Beschrijving

Type: Pakket
 

 

1. Het boek “Het grote Conflict”
In dit boek worden de profetieën van Daniël tot en met Openbaring op een zuiver bijbelse manier uitgelegd. Voor diegenen die niet een juist inzicht hebben in deze bijbelboeken is het boek “Het grote Conflict” een boek wat u gelezen moet hebben.

2. De DVD (niet los verkrijgbaar)
Om een beter beeld te krijgen van de profetieën is er een bijzonder fraaie
”Multimedia DVD” gemaakt waarin de profetieën van Openbaring heel specifiek worden uitgelegd in woord en beeld. 

3. Op de DVD staat tevens;
Een “Elektronische Bijbelstudie” (Engelstalig) waarin u op al uw vragen een antwoord krijgt zowel of-line als on-line via internet (dus via internet).

4. Het boekje “Het lijden van Christus”
In “Het lijden van Christus” wordt de grote liefde van onze Verlosser geopenbaard. De laatste uren van Jezus op aarde worden beschreven en u zult een beter inzicht krijgen van hetgeen Christus voor ons heeft volbracht, toen het zondeloze Lam werd gekruisigd. U zult zien welk een groot offer Hij heeft moeten brengen om ons, zondige mensen, te verlossen van de zonde. Uw liefde voor Jezus zal veel groter worden nadat u dit boekje heeft gelezen.
Dit boekje is een samenvatting uit het grote boek “de Wens der Eeuwen, van voornoemde pakket.

Het kleine overlevingspakket

€ 14,95Prijs