top of page
T-Thema's van belangrijke onderwerpen in de studie's
431024_70035694.jpg
images-2.jpeg

Algemeen;

Hieronder vindt u de zoekbalken welke op de HOME PAGINA periodiek afgebeeld worden. Deze kunt u gebruiken tijdens uw studie om bepaalde onderwerpen nog eens apart te bestuderen om meer inzicht en achtergrond informatie tijdens de Bijbelstudie's, Profetenscholen, Ere-Diensten, maar ook Zang-Diensten van ZIJN Boodschap te krijgen.

U doet er namelijk goed aan, tijdens uw dagelijkse studietijd een bepaald onderwerp, eens goed door te nemen omdat u dan dat specifieke onderwerp beter gaat begrijpen en daardoor ook de studie's van ZIJN Boodschap, met als gevolg Gods Onfeilbaar Verlossingsplan tot in de diepte te kunnen verstaan.

U ziet ook altijd de herkomst van deze citaten, waardoor u zelfstandig het betreffende 'Geest der Profetie' boek of Bijbelboek erbij kunt nemen om zo het volledige gedeelte te lezen, of een hoofdstuk ervoor of erna als extra kunt bestuderen om het verband goed helder te krijgen.

Met deze website geschiedenis kunt u altijd weer terug grijpen naar een Thema wat u bij u zelf of bij anderen onder de aandacht wilt brengen.

Opmerking;

De Bijbelse leer klopt altijd, maar moet door ons ontdekt worden door Gods Heilige Geest. En dit is met name met 'Het Nieuwe Licht' wat voor onze tijd (de 7e Hervorming Periode) heel belangrijk is geworden. Door specifieke onderwerpen voor u zelf goed helder te krijgen, zult u met Gods genade de verborgenheden (Opb. 10:7 t/m 11)  kunnen doorzien. Met dank aan onze geliefde HEERE Jezus, Die ons in alles leidt naar de zuiver Bijbelse Waarheid voor deze tijd 'het Nieuwe Licht'. 

bottom of page