top of page

Verdieping studie's;

Om de de Verdieping studies van ZIJN Boodschap te begrijpen, teneinde tot een diepgaande kennis van Gods Verlossingsplan te komen, is het absoluut noodzakelijk om de Basis studie's (1/m6) te hebben doorlopen. Dit is voor iedereen weggelegd, indien men tijd voor Jezus Christus vrijmaakt. Als u uw regelmaat van studeren aanhoudt en zich door niets en niemand laat afleiden, zult u onherroepelijk tot de diepten Gods (Opb. 10:7+11) kunnen doordringen.

 

Opmerking;

Zie hieronder voor de juiste methode en volgorde van studeren.

De "Verkondigingen van ZIJN Boodschap" (Ere-Diensten) zijn hierbij een belangrijke aanvulling. 

Als u meerdere verdieping studie's heeft afgerond kunt u verder gaan met de "Profetenschool van ZIJN Boodschap" ,waarin u een geweldige onderbouwing krijgt in hetgeen u al heeft bestudeerd.

Gebruik van de "Geest der Profetie" noodzakelijk voor de eindtijd, in deze verdieping studie's;

U zult nu tijdens deze studie zelf kunnen verstaan, hoe belangrijk de "Geest der profetie" voor u persoonlijk zal worden, om uw persoonlijke heiligmaking te verwezenlijken met de opdracht om de "verborgenheid der godzaligheid" en de "verborgenheid der ongerechtigheid" te kunnen uitdragen.

Advies aangaande het begripsvermogen bij de verdieping studie's;

Veel studenten vragen zich af of ze, hetgeen ze hebben bestudeerd, wel allemaal kunnen onthouden.

Bedenk bij deze vraag telkens, dat God alles, wat u heeft geleerd, in uw gedachten (verstand) terug kan brengen. Hij zal u echter niet te binnen brengen, hetgeen u niet heeft bestudeerd. 

Het is belangrijk dat we God vertrouwen op Zijn Woord en daar ook naar leven. Hier raken we de kern van "Gerechtigheid door geloof". Denk aan Abraham; alles wat hij bezat moest hij achter laten en de HEERE op Zijn Woord geloven". Wij weten dat God d.m.v. Zijn Woord (en God zeide... en het was alzo. Gen.1 ) alle beloftes nakomt en het bijzonder met Abraham. Maar dat wil God ook bij u doen, blijf dit tijdens uw studie en tijdens uw gehele leven goed onthouden. Wij zullen worden getoetst, net zoals Abraham, maar ook als Jozef en Daniël. Lees nog eens Hebreeën hoofdstuk 11, zie Ere-Dienst S7-E14 en bestudeer Gen.12-16. 

bottom of page