top of page

De C serie; PRC01-PRC16 "De 144.000 in de (3+1) hoornen en de (3+1) volken in Gods Verlossingsplan

Informatie; In de “Profetenschool van ZIJN Boodschap C” vindt u een diepgaande studie naar de (3+1) hoornen binnen het overblijfsel, de 144.000, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat. (Opb. 14:4) Dan zullen ook de tegenstanders van Het Lam ontdekt worden. (Opb. 16:13) “Dezen zullen tegen het Lam krijgen en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn (144.000) de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.” (Opb. 17:14) Deze (3+1) hoornen zullen vanuit de Bijbel, (Joel 2:28 + Jes. 29:10), de “Geest der Profetie” en de geschiedenis, inzichtelijk worden gemaakt en duidelijk herkenbaar zijn in de eindtijd. U zult verstaan hoe Jezus Christus al deze (3+1) hoornen, lees ook Verbondsvolken, Persoonlijk zal bekrachtigen, aansturen en leiden, tijdens de ‘Luide Roep’. Voor deze profetenschool is een grondige kennis van de voorgaande ZIJN Boodschap studie’s van essentieel belang.

Opmerking;

Voor alle Bijbelstudie's en Profetenscholen kunt u een aanvraag doen voor persoonlijke begeleiding in groepsverband, zie onderstaande link naar de aanvraag.

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Bijbelstudie videoserie worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

De C serie; PRC01-PRC16 "De 144.000 in de (3+1) hoornen en de (3+1) volken

in Gods Verlossingsplan, Informatie;

Deze DVD-box Volume-I PRC01-PRC16 bevat de volgende titels:

PRC1. “Inleiding: de (3+1) hoornen in de verbonden en volken”

PRC2. “De (3 + 1) verbonden ten opzichte van het OT en NT volk”

PRC3. “De Juda- lijn en hoornen zien we in het heiligdom terug”

PRC4. “De (3+1) hoornen in de profetie en in Paulus’ tijd”

PRC5. “Alle hoornen in ‘de luide roep’ periode herkenbaar”

PRC6. “De (3+1) hoornen in start-, hoogte- en eindpunten”

PRC7. “Waarom wordt de 4e hoorn zo belangrijk voor onze tijd?”

PRC8. “Waar moeten de (3+1) hoornen aan voldoen?”

PRC9. “De spade regen voor de 3 hoornen en de 3 volken”

PRC10. “De (3+1) hoornen kunnen opnieuw en zuiver bijbels profeteren”

PRC11. “Christus’ licht uitdragen en in het eeuwig verbond komen”

PRC12. “De verduistering ontdekken binnen Gods volk” (ZDA)

PRC13. “Hoe zit het met de stammen, schudding en Luide Roep?”

PRC14. “De 70 in duisternis en de (3+1) hoornen in tienden uitgewerkt”

PRC15. “Het volwassen karakter van de 144.000 in de tempel”

PRC16. “De vermaningen en vervolgens de ziftingen”

Serie-8C-Profetenschool van ZIJN Boodschap-De (3+1) Hoornen

Serie-8C-Profetenschool van ZIJN Boodschap-De (3+1) Hoornen

Serie-8C-Profetenschool van ZIJN Boodschap-De (3+1) Hoornen
Serie 8C Deel 1 Verd Profetenschool C1+C2

Serie 8C Deel 1 Verd Profetenschool C1+C2

01:46:04
Video afspelen
Serie 8C Deel 2 Verd Profetenschool C3+C4

Serie 8C Deel 2 Verd Profetenschool C3+C4

01:40:49
Video afspelen
Serie 8C Deel 3 Verd Profetenschool C5+C6

Serie 8C Deel 3 Verd Profetenschool C5+C6

01:40:13
Video afspelen
Serie 8C Deel 4 Verd Profetenschool C7+C8

Serie 8C Deel 4 Verd Profetenschool C7+C8

01:40:43
Video afspelen
Serie 8C Deel 5 Verd Profetenschool C9+C10

Serie 8C Deel 5 Verd Profetenschool C9+C10

01:40:45
Video afspelen
Serie 8C Deel 6 Verd Profetenschool C11+C12

Serie 8C Deel 6 Verd Profetenschool C11+C12

01:43:06
Video afspelen
Serie 8C Deel 7 Verd Profetenschool C13+C14

Serie 8C Deel 7 Verd Profetenschool C13+C14

01:40:26
Video afspelen
Serie 8C Deel 8 Verd Profetenschool C15+C16

Serie 8C Deel 8 Verd Profetenschool C15+C16

01:42:58
Video afspelen
bottom of page