top of page

De Serie-8B; PRB01-PRB64 "De 1843 en 1850 Chart in Gods Verlossingsplan" (4 boxen),

Informatie; De “Profetenschool van ZIJN Boodschap B” is een diepgaande studie over de 1843 Chart (Box 1) en 1850 Chart (Box 2), waarin wordt verwezen naar verschillende andere studies van ZIJN Boodschap. Het gevolg is dat u zelfstandig deze twee Charts kunt uitleggen. In de Boxen 3 en 4 komen tal van gevaren aan de orde, die de ZDA kerk nu omringen, maar ook extra bewijsgronden voor de 2300 avonden en morgens van Daniel 8:14. De 4 generaties binnen alle 3 volken zullen een belangrijke rol spelen in de eindtijd profetie. U zult verstaan dat God al de oprechten van hart Persoonlijk zal leiden in de tegenwoordige waarheid, (2 Petr. 1:12+19-21) teneinde het (3+1 volk) en de (3+1 hoornen) voor te bereiden om het ‘Rondborstig Getuigenis’ te laten horen binnen de gemeente der ZDA, en vervolgens de ‘Luide Roep’ aan alle andere kerkgemeenschappen.

Opmerking;

In deze Serie-8-B zult u begrip krijgen waarom God ons telkens naar het Oude Testament leidt, en ons door het 'Opnieuw Profeteren' leert waar we kracht en wijsheid vandaan moeten, halen willen we het Verlossingsplan op de juiste manier kunnen uitdragen. Wanneer men de 10 geboden van God niet wil gehoorzamen zal men geen 'Nieuw Licht' meer kunnen krijgen, vooral als het om de 2520 gaat, zien we dat Gods geboden daarin een belangrijke rol spelen. Tevens zullen wij leren dat Gods geboden houdend volk alle mogelijkheden van God heeft gekregen om niet "te licht bevonden" te hoeven worden.

Veel van het "Nieuwe Licht" (let op geen Nieuwe Leer BC.399 + 320), wat aan Gods laatste volk is toevertrouwd, mogen de Charta Oecumene kerken (alle kerken behalve de ZDA kerk) verstaan en begrijpen. God gaat Zich namelijk Persoonlijk voor deze kerken inzetten (BC 674-675 en LDE 171+185+169+165+153+143+196 enz..) Zij mogen de dieptes van Gods Verlossingsplan verstaan! Wat een geweldige tijd zal dit zijn voor alle Babylonische kerken tijdens de 'Luide Roep'. (Opb. 18:4 en 14:6-11) 

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Bijbelstudie videoserie worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

 

Serie PRB1-PRB64 = Profetenschool van ZIJN Boodschap "De 1843 en 1850 Charts in Gods Verlossingsplan" In vier Boxen Volume I+II+II+IV

Deze DVD-box Volume-I PRB01-B16 bevat de volgende titels:

PRB1. "Inleiding in de Bijbelse profetieën vanuit de 1843 Chart."

PRB2. "De Bijbelse fundamenten en zuilen vanuit de 1843 Chart"

PRB3. "Hoe moeten we de Bijbels, juist onderzoeken?"

PRB4. "De Bijbelse jaartallen in de profetie vanuit de 1843 Chart"

PRB5. "De Bijbelse profetie en het beeld van Nebukadnezar"

PRB6. "De achtste koning krijgt macht uit de 10 hoornen"

PRB7. "De Bijbelse profetieën vanuit Daniel 7 opnieuw bevestigd"

PRB8. "Rome, achtste macht in de geschiedenis en toekomst"

PRB9. "Antiochus Epiphanes komt tijdens het Rome bewind"

PRB10. "De draak en zijn volgelingen hier op aarde"

PRB11. "Tijdens de 1260 jaar de 1e en 2e bodemloze put"

PRB12. "De start van de 3e bodemloze put en 3e Wee in 1798"

PRB13. "De uitwerking van de 2e naar de 3e Wee in onze tijd"

PRB14. "De macht van het pausdom van toen naar nu (A)"

PRB15. "De macht van het pausdom van toen naar nu (B)"

PRB16. "Ons paspoort voor de hemel is; Gerechtigheid door Geloof"

 

Deze DVD-box Volume-II PRB17-PRBA32 bevat de volgende titels:

PRB17. “De Bijbelse verbonden en de 1850 Chart”

PRB18. “Compromissen sluiten en hoereren met Babylon is het einde en dodelijk”

PRB19. “De schatten aan Babylon ten toon gespreid, en het einde is daar”

PRB20. “De 3 engelen boodschap en het getal 666 ontzegeld”

PRB21. “De 3 Weeën en de 7 tijden (1x2520 vloek) op de 1850 Chart”

PRB22. “De zeven tijden en de vloek komt over alle volken” (A)

PRB23. “De zeven tijden en de vloek komt over alle volken” (B)

PRB24. “De 3+1 verbonden en de heiligdomsleer voor nu” “Gerechtigheid door Geloof”

PRB25. “Het Heiligdom door God gegeven dragen wij mee” “Gerechtigheid door Geloof”

PRB26. “Wee degene, die een blokje of een speld eruit zal trekken” (eerst korte herhaling)

PRB27. “Wie niet Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt” (Joh. 6 + Hab.2)

PRB28. “Het geïnspireerd willen zijn of nederig willen worden” (Met Uriah Smith als voorbeeld)

PRB29. “De 2 groep werkers, moeten hun plaats weten” (Uriah Smith als voorbeeld)

PRB30. “De lessen voor ons, vanuit de 6 herv. Per. in onze tijd” (Uriah Smith als voorbeeld)

PRB31. “De vervalsingen nu, met de 2X2 groepen in de 3 Herv. Per.”

PRB32. “De lessen voor ons, vanuit de 5 en 6 Herv. Per.”

 

Deze DVD-box Volume-III PRB33-PRB48 bevat de volgende titels:

PRB33. "De 3+1 Adelaars bij Babylonische leiders”

PRB34. “Hoe ver gaat de USA met zijn geheime organisaties?” (Vrijmetselaars)

PRB35. “Waar start de Joden haat en straks de ZDA haat?” (Met het occultisme)

PRB36. “Hoe komen de drie grote NWO groepen (vogels) straks bij elkaar?”

PRB37. “De 3+1 Holocaust in onze tijd als waarschuwing”

PRB38. “De Israëlieten verdrukt en verstrooid in vier generaties” (De 1e-4e vloek van Leviticus 26)

PRB39. “Wat kunnen we leren van het letterlijk Israël?”

PRB40. “Hoe komen de vier generaties tot stand bij Gods volk?”

PRB41. “Waar zien we de vier generaties nog meer in de geschiedenis?”

PRB42. “De Israëlieten in 2e generatie, de 2e vloek van Leviticus 26”

PRB43. “De verdrukking van de Joden in Jeruzalem in 70 n.Chr.” De 3e vloek van Leviticus 26

PRB44. “De Zeloten* en de kruistochten, nu weer?” En het 2e Rome = 4e vloek!

PRB45. “De vervalste aanbiddingsvorm van Rome” B: Start Geestelijk Israël

PRB46. “De vier generaties bij het geestelijk Israël” 4x de afkeuring of vloek

PRB47. “De tijd van de veranderingen, binnen het geestelijk Israël”

PRB48. “De tijd na de afvallige generaties, en dan de straf” Maar ook bescherming door God!

 

Deze DVD-box Volume-IV PRB49-PRB64 bevat de volgende titels:

PRB49. “De tijd van de vier generaties van het Moderne Israël” Na 4x de afkeuring of vloek

PRB50. “De tijd van 1888 en 2e-4e Generatie in het Moderne Israël” 1888 is het hanengekraai

PRB51. “Inleiding; De zuilen en fundamenten van de pioniers verworpen”

PRB52. “Men wilde het “gedurig” en de 2300 jaren vernietigen” De Conradi dwaalleer!

PRB53. “Het gedurig wordt voor onze studie weer erg belangrijk”

PRB54. “Brieven tussen Hiram Edson en James White over de 2520” En de vervalste Charts

PRB55. “Hoe viel James White af van de waarheid?” 2520 + Charts

PRB56. "De Langste tijdsprofetie?"

PRB57. “Zich verzetten tegen Nieuw Licht wordt desastreus” Zelfs Gods Woord vervalsen!

PRB58. “Hoe bijzonder was de brief van Uriah Smith op latere leeftijd?”

PRB59. “Hoe bijzonder waren de vier generaties toen, en nu weer?” De 4e Zuil

PRB60. “De vervalsingen in de Heiligdomsleer” Weer valt een Zuil!

PRB61. “De vervalsingen van de kleine hoorn” Weer een zuil vernietigd!

PRB62. “De drie engelenboodschap wordt niet meer verkondigd” Weer een zuil die valt!

PRB63. “Het oordeel en het sieraadland” Weer een zuil die valt!

PRB64. “Het oordeel komt, maar ook de overwinning” Eindelijk thuis!

Serie-8B-Profetenschool van ZIJN Boodschap-1844 en 1855 Charts

Serie-8B-Profetenschool van ZIJN Boodschap-1844 en 1855 Charts

Serie-8B-Profetenschool van ZIJN Boodschap-1844 en 1855 Charts
Serie 8B Deel 1 Verd Profetenschool B1+B2

Serie 8B Deel 1 Verd Profetenschool B1+B2

01:39:04
Video afspelen
Serie 8B Deel 2 Verd Profetenschool B3+B4

Serie 8B Deel 2 Verd Profetenschool B3+B4

01:47:58
Video afspelen
Serie 8B Deel 3 Verd Profetenschool B5+B6

Serie 8B Deel 3 Verd Profetenschool B5+B6

01:44:49
Video afspelen
Serie 8B Deel 4 Verd Profetenschool B7+B8

Serie 8B Deel 4 Verd Profetenschool B7+B8

01:34:40
Video afspelen
Serie 8B Deel 5 Verd Profetenschool B9+B10

Serie 8B Deel 5 Verd Profetenschool B9+B10

01:42:10
Video afspelen
Serie 8B Deel 6 Verd Profetenschool B11+B12

Serie 8B Deel 6 Verd Profetenschool B11+B12

01:38:45
Video afspelen
Serie 8B Deel 7 Verd Profetenschool B13+B14

Serie 8B Deel 7 Verd Profetenschool B13+B14

01:35:22
Video afspelen
Serie 8B Deel 8 Verd Profetenschool B15+B16

Serie 8B Deel 8 Verd Profetenschool B15+B16

01:35:13
Video afspelen
Serie 8B Deel 9 Verd Profetenschool B17+B18

Serie 8B Deel 9 Verd Profetenschool B17+B18

01:35:27
Video afspelen
Serie 8B Deel 10 Verd Profetenschool B19+B20

Serie 8B Deel 10 Verd Profetenschool B19+B20

01:39:45
Video afspelen
Serie 8B Deel 11 Verd Profetenschool B21+B22

Serie 8B Deel 11 Verd Profetenschool B21+B22

01:38:48
Video afspelen
Serie 8B Deel 12 Verd Profetenschool B23+B24

Serie 8B Deel 12 Verd Profetenschool B23+B24

01:36:06
Video afspelen
Serie 8B Deel 13 Verd Profetenschool B25+B26

Serie 8B Deel 13 Verd Profetenschool B25+B26

01:45:57
Video afspelen
Serie 8B Deel 14 Verd Profetenschool B27+B28

Serie 8B Deel 14 Verd Profetenschool B27+B28

01:47:20
Video afspelen
Serie 8B Deel 15 Verd Profetenschool B29+B30

Serie 8B Deel 15 Verd Profetenschool B29+B30

01:35:49
Video afspelen
Serie 8B Deel 16 Verd Profetenschool B31+B32

Serie 8B Deel 16 Verd Profetenschool B31+B32

01:39:49
Video afspelen
Serie 8B Deel 17 Verd Profetenschool B33+B34

Serie 8B Deel 17 Verd Profetenschool B33+B34

01:39:34
Video afspelen
Serie 8B Deel 18 Verd Profetenschool B35+B36

Serie 8B Deel 18 Verd Profetenschool B35+B36

01:35:43
Video afspelen
Serie 8B Deel 19 Verd Profetenschool B37+B38

Serie 8B Deel 19 Verd Profetenschool B37+B38

01:34:42
Video afspelen
Serie 8B Deel 20 Verd Profetenschool B39+B40

Serie 8B Deel 20 Verd Profetenschool B39+B40

01:38:06
Video afspelen
Serie 8B Deel 21 Verd Profetenschool B41+B42

Serie 8B Deel 21 Verd Profetenschool B41+B42

01:34:47
Video afspelen
Serie 8B Deel 22 Verd Profetenschool B43+B44

Serie 8B Deel 22 Verd Profetenschool B43+B44

01:34:41
Video afspelen
Serie 8B Deel 23 Verd Profetenschool B45+B46

Serie 8B Deel 23 Verd Profetenschool B45+B46

01:38:01
Video afspelen
Serie 8B Deel 24 Verd Profetenschool B47+B48

Serie 8B Deel 24 Verd Profetenschool B47+B48

01:36:10
Video afspelen
Serie 8B Deel 25 Verd Profetenschool B49+B50

Serie 8B Deel 25 Verd Profetenschool B49+B50

01:40:26
Video afspelen
Serie 8B Deel 26 Verd Profetenschool B51+B52

Serie 8B Deel 26 Verd Profetenschool B51+B52

01:38:01
Video afspelen
Serie 8B Deel 27 Verd Profetenschool B53+B54

Serie 8B Deel 27 Verd Profetenschool B53+B54

01:39:20
Video afspelen
Serie 8B Deel 28 Verd Profetenschool B55+B56

Serie 8B Deel 28 Verd Profetenschool B55+B56

01:38:35
Video afspelen
Serie 8B Deel 29 Verd Profetenschool B57+B58

Serie 8B Deel 29 Verd Profetenschool B57+B58

01:37:41
Video afspelen
Serie 8B Deel 30 Verd Profetenschool B59+B60

Serie 8B Deel 30 Verd Profetenschool B59+B60

01:33:14
Video afspelen
Serie 8B Deel 31 Verd Profetenschool B61+B62

Serie 8B Deel 31 Verd Profetenschool B61+B62

01:30:58
Video afspelen
Serie 8B Deel 32 Verd Profetenschool B63+B64

Serie 8B Deel 32 Verd Profetenschool B63+B64

01:34:43
Video afspelen
bottom of page