top of page
T-Thema van belangrijke onderwerpen in de studie's
431024_70035694.jpg
images-2.jpeg

Algemeen;

Hieronder vindt u de zoek balken welke op de HOME PAGINA periodiek afgebeeld worden. Deze kunt u gebruiken tijdens uw studie om bepaalde onderwerpen nog eens apart te bestuderen om meer inzicht en achtergrond informatie tijdens de Bijbelstudie's, Profetenscholen, Ere-Diensten, maar ook Zang-Diensten van ZIJN Boodschap te krijgen.

U doet er namelijk goed aan, tijdens uw dagelijkse studietijd eens een bepaald onderwerp, bij u zelf, onder de aandacht te brengen en eens goed door te nemen omdat u dan beter een bepaald en specifiek onderwerp gaat begrijpen en daardoor ook de studie's van ZIJN Boodschap beter gaat doorzien en met als gevolg Gods Onfeilbaar Verlossingsplan tot in de diepte gaat verstaan.

U ziet ook altijd waar u deze citaten uit vandaan komen, waardoor u zelfstandig ook het bepaalde 'Geest der Profetie' boek of Bijbelboek er bij kunt nemen om zo het volledige gedeelte te lezen, of een hoofstuk ervoor of erna als extra kunt bestuderen om het verband goed helder te krijgen over het onderwerp wat u in het Thema wilt gaan begrijpen.

Met deze website geschiedenis kunt u altijd weer terug grijpen naar een Thema wat u bij u zelf of bij anderen onder de aandacht wilt brengen.

Opmerking;

De Bijbelse leer klopt altijd, maar moet door ons ontdekt worden door Gods Heilige Geest. En dit is met name met 'Het Nieuwe Licht' wat voor onze tijd (de 7e Hervorming Periode) heel belangrijk geworden.

Juist om specifieke onderwerpen voor u zelf goed helder te hebben zult u de verborgenheden (Opb. 10:7 t/m 1)  heel goed kunnen door zien met Gods Genade. Met dank aan onze geliefde HEERE Jezus, Die ons in alles leidt naar de zuiver Bijbelse waarheid voor deze tijd 'het Nieuwe Licht'. 

Het volgende Thema wordt binnen enkele maanden verwacht!
bottom of page