De Serie-8B; PRB01-PRB64 "De 1843 en 1850 Chart in Gods Verlossingsplan" (4 boxen),

Informatie; De “Profetenschool van ZIJN Boodschap B” is een diepgaande studie over de 1843 Chart (Box 1) en 1850 Chart (Box 2), waarin wordt verwezen naar verschillende andere studies van ZIJN Boodschap. Het gevolg is dat u zelfstandig deze twee Charts kunt uitleggen. In de Boxen 3 en 4 komen tal van gevaren aan de orde, die de ZDA kerk nu omringen, maar ook extra bewijsgronden voor de 2300 avonden en morgens van Daniel 8:14. De 4 generaties binnen alle 3 volken zullen een belangrijke rol spelen in de eindtijd profetie. U zult verstaan dat God al de oprechten van hart Persoonlijk zal leiden in de tegenwoordige waarheid, (2 Petr. 1:12+19-21) teneinde het (3+1 volk) en de (3+1 hoornen) voor te bereiden om het ‘Rondborstig Getuigenis’ te laten horen binnen de gemeente der ZDA, en vervolgens de ‘Luide Roep’ aan alle andere kerkgemeenschappen.

Opmerking;

In deze Serie-8-B zult u begrip krijgen waarom God ons telkens naar het Oude Testament leidt, en ons door het 'Opnieuw Profeteren' leert waar we kracht en wijsheid vandaan moeten, halen willen we het Verlossingsplan op de juiste manier kunnen uitdragen. Wanneer men de 10 geboden van God niet wil gehoorzamen zal men geen 'Nieuw Licht' meer kunnen krijgen, vooral als het om de 2520 gaat, zien we dat Gods geboden daarin een belangrijke rol spelen. Tevens zullen wij leren dat Gods geboden houdend volk alle mogelijkheden van God heeft gekregen om niet "te licht bevonden" te hoeven worden.

Veel van het "Nieuwe Licht" (let op geen Nieuwe Leer BC.399 + 320), wat aan Gods laatste volk is toevertrouwd, mogen de Charta Oecumene kerken (alle kerken behalve de ZDA kerk) verstaan en begrijpen. God gaat Zich namelijk Persoonlijk voor deze kerken inzetten (BC 674-675 en LDE 171+185+169+165+153+143+196 enz..) Zij mogen de dieptes van Gods Verlossingsplan verstaan! Wat een geweldige tijd zal dit zijn voor alle Babylonische kerken tijdens de 'Luide Roep'. (Opb. 18:4 en 14:6-11)