Beschrijving

Deze kanttekenbijbel heeft een afmeting van 20,4 x 30,4 cm., bevat geen Psalmen en formulieren, en is van bruin kunstleer met goudsnee. (op de afbeelding van de Bijbel zitten strepen op de rug van de Bijbel deze zitten echter niet op de aangeboden Bijbel) 

Deze GBS kanttekenbijbel heeft een zeer duidelijk lettertype om ook de kanttekeningen goed te kunnen lezen en is zeer geschikt voor studie doeleinden. Deze alles in een Bijbel biedt grote voordelen bij de Bijbelstudenten/es omdat de inzichten van de reformatoren een beter inzicht geven over de manier van vertalen. 

Onderzoek door de GBS wees uit dat er in de bestaande uitgaven van de Bijbel in de Statenvertaling veel fouten voorkwamen. De GBS probeerde aanvankelijk om een bestaande uitgave in overleg met de uitgever te verbeteren. Helaas kon geen overeenstemming worden bereikt. Dat was voor de GBS reden om met een eigen uitgave te beginnen. De bijbeltekst (en later ook de kanttekeningentekst) werd nauwkeurig gecontroleerd aan de hand van de Van Ravesteyn-editie uit 1657. Deze wordt beschouwd als de meest nauwkeurige uitgave van de Statenvertaling. Deze Bijbel komt vrijwel overeen met de Engelse KJV Bijbel maar dan in de Nederlandse taal!

Extra Informatie; Kanttekeningen Bijbels

De vertalers mochten aantekeningen “in de kant” maken. Hierdoor ontstonden de zogenaamde kanttekeningen, notities aan de zijkant van de bijbeltekst. Wanneer maakten de Statenvertalers van deze mogelijkheid gebruik? Allereerst wanneer letterlijk vertalen niet goed mogelijk was; zij gaven dan de letterlijke vertaling in de kanttekening weer. In de kanttekening staat dan de afkorting Hebr. of Gr. Zie bijvoorbeeld Psalm 7:13: “Hij heeft Zijn boog gespannen”. De kanttekening meldt dat er in de grondtekst “getreden” staat, en licht dan vervolgens toe: “omdat men den voetboog met den voet treedt, als men dien wil spannen”.

De kanttekeningen geven ook toelichting op letterlijk vertaalde tekst(gedeelten). Bijvoorbeeld Psalm 10:8: “Zijn ogen verbergen zich tegen den arme”. Kanttekening: “Dat is, hij loert in het verborgen op hem”. Een ander voorbeeld is de kanttekening bij 2 Petrus 1:14: “Alzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal”. Kanttekening: “Dat is, mijn dood en afsterven”.

Verder hebben de Statenvertalers in de kanttekeningen verwijsteksten opgenomen. Door deze verwijzingen komt de eenheid van de Schrift, inzonderheid de eenheid van het Oude en het Nieuwe Testament, bijzonder duidelijk naar voren.

SV - Kanttekenbijbel-groot (GBS)

€ 70,00Prijs