De C serie; PRC01-PRC16 "De 144.000 in de (3+1) hoornen en de (3+1) volken in Gods Verlossingsplan

Informatie; In de “Profetenschool van ZIJN Boodschap C” vindt u een diepgaande studie naar de (3+1) hoornen binnen het overblijfsel, de 144.000, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat. (Opb. 14:4) Dan zullen ook de tegenstanders van Het Lam ontdekt worden. (Opb. 16:13) “Dezen zullen tegen het Lam krijgen en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn (144.000) de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.” (Opb. 17:14) Deze (3+1) hoornen zullen vanuit de Bijbel, (Joel 2:28 + Jes. 29:10), de “Geest der Profetie” en de geschiedenis, inzichtelijk worden gemaakt en duidelijk herkenbaar zijn in de eindtijd. U zult verstaan hoe Jezus Christus al deze (3+1) hoornen, lees ook Verbondsvolken, Persoonlijk zal bekrachtigen, aansturen en leiden, tijdens de ‘Luide Roep’. Voor deze profetenschool is een grondige kennis van de voorgaande ZIJN Boodschap studie’s van essentieel belang.

Opmerking;

Voor alle Bijbelstudie's en Profetenscholen kunt u een aanvraag doen voor persoonlijke begeleiding in groepsverband, zie onderstaande link naar de aanvraag.