top of page
Unknown-2.jpeg

 Door de "Geest der Profetie" krijgt u steeds meer inzicht in de Bijbelse teksten, zowel uit het Oude- als uit het Nieuwe Testament die feilloos op elkaar aansluiten. (Opb. 10:7) Dit is erg belangrijk, aangezien u hierdoor een veel betere onderbouwing krijgt in het 'opnieuw kunnen profeteren' (Opb. 10:7+11) en in het 'Verlossingsplan'.

Velen die niet goed met de Bijbel en de Advent Pionierstandpunten op de hoogte zijn, zullen deze verbanden niet direct zien, omdat hier de nodige kennis voor nodig is, maar dat neemt niet weg dat dit juist iedereen zal aanmoedigen tot meer studie.

Hieronder vindt u verschillende belangrijke citaten uit verschillende "Geest der Profetie" boeken van de Profetes E.G. White samengevoegd in een document. 

Extra informatie voor de vervolg pagina's;

Op de volgende pagina's (niet op deze pagina) vindt u uit de "Geest der Profetie" boeken een compilatie uit de volledige serie van "De Getuigenissen voor de Gemeente" de boeken 1 tot en met 9.

Deze totale "De Getuigenissen voor de Gemeente" boeken zijn ingekort, waardoor de meest belangrijke citaten zijn samengevat in deze kleinere "Uit de Schatkamer der Getuigenis" bundels welke in het Nederlands vertaald zijn.

In totaal zijn er drie van deze "Uit de Schatkamer der Getuigenis" boeken. 

Ook zijn er twee complete boeken van uit "De Getuigenissen voor de Gemeente". Dit zijn Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 en deel 9. Deel 9 is het laatste boek van de serie, hierin zijn belangrijke gebeurtenissen en adviezen door God aan de Profetes E.G. White doorgegeven en opgeschreven voor onze eindtijd. Deze compilaties en volledige boeken worden veelvuldig gebruikt in alle Bijbelstudie's, Profetenscholen en Ere-Diensten van ZIJN Boodschap.

 

Opmerking;

In de onderstaande link (op de volgende pagina's) wordt eerst het boek genoemd, waaruit het citaat/onderwerp komt, dan de bladzijde nummers, deze worden het eerst aangegeven, waardoor u deze gemakkelijker terug kunt vinden.

Hierna wordt het thema van het (sub) hoofdstuk genoemd en als laatste wordt vernoemd in welke Bijbelstudie of Profetenschool of Ere-Dienst deze wordt gebruikt.

Dit laatste heeft als voordeel dat mocht u meer willen weten over het onderstaande onderwerp of thema, u de desbetreffende "Bijbelstudie, Profetenschool of Ere-Dienst" kunt bekijken om dit onderwerp uit te diepen, teneinde het Verlossingsplan van God beter te kunnen verstaan.

bottom of page