top of page

Algemeen;

In deze rubriek kunt u de Bijbelse profetieën zien uitkomen in de wereldgebeurtenissen. Het is niet de bedoeling om hierin volledig te zijn, want dit alles wordt behandeld in de Bijbelstudie's, Profetenscholen en Ere-Diensten van ZIJN Boodschap. U zult hierin echter wel een bevestiging zien van hetgeen u geleerd is vanuit de Bijbel, zodat u voor uzelf de verbindingen kunt leggen tussen de wereldgebeurtenissen en het uitkomen van de Bijbelse Profetieën. 

Wij willen daarom benadrukken dat Bijbelstudie essentieel is, om Gods Woord te kunnen uitdragen. En met deze bewijzen kunt u ook anderen overtuigen en aanmoedigen om de profetieën te gaan onderzoeken.

De heilige alliantie is gestart in 1989 met Reagan en de paus en loopt bijna op zijn eind tot een climax van ongekende hoogte voor de oprechte Bijbelgetrouwe christenen. Weet waar u staat in deze eindtijd geschiedenis.

Klik vooral op onderstaande vier links, om de aankomenden crisis goed te verstaan. 

De Republikeinen krijgen de macht? Wat kunnen de gevolgen voor u zijn?

Beseft u wat er is gebeurd in Amerika? We willen u graag op de profetische gebeurtenis wijzen die zich de afgelopen tijd heeft afgespeeld in Amerika. Wij zullen niet expliciet op de politieke situatie ingaan, maar dat deze situatie een duidelijk gevolg zal hebben in de eindtijd, dat is zeker.

Het belangrijkste feit is dat er nu een Republikein als President is gekozen, dus niet een Democraat. Het verschil tussen deze  Staatsvormen is;

Democratie; Staatsvorm die aan het gehele volk invloed op de regering toekent

Republiek; Staatsvorm waar het oppergezag in handen is van een gekozen President

Wat houdt dit in voor de wetten (constitutie USA) van dit land? Dat het hoger- en het lagerhuis samen met de President de bevoegdheid hebben om, bij meerderheid van stemmen, een bepaald gedeelte van de wet te kunnen veranderen zonder het gehele volk. (er zijn n.l. al volksvertegenwoordigers in betrokken door de aanwezigheid van het lagerhuis. Zie voor meer informatie Wiki Pedia) 

Als u dit weet (lees bovenstaande hoofdstukken) dan zult u beseffen wat dit voor gevolgen kan hebben, wanneer men vrijheid van geloofsopvatting aan banden wil leggen door Kerk en Staat samen te voegen in Amerika, maar ook in de NWO. Dit laatste is nu mogelijk geworden en door de "Geest der Profetie" mogen wij weten, dat dit voor ons een teken is dat de tijd nabij is, voor de deur. Dit is nu nog niet het geval, maar wanneer de wereldcrisis gaat toenemen en kerk en staat samengaan, het wijzigen van recht en wet van een Republiek heel gemakkelijk en snel doorgevoerd kunnen worden. Hieronder vindt u een profetische uitspraak van E.G.White om te beseffen in welke tijd we leven en dat het tijd is om ons, als Gods volk, voor te bereiden en in actie te komen, teneinde onze medemensen te waarschuwen. 

Hierboven ziet u de link naar twee documenten uit de "Geest der Profetie", (C-05+C-07) waarin u het e.e.a. kunt constateren. Ook wordt het boek; 'Het grote conflict tussen Christus en satan' nogmaals onder de aandacht gebracht. Hierin is alles, wat zich nu in de wereld afspeelt op zeer nauwkeurige wijze verwoord, door de Profetes des HEEREN.

Opmerking; we zien dat in alle landen een politieke aardverschuiving plaatsvindt. Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk (Engeland) maar ook in Italië, Frankrijk, en in Amerika en straks ook in Nederland. Het beeld uit het Bijbelboek Daniel staat op het punt ineen te storten, lees Daniel 2:41-45 en wat hierna gebeurde is ook van groot belang voor Gods volk, lees Daniel 2:46-49. Dit alles zullen we weer opnieuw meemaken.        

Wij hopen dat u met ons beseft dat we nog maar weinig tijd hebben, om Gods kinderen in alle kerkgemeenschappen te waarschuwen, over hetgeen te gebeuren staat. Zijn wij wel bereid en ook goed voorbereid, om met God samen te werken? Zie vooral onderstaande en bovenstaande video's in Serie-2-Basis.

bottom of page