top of page

Algemene informatie:

ZIJN Boodschap voor een betrouwbare uitleg van de Bijbelse Profetieën en "Gerechtigheid door Geloof" (Rom. 3:22) met uitleg vanuit het Oude- en Nieuwe Testament. Waarom een betrouwbaar bewijs? Waarom kunnen we dit vermelden? Omdat alleen de Bijbel de kennis en het enige juiste bewijs geeft van wat waarheid of dwaling is. Ook Jezus Christus wijst ons op het onfeilbare Woord en vraagt; "hoe leest gij?" Met andere woorden; Jezus Christus zegt ook nu tegen ons, dat wanneer wij niet goed op de hoogte zijn met Gods Woord, wij bedrogen zullen worden door overleveringen van mensen, (Dan. 9:10,11 + Jer. 17:5,6 + Jes. 29:13 + Matth. 5:19 + 15:9 en  Titus 1:14) welke vaak met leugens zijn vermengd. (Gal. 1:6-12) De apostelen waarschuwen ons in het bijzonder voor de vele valse profeten (Mark. 13:22 + Hand. 13:6) in de eindtijd en ook dat men de 'gezonde leer'  (2 Tim 4:3) "Gerechtigheid door Geloof" (Titus 2:11,12) niet meer zal verdragen. Wij willen u, met Gods genade, hiervoor waarschuwen, niet door hier en daar een tekst te lezen, maar het gehele Bijbelboek, dus zien in welke context het is geschreven. De sleutel voor dit bewijs ligt in Jesaja 28:10,13, teneinde te ontdekken wat Gods Zoon, 'Onze geliefde HEERE Jezus', nu echt heeft bedoeld, om niet straks 'uitgeroeid te worden door gebrek aan kennis'. (Hosea 4:6) 

 

Advies;

Lees ook de volgende teksten in de context, waardoor u bovenstaande beter zult verstaan; Matth. 7:6, 21-23 + 21:43 + 22:12 + 24:11, 24 en 1-Tim. 4:1,2 + 2-Tim. 4:1-5 + 1-Petr. 17-19 en 1 Joh. 2:3-6 + 1 Joh. 3:6-11 + 2-Joh. 1:7-11 en Judas 1:4 + 1:10-13 en Joh. 12:35 + Joh. 13:28 + Joh. 16:8,13 + Joh. 17:14,17 +Joh. 19:15 en Opb. 18:4 + 14:13 + 20:4   

 

Volgorde:
Voor u aanvangt met de studie van ZIJN Boodschap is het belangrijk te weten dat u de aangegeven volgorde dient aan te houden, om zo stap voor stap te groeien in de kennis Gods. God is een God van orde en netheid, zo is ook in deze studie een orde te vinden, waardoor Gods Heilige Geest u kan onderwijzen. Tijdens de opeenvolgende studiefases, heeft u de mogelijkheid om de "Verkondigingen van ZIJN Boodschap" (VIDEO-ERE-DIENSTEN) te volgen.
(Zie hiervoor eerst Serie B 25 boxen en daarna Serie C 25 boxen)

Starten met de eerste studies van ZIJN Boodschap;

Wilt u starten met de eerste video’s te bekijken, dan raden we u nogmaals aan eerst de Samenvatting van Basis serie 1 “De liefde van ZIJN Boodschap” te zien. Hier krijgt u een eerste korte indruk van de studies, die door ZIJN Boodschap worden uitgegeven.

https://www.zijnboodschap.nl/kopie-van-s10-samenvatingen-verdiep

 

Dan kunt u verder gaan met het voor u zelf onderzoeken en bestuderen van Gods Onfeilbaar Woord, teneinde echt te weten wat God in Zijn Verlossingsplan met u persoonlijk voor heeft, maar ook wat u kunt verwachten in deze eindtijd geschiedenis. U wordt namelijk volledig op de hoogte gebracht, niet alleen in de vier Evangeliën vanuit het Nieuwe Testament, maar ook in de profetieën zowel vanuit het Oude Testament als het Nieuwe Testament.

U wilt toch ook de goudaders in de Bijbel ontdekken en in alle oprechtheid op alle uw vragen een juist Bijbels antwoord krijgen, in plaats van hetgeen mensen vertellen? Een juiste  volgorde van studeren, met het eventueel het steeds herhalen van de laatste studie is van wezenlijk belang, om Gods Onfeilbaar Woord op de juiste manier te kunnen interpreteren.

xfs_940x500_s100_PDF-icon.jpg

Hoe kunt u uw studie het beste inplannen om tot het beste resultaat te komen?

  1. Probeer een vaste tijd (patroon) in te plannen voor uw studie, probeer er alles aan te doen om dit vol te houden, want dit zal zeker zijn goede vruchten afwerpen.

  2. Probeer minimaal 1 uur per dag voor onze geliefde HEERE Jezus vrij te maken, dit is erg belangrijk. Door Zijn Woord te bestuderen zult Hem beter leren kennen; Gods Heilige Geest zal u hierbij graag helpen.

  3. Door dat ene uur vrij te maken, zult u gedurende de dag en de gehele week door, rijk gezegend worden. Dit in de vorm van kracht om uw werk te doen, in uw gezin, op school en thuis. Gods Heilige Geest staat ons ter beschikking, om ons te steunen, om ons wijsheid te geven en vooral om de juiste keuze/beslissingen in ons leven te maken

  4. Velen ervaren het als een grote zegen, om dit ene uur morgens vroeg voor het ontbijt en voordat alle werkzaamheden beginnen, te reserveren. (tip; drink voorafgaand aan dit studie uur een glas lauw water; het is namelijk voor de spijsvertering goed om dit 1 uur voor de ochtend maaltijd te doen) 

  5. U zult ook merken dat er op vele manieren tegenstand komt, maar als u het vaste studie uur voor Jezus Christus blijft aanhouden, zult u rijk gezegend worden, want dat heeft de Heere ons beloofd.

  6. U zult tevens binnen een aantal weken, of misschien zelfs al eerder, een enorme verrijking en groot voorrecht in uw geestelijk leven ervaren, doordat u Gods Woord veel beter mag begrijpen dan voorheen. 

  7. Het mooiste is dat Jezus Christus met Zijn Heilige Geest en Zijn Heilige engelen u gaan helpen, het Woord echt goed te kunnen verstaan. En nog mooier; er ontstaat  een blijvende persoonlijke band tussen u, uw Schepper en God.

  8. Als u van de ene studie bv. Serie Basis-1 naar Basis-2 gaat (Zie hieronder) dan is het verstandig om eerst weer de samenvattingen te zien, dit doet u bij alle volgende series, waarvan een samenvatting is gemaakt. (nl. niet alle studie’s hebben een samenvatting) 

  9. Als u een bepaalde samenvatting heeft gezien, zullen er mogelijk vele vragen in u opkomen, maar u zult ervaren dat wanneer u de juiste studievolgorde  aanhoud, gaandeweg op al deze vragen een antwoord wordt gegeven. Blijf daarom ook niet te lang stilstaan bij bepaalde Bijbelse vraagstukken

  10. U zult hierdoor een ‘honger’ naar de onvervalste waarheid vanuit Gods Woord krijgen, hetgeen vervolgens overgaat in het ‘Nieuwe Licht’ van God, het Licht wat in deze eindtijd zal worden gezien door allen die, oprecht van hart, verlangen Gods zuivere Waarheid voor deze tijd te vertsaan. En nog later in de studie gaat u, door hetgeen u geleerd hebt, de Bijbelse goud aderen ontdekken. Christus stelde de waarheid voor als ‘een schat verborgen in een akker’. Deze ligt niet aan de oppervlakte, wij moeten ernaar ‘graven’.

 

 

Opmerkingen;

U zult bemerken dat u over bepaalde onderwerpen heel anders heeft gedacht of deze verkeerd had begrepen. Maar nu leert u, dat dit totaal anders in de Bijbel staat vermeld, wees daar blij om, want u studeert juist om “al de Waarheid” te ontdekken.

Hierbij moet u vooral beseffen dat alleen het Onfeilbare Woord van God de Waarheid spreekt; "Er staat geschreven" dit zijn de woorden waarmee ook Christus de duivel  tegemoet trad, tijdens de verzoekingen na Zijn periode van 40 dagen en nachten vasten in de woestijn.

 

Volgorde van DVD Serie Boxen:

Als u de volledige serie van 25 Box-A hebt doorlopen (hiernaast afgebeeld) kunt u de dieptes van Gods Verlossingsplan gaan bestuderen, door verder te gaan met de "Profetenschool van ZIJN Boodschap". Deze serie geeft u een diepgaande kennis in hetgeen God met de 144.000 (Opb. 7+14) voor heeft om, door Zijn kracht, al op aarde in het Eeuwig Verbond te komen. De oprechte werkers zullen veel beter verstaan wat het betekent "om Christus te volgen waar Hij ook heen gaat'. (Opb. 14:4,5) Maar ook gaan ze beter inzien wat hun de eeuwigheid zal brengen. Daarbij kunt u 25 Box-B onderzoeken met hierin vele Ere-Diensten.

Studieplan; het volledig doorlopen van VIDEO-PROFETENSCHOOL A t/m D (C+D hoort bij Box-C). 

 

Momenteel wordt er gewerkt, aan de 25 Box-C serie. Na de afronding hiervan zullen alle Bijbelboeken van het Nieuwe Testament behandeld zijn. Al de brieven van de apostelen en ook het Johannes Evangelie in Serie-7; "Verkondigingen van ZIJN Boodschap" worden in een "vers voor vers" studie tijdens Ere-Diensten uitgelegd. Ook hiervan wordt "Al de waarheid van ZIJN Boodschap-C" Serie-10 uitgegeven in lage kwaliteit, om in de kosten laag te houden. Naar verwachting zal, met Gods genade en kracht, Serie-10 25 Box-C, over 3 jaar afgerond zijn.

Opmerking;

Voor alle Bijbelstudie's en Profetenscholen kunt u een aanvraag doen voor persoonlijke begeleiding in groepsverband, zie onderstaande link naar de aanvraag.

bottom of page