top of page

Beschrijving

Type: Hard kaft
 

Voorwoord

Wanneer het huwelijk twee harten en levens in liefde verbindt en een gezin wordt gesticht, is de eerste zorg van de stichters dat de kinderen die dit nieuwe tehuis zullen opvrolijken, naar behoren worden opgevoed. De vraag van Manoah voorheen, "Hoe zullen wij het kind grootbrengen," wordt door de ouders van heden diep overdacht wanneer zij in het gezichtje kijken van de kostbare en hulpeloze gave die aan hun zorgen is toevertrouwd. 
De waarde van onderricht in kinderopvoeding wordt het beste begrepen wanneer wij acht slaan op de belangrijke plaats die het inneemt in het Woord van God, en in de vele en uitgebreide verwijzingen naar dit onderwerp in de geschriften van de Geest der Profetie. In verscheidene van haar boeken, maar meer in het bijzonder in de artikelen over christelijk leven die wekelijks in de verschillende tijdschriften van het kerkgenootschap verschenen, gaf zij vele gezinnen honderden persoonlijke getuigenissen waarin zij de speciale problemen behandelde waarmee deze gezinnen geconfronteerd werden. In deze artikelen en persoonlijke getuigenissen beschreef zij de beginselen waardoor de ouders zich zouden moeten laten leiden en de handelwijze welke zij zouden moeten volgen zoals die haar in visioen werden voorgehouden. 
In haar latere jaren gaf Mevr. White de wens te kennen om een boek uit te geven voor christelijke ouders, dat duidelijk zou maken wat "de plicht van de moeder en haar invloed op haar kinderen" is. In het kortgeleden uitgebrachte "The Adventist Home" en dit daarbij behorende werk, wordt die wens nu vervuld. Slechts zorgvuldig onder gebed bestuderen van de betekenisvolle adviezen in dit boek kan de ontzaglijke en verreikende invloed van de juiste opvoeding van het kind, zoals God dit in de verantwoordelijkheid van de ouders heeft gelegd, openbaren. 
Het feit dat Ellen White moeder van vier jongens was, verschafte haar een groot begrip en een sympathieke wijze om dat aan anderen over te dragen. Haar ervaring in de praktische aanwending van de beginselen die zij anderen voorhield, wekt vertrouwen in het hart van de lezer. 
Al de E.G. White bronnen, gepubliceerd en ongepubliceerd, zijn, bij de voorbereiding van Child Guidance, in aanmerking genomen. Volledige verwijzingen worden gegeven aan het eind van ieder hoofdstuk. Omdat de inhoud van dit boek een bundeling is van een aantal werken die geschreven werden gedurende een periode van zeventig jaar, komen er onvermijdelijk gedachten, onderbrekingen en verschillen in aanspreekwijze in voor, daar verscheidene uiteenzettingen met elkaar verbonden werden in een natuurlijke volgorde van onderwerpen. De samenstellers waren in hun werk beperkt door de selectie en rangschikking van de verschillende uiteenzettingen en door de voorziening van de opschriften. 
Child Guidance werd voorbereid onder leiding van de Board of Trustees of the Ellen G. White Publications in hun kantoren in Washington O.C. Het werk werd gedaan in overeenstemming met de aanwijzingen van Mevr. White aan haar gevolmachtigden, nl. dat zij zouden zorgdragen voor het drukken van samenstellingen van haar manuscripten en uitgegeven bronnenboeken. 
De behoefte aan dit boek is groot. Eeuwige waarden staan op het spel. De gedetailleerde adviezen voor leiding, karaktervorming, lichamelijke en geestelijke opvoeding zullen door iedere bedachtzame ouder als schatten vergaderd worden. Dat dit boekje, naast The Adventist Home, Messages to Young People, en andere boeken van E.G. White, die ouders en jeugdigen van advies voorzien, vaders en moeders mag leiden in hun belangrijkste werk, is de ernstige wens van de uitgevers en

The Trustees of the Ellen G. White Publications

Hoe leid ik mijn kind

€ 20,79Prijs
    bottom of page