top of page

Profetenschool van ZIJN Boodschap (Video opnames)

In de serie "Profetenschool van ZIJN Boodschap" vindt u een diepgaande studie naar meer Bijbels inzicht, hetgeen God ons nu in Zijn genade wil schenken. De Profetenschool wordt per thema behandeld, waarbij een grondige kennis van de voorgaande ZIJN Boodschap studie's van essentieel belang is. U zult verstaan hoe God u persoonlijk in de tegenwoordige waarheid wil leiden, ten einde een volk voor te bereiden om het 'Rondborstig Getuigenis' te laten horen binnen de gemeente der ZDA, en vervolgens de 'Luide Roep' aan alle andere kerkgemeenschappen. Juist in deze nieuwe opname-serie getiteld "De Profetenschool van ZIJN Boodschap", zullen in de toekomst nieuwe en diepgaande studies worden gegeven. We zijn verheugd u de eerste opnames via deze weg te mogen aanbieden. Verdere opname's komen niet vrij op het internet aangezien hier de nodige voorstudie van het verlossingsplan voor nodig is, waardoor u dit allemaal goed te kunnen plaatsen in deze eindtijd.  

De B serie; PRB01-PRB64 "De 1843 en 1850 Chart in Gods Verlossingsplan" (4 Boxen), Informatie; In de serie “Profetenschool van ZIJN Boodschap B” vindt u een diepgaande studie naar de 1843 in Box 1 en 1850 in Box 2, waarbij extra wordt verwezen naar de andere studies van ZIJN Boodschap, waardoor u zelfstandig deze twee Charts kunt uitleggen en onderwijzen. In de Boxen 3 en 4 vindt u de vele gevaren welke de ZDA kerken nu omringen maar ook extra bewijs gronden voor de 2300 avonden en morgen van Daniel 8:14, waarbij de 4 generaties binnen alle 3 volken een belangrijke rol gaan spelen voor de eidtijd profetie. U zult verstaan hoe God de oprechten van hart persoonlijk zal gaan leiden in de tegenwoordige waarheid, teneinde het (3+1) volk voor te bereiden om het ‘Rondborstig Getuigenis’ te laten horen binnen de gemeente der ZDA, en vervolgens de ‘Luide Roep’ aan alle andere kerkgemeenschappen.

 

Deze eerste box van deze serie (PRB01-PRB16) is ook speciaal bedoeld als voorstudie om persoonlijk keuze te kunnen maken om aan de Profetenschool van ZIJN Boodschap studies deel te willen nemen. Na het zien van deze serie kunt u nl. goed beslissen of u de diepere achtergronden wilt weten van wat God met ons mensen in Zijn Verlossingsplan voorheeft.   

 

Serie PRB1-PRB64 = Profetenschool van ZIJN Boodschap "De 1843 en 1850 Charts in Gods Verlossingsplan"  In vier Boxen Volume I-IV (hier wordt alleen box 1 geleverd)

 

 

Serie-8-B Profetenschool van ZIJN Boodschap (4 Boxen)

€ 276,00Prijs
 • Serie PRB1-PRB64 = Profetenschool van ZIJN Boodschap "De 1843 en 1850 Charts in Gods Verlossingsplan" In vier Boxen Volume I+II+II+IV

   

  Deze DVD-box Volume-I PRB01-B16 bevat de volgende titels:

  PRB1. "Inleiding in de Bijbelse profetieën vanuit de 1843 Chart."

  PRB2. "De Bijbelse fundamenten en zuilen vanuit de 1843 Chart"

  PRB3. "Hoe moeten we de Bijbels, juist onderzoeken?"

  PRB4. "De Bijbelse jaartallen in de profetie vanuit de 1843 Chart"

  PRB5. "De Bijbelse profetie en het beeld van Nebukadnezar"

  PRB6. "De achtste koning krijgt macht uit de 10 hoornen"

  PRB7. "De Bijbelse profetieën vanuit Daniel 7 opnieuw bevestigd"

  PRB8. "Rome, achtste macht in de geschiedenis en toekomst"

  PRB9. "Antiochus Epiphanes komt tijdens het Rome bewind"

  PRB10. "De draak en zijn volgelingen hier op aarde"

  PRB11. "Tijdens de 1260 jaar de 1e en 2e bodemloze put"

  PRB12. "De start van de 3e bodemloze put en 3e Wee in 1798"

  PRB13. "De uitwerking van de 2e naar de 3e Wee in onze tijd"

  PRB14. "De macht van het pausdom van toen naar nu (A)"

  PRB15. "De macht van het pausdom van toen naar nu (B)"

  PRB16. "Ons paspoort voor de hemel is; Gerechtigheid door Geloof"

   

  Deze DVD-box Volume-II PRB17-PRBA32 bevat de volgende titels:

  PRB17. “De Bijbelse verbonden en de 1850 Chart”

  PRB18. “Compromissen sluiten en hoereren met Babylon is het einde en dodelijk”

  PRB19. “De schatten aan Babylon ten toon gespreid, en het einde is daar”

  PRB20. “De 3 engelen boodschap en het getal 666 ontzegeld”

  PRB21. “De 3 Weeën en de 7 tijden (1x2520 vloek) op de 1850 Chart”

  PRB22. “De zeven tijden en de vloek komt over alle volken” (A)

  PRB23. “De zeven tijden en de vloek komt over alle volken” (B)

  PRB24. “De 3+1 verbonden en de heiligdomsleer voor nu” “Gerechtigheid door Geloof”

  PRB25. “Het Heiligdom door God gegeven dragen wij mee” “Gerechtigheid door Geloof”

  PRB26. “Wee degene, die een blokje of een speld eruit zal trekken” (eerst korte herhaling)

  PRB27. “Wie niet Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt” (Joh. 6 + Hab.2)

  PRB28. “Het geïnspireerd willen zijn of nederig willen worden” (Met Uriah Smith als voorbeeld)

  PRB29. “De 2 groep werkers, moeten hun plaats weten” (Uriah Smith als voorbeeld)

  PRB30. “De lessen voor ons, vanuit de 6 herv. Per. in onze tijd” (Uriah Smith als voorbeeld)

  PRB31. “De vervalsingen nu, met de 2X2 groepen in de 3 Herv. Per.”

  PRB32. “De lessen voor ons, vanuit de 5 en 6 Herv. Per.”

   

  Deze DVD-box Volume-III PRB33-PRB48 bevat de volgende titels:

  PRB33. "De 3+1 Adelaars bij Babylonische leiders”

  PRB34. “Hoe ver gaat de USA met zijn geheime organisaties?” (Vrijmetselaars)

  PRB35. “Waar start de Joden haat en straks de ZDA haat?” (Met het occultisme)

  PRB36. “Hoe komen de drie grote NWO groepen (vogels) straks bij elkaar?”

  PRB37. “De 3+1 Holocaust in onze tijd als waarschuwing”

  PRB38. “De Israëlieten verdrukt en verstrooid in vier generaties” (De 1e-4e vloek van Leviticus 26)

  PRB39. “Wat kunnen we leren van het letterlijk Israël?”

  PRB40. “Hoe komen de vier generaties tot stand bij Gods volk?”

  PRB41. “Waar zien we de vier generaties nog meer in de geschiedenis?”

  PRB42. “De Israëlieten in 2e generatie, de 2e vloek van Leviticus 26”

  PRB43. “De verdrukking van de Joden in Jeruzalem in 70 n.Chr.” De 3e vloek van Leviticus 26

  PRB44. “De Zeloten* en de kruistochten, nu weer?” En het 2e Rome = 4e vloek!

  PRB45. “De vervalste aanbiddingsvorm van Rome” B: Start Geestelijk Israël

  PRB46. “De vier generaties bij het geestelijk Israël” 4x de afkeuring of vloek

  PRB47. “De tijd van de veranderingen, binnen het geestelijk Israël”

  PRB48. “De tijd na de afvallige generaties, en dan de straf” Maar ook bescherming door God!

   

  Deze DVD-box Volume-IV PRB49-PRB64 bevat de volgende titels:

  PRB49. “De tijd van de vier generaties van het Moderne Israël” Na 4x de afkeuring of vloek

  PRB50. “De tijd van 1888 en 2e-4e Generatie in het Moderne Israël” 1888 is het hanengekraai

  PRB51. “Inleiding; De zuilen en fundamenten van de pioniers verworpen”

  PRB52. “Men wilde het “gedurig” en de 2300 jaren vernietigen” De Conradi dwaalleer!

  PRB53. “Het gedurig wordt voor onze studie weer erg belangrijk”

  PRB54. “Brieven tussen Hiram Edson en James White over de 2520” En de vervalste Charts

  PRB55. “Hoe viel James White af van de waarheid?” 2520 + Charts

  PRB56. De Langste tijdsprofetie?

  PRB57. “Zich verzetten tegen Nieuw Licht wordt desastreus” Zelfs Gods Woord vervalsen!

  PRB58. “Hoe bijzonder was de brief van Uriah Smith op latere leeftijd?”

  PRB59. “Hoe bijzonder waren de vier generaties toen, en nu weer?” De 4e Zuil

  PRB60. “De vervalsingen in de Heiligdomsleer” Weer valt een Zuil!

  PRB61. “De vervalsingen van de kleine hoorn” Weer een zuil vernietigd!

  PRB62. “De drie engelenboodschap wordt niet meer verkondigd” Weer een zuil die valt!

  PRB63. “Het oordeel en het sieraadland” Weer een zuil die valt!

  PRB64. “Het oordeel komt, maar ook de overwinning” Eindelijk thuis!

bottom of page