top of page

Type: Paperback

Duizenden zijn bekend geraakt met Christus door dit boekje; Schreden naar Christus. En het heeft velen, ook zij die jaren met Hem gewandeld hebben, geholpen Hem beter te leren kennen. In slechts dertien korte hoofdstukken zult u de stappen ontdekken om een altijddurende vriendschap met Jezus te vinden. U zult lezen over Zijn liefde voor U, berouw, geloof en aanvaarding, groeien als Hem, het voorrecht om te bidden, wat te doen met twijfel, en hoe u uw dagen kunt doorbrengen, verblijd in uw beste Vriend; Jezus.

Schreden naar Christus (paperback)

€ 3,75Prijs
  • Inhoudsopgave:

    VOORWOORD .................................................................................................................... 2 1. GOD HOUDT VAN MENSEN .................................................................................... 3 2. DE ZONDAAR HEEFT CHRISTUS NODIG................................................................... 7 3. BEROUW ................................................................................................................ 10 4. HET BELIJDEN VAN SCHULD ................................................................................... 18 5. TOEWIJDING........................................................................................................... 21 6. GELOOF EN AANVAARDING ................................................................................... 24 7. DE TOETS VAN HET DISCIPELSCHAP ..................................................................... 28 8. GROEIEN IN CHRISTUS............................................................................................ 33 9. HET DAGELIJKSE LEVEN .......................................................................................... 38 10. HET KENNEN VAN GOD ...................................................................................... 42 11. HET VOORRECHT OM TE BIDDEN.......................................................................... 46 12. WAT TE DOEN MET TWIJFEL ................................................................................ 52 13. BLIJ ZIJN IN DE HEER............................................................................................. 57 14. MEER INFORMATIE ZIJNBOODSCHAP................................................................... 64 

bottom of page