top of page

Beschrijving

Type: Paperback verkeerde afbeelding van het boek, nieuwe afbeelding wordt aan gewerkt.

Deel vijf van de Conflictserie brengt het verhaal van de strijd tussen God en Satan tot zijn uiteindelijke en glorieuze conclusie. Beginnend met de verwoesting van Jeruzalem, voortgaand met de christenvervolging in het Romeinse Rijk, de afval van de Middeleeuwen, het helder schijnend licht van de Reformatie en de wereldwijde godsdienstige opleving in de negentiende eeuw, trekt dit boek de lijn van de grote strijd door naar de toekomst, naar de wederkomst van Christus en de heerlijkheid van de nieuwe aarde. In het naderend einde, zal trouw aan God de beslissend kwestie zijn. In dit slotvolume, worden de grondbeginselen die verband houden met het naderend conflict op een krachtige manier naar voren gebracht, en wordt verteld hoe een ieder standvastig kan staan voor God en Zijn Waarheid. 
(Bij de DVD Serie-2 ZIJN Boodschap in de Profetie wordt dit boek gratis meegeleverd)

Het grote conflict tussen Christus en satan (nieuwe pocket)

€ 10,00Prijs
 • INHOUDSOPGAVE

  ■ Voorwoord
  ■ Inleiding
  ■ Hoofdstuk 1: De verwoesting van Jeruzalem
  ■ Hoofdstuk 2: De vervolgingen in de eerste eeuwen
  ■ Hoofdstuk 3: Een tijd van geestelijke duisternis
  ■ Hoofdstuk 4: De Waldenzen
  ■ Hoofdstuk 5: John Wyclif
  ■ Hoofdstuk 6: Johannes Hus en Hiëronymus van Praag
  ■ Hoofdstuk 7: Luther breekt met Rome
  ■ Hoofdstuk 8: Luther voor de Rijksdag
  ■ Hoofdstuk 9: Ulrich Zwingli
  ■ Hoofdstuk 10: De vooruitgang van de Hervorming in Duitsland ■ Hoofdstuk 11: Het protest van de vorsten
  ■ Hoofdstuk 12: De Hervorming in Frankrijk
  ■ Hoofdstuk 13: De Nederlanden en Scandinavië
  ■ Hoofdstuk 14: De Engelse hervormers na Wyclif
  ■ Hoofdstuk 15: De Bijbel en de Franse Revolutie
  ■ Hoofdstuk 16: De Pelgrim Fathers
  ■ Hoofdstuk 17: Voorlopers van de morgen
  ■ Hoofdstuk 18: William Miller
  ■ Hoofdstuk 19: Licht in de duisternis
  ■ Hoofdstuk 20: Een grote godsdienstige opwekking
  ■ Hoofdstuk 21: Een waarschuwing verworpen
  ■ Hoofdstuk 22: Profetieën vervuld
  ■ Hoofdstuk 23: Wat is het Heiligdom?
  ■ Hoofdstuk 24: In het Heilige der heiligen
  ■ Hoofdstuk 25: Gods wet heilig en onveranderlijk
  ■ Hoofdstuk 26: Een hervorming voor deze tijd
  ■ Hoofdstuk 27: Opwekkingen in de eindtijd
  ■ Hoofdstuk 28: Het onderzoekend oordeel
  ■ Hoofdstuk 29: De oorsprong van het kwaad
  ■ Hoofdstuk 30: Vijandschap tussen de mens en satan
  ■ Hoofdstuk 31: Het werk van boze geesten
  ■ Hoofdstuk 32: Satans valstrikken
  ■ Hoofdstuk 33: Het eerste grote bedrog
  ■ Hoofdstuk 34: Het spiritisme
  ■ Hoofdstuk 35: De gewetensvrijheid bedreigd
  ■ Hoofdstuk 36: De naderende strijd
  ■ Hoofdstuk 37: De Bijbel een Bron van veiligheid
  ■ Hoofdstuk 38: De laatste waarschuwing
  ■ Hoofdstuk 39: De tijd der benauwdheid
  ■ Hoofdstuk 40: Gods volk verlost
  ■ Hoofdstuk 41: De aarde verwoesting
  ■ Hoofdstuk 42: Het einde van de strijd
  ■ Aanhangsel 

bottom of page