Beschrijving

Type: Pakket
 

1. Het boek “Het grote Conflict”
In dit boek worden de profetieën van Daniël tot en met Openbaring op een zuiver bijbelse manier uitgelegd. Voor diegenen die niet een juist inzicht hebben in deze bijbelboeken is het boek “Het grote Conflict” een boek wat u gelezen moet hebben.

2. Het boek “De Wens der Eeuwen”
Dit boek wordt wel als de beste biografie van Jezus van Nazareth beschouwd. Het is tevens een prachtige uiteenzetting van de evangeliën Matthéüs, Markus, Lukas en Johannes.

3. De DVD (niet los verkrijgbaar)
Om een beter beeld te krijgen van de profetieën is er een bijzonder fraaie
”Multimedia DVD” gemaakt waarin de profetieën van Openbaring heel specifiek worden uitgelegd in woord en beeld.

4. Op de DVD staat tevens;
Een “Elektronische Bijbelstudie” (Engelstalig) waarin u op al uw vragen een antwoord krijgt zowel off-line als on-line (dus via internet). 

5. Het boekje “Schreden naar Christus”
In het bijzondere boekje “Schreden naar Christus”, worden veel vragen beantwoord, zoals hoe om te gaan met twijfel, bidden, het dagelijks leven, groeien in Christus en zo meer. 

6. Het boekje “Geluk en gezondheid”
Dit boekje leert ons, hoe wij ons kunnen voorbereiden op een gezonde levensstijl, hetgeen onmisbaar is voor ons lichaam en dat wij daardoor een betere relatie krijgen met onze God en Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. 
1 Korinthe 6:19,20

Het grote overlevingspakket

€ 29,95Prijs