Beschrijving

Type: Hard kaft
 

Voorwoord

Wanneer het huwelijk twee harten en levens in liefde verbindt en een gezin wordt gesticht, is de eerste zorg van de stichters dat de kinderen die dit nieuwe tehuis zullen opvrolijken, naar behoren worden opgevoed. De vraag van Manoah voorheen, "Hoe zullen wij het kind grootbrengen," wordt door de ouders van heden diep overdacht wanneer zij in het gezichtje kijken van de kostbare en hulpeloze gave die aan hun zorgen is toevertrouwd. 
De waarde van onderricht in kinderopvoeding wordt het beste begrepen wanneer wij acht slaan op de belangrijke plaats die het inneemt in het Woord van God, en in de vele en uitgebreide verwijzingen naar dit onderwerp in de geschriften van de Geest der Profetie. In verscheidene van haar boeken, maar meer in het bijzonder in de artikelen over christelijk leven die wekelijks in de verschillende tijdschriften van het kerkgenootschap verschenen, gaf zij vele gezinnen honderden persoonlijke getuigenissen waarin zij de speciale problemen behandelde waarmee deze gezinnen geconfronteerd werden. In deze artikelen en persoonlijke getuigenissen beschreef zij de beginselen waardoor de ouders zich zouden moeten laten leiden en de handelwijze welke zij zouden moeten volgen zoals die haar in visioen werden voorgehouden. 
In haar latere jaren gaf Mevr. White de wens te kennen om een boek uit te geven voor christelijke ouders, dat duidelijk zou maken wat "de plicht van de moeder en haar invloed op haar kinderen" is. In het ko