top of page

Serie-5 Basis:

Door de eeuwen heen is de Bijbel vele malen gekopieerd en vertaald, ook in onze tijd komen er nog steeds nieuwe vertalingen bij, met als doel, dat mensen van nu in hun eigen taal worden aangesproken. Maar hoe getrouw zijn deze nieuwe vertalingen aan de oorspronkelijke tekst? In deze serie presentaties wordt u duidelijk gemaakt dat niet alle bijbelvertalingen betrouwbaar zijn en vaak een ander doel nastreven dan zij voorgeven. Hier wordt de oorsprong en de betrouwbaarheid van "De Bijbelse twee Getuigen in de vorm van het Oude en Nieuwe Testament" behandeld ten opzichte van de vervalste Bijbels, welke nu veelvuldig worden uitgegeven. Kort maar krachtig gezegd, zijn de King James Bijbel (KJV) en de Statenvertaling (SV) nog altijd de meest betrouwbare Bijbels.

Serie-5 Verdieping 1: "De Drie Getuigen"

Een speciale serie voor de eindtijdwerkers "De Bijbel en ZIJN Boodschap" Verdieping 1 - "De Drie Getuigen" 

Extra informatie aangaande de kantlijnteksten boven en naast de Bijbelverzen, door de Bijbelvertalers toegevoegd;

Bedenk telkens bij al uw Bijbelse onderzoeken en studie's dat de Bijbel zichzelf uitlegt en dat; "het voor wijzen en verstandigen verborgen is en aan kinderkens geopenbaard."  Deze Woorden van de HEERE Jezus zijn veel zeggend, vooral als het gaat om de laatste vervalste Bijbeluitgaven.

Maar ook voor de juiste Bijbels zoals de Staten Vertaling en de KIng James Version. (oude versie) Indien we de juiste manier van studeren hanteren kan iedereen weten wat waarheid is, (Jesaja 28:10+13) daarom hieronder een van de citaten uit de "Geest der Profetie" hoe we hiermee moeten omgaan.   

7 Februari / De Bijbel – Gods Woord voor U

 

“Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het, die van Mij getuigen.” Johannes 5:39

 

“Onderzoek de Schriften”. Dit is het Woord dat tot ons komt van Christus. Wanneer het voor ons belangrijk zou zijn om de [kerk] vaders te onderzoeken, dan had Christus ons dat verteld. Maar de vaders spreken niet allemaal dezelfde dingen. Wie van hen moeten wij kiezen als onze gids? Het is voor ons niet nodig op onzekerheden te vertrouwen. Wij gaan aan de vaders voorbij om van God te leren uit Zijn Woord. Dit is het eeuwige leven, God te kennen. Oh, hoe dankbaar moeten wij zijn dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is. Heilige mensen van ouds schreven dit Woord door de inspiratie van de Geest. God liet Zijn Woord niet achter in de herinnering van mensen en gaf het van generatie op generatie over door mondelinge overdracht en traditionele onthulling. Wanneer Hij dit gedaan had, zou aan het Woord geleidelijk door mensen dingen zijn toegevoegd. Ons zou gevraagd worden om datgene te ontvangen wat niet geïnspireerd is. Laten wij God danken voor het geschreven Woord.

 

Het commentaar dat geschreven is over het Woord komen niet allemaal overeen. Vaak komen ze met elkaar in botsing. God vraagt ons niet om door hen geleid te worden. Het is Zijn Woord waarmee wij te maken hebben. Iedereen kan dit Woord voor zichzelf bestuderen. En zij mogen weten dat de lessen van dit Woord onveranderlijk zijn. De meningen van mensen verschillen, maar de Bijbel zegt altijd hetzelfde. Het Woord van God is van eeuwigheid tot eeuwigheid.

 

De Bijbel is niet alleen gegeven aan predikanten of geleerde mensen. Elke, man, vrouw en kind moet de Schriften voor zichzelf lezen. Wordt niet afhankelijk van de predikant om het voor u te lezen. De Bijbel is Gods Woord voor u. De arme man heeft het net zo hard nodig als de rijke man, de ongeletterde net zo hard als de geleerde. En Christus  heeft Zijn Woord zo duidelijk gemaakt dat door het te lezen niemand hoeft te struikelen. Laat de nederige onderwijzer het Woord lezen en begrijpen dat gegeven is door de wijste Leraar Die de wereld ooit gekend heeft, en onder koningen, gouverneurs, staatslieden en 's wereld meest hooggeplaatste mannen is er niemand groter dan Hij. …

 

Onderzoeken betekent te zoeken naar iets dat verloren was. Zoek voor uw zelf naar de verborgen schatten. Laat dit werk niet aan predikanten over. U kunt het zich niet permitteren onwetend te zijn over het Woord van God. Bestudeer de moeilijke gedeelten, vergelijk vers met vers, en u zult ontdekken dat de Schrift de sleutel is die de Schrift ontsluit. Degenen die onder gebed de Bijbel bestuderen zijn na hun studie wijzer dan toen ze de Bijbel openden. – Manusript 12, 7 februari 1901, “The Living Water”.

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Bijbelstudie videoserie worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-5 De Bijbel en ZIJN Boodschap; (Volume I);

 

Volume I

01-De Bijbel Presentatie Deel-1

02-De Bijbel Presentatie Deel-2

03-De Bijbel Presentatie Deel-3

04-De Bijbel Presentatie Deel-4

05-De Bijbel Presentatie Deel-5

06-De Bijbel Presentatie Deel-6

07-De Bijbel Presentatie Deel-7

08-De Bijbel Presentatie Deel-8

09-De Bijbel Presentatie Deel-9

10-De Bijbel Presentatie Deel-10

11-Het ware getuigenis   Deel-10

12-De Bijbel Presentatie Deel-10

13-De Bijbel Presentatie Deel-10

14-De Bijbel Presentatie Deel-10

15-De Bijbel Presentatie Deel-10

16-De Bijbel Presentatie Deel-10

Serie-5-Basis+Verd.1 - De Bijbel en ZIJN Boodschap

Serie-5-Basis+Verd.1 - De Bijbel en ZIJN Boodschap

Serie-5-Basis+Verd.1 - De Bijbel en ZIJN Boodschap
Samenvatting 05_basis -  De Bijbel en ZIJN Boodschap

Samenvatting 05_basis - De Bijbel en ZIJN Boodschap

01:40:52
Video afspelen
Serie 5 Basis 01 De geschiedenis rondom de verschillende Bijbels Deel 1+V

Serie 5 Basis 01 De geschiedenis rondom de verschillende Bijbels Deel 1+V

54:40
Video afspelen
Serie 5 Basis 02 De geschiedenis rondom de verschillende Bijbels Deel 2

Serie 5 Basis 02 De geschiedenis rondom de verschillende Bijbels Deel 2

50:11
Video afspelen
Serie 5 Basis 03 De geschiedenis rondom de vervalste Bijbelse geschriften Deel 1

Serie 5 Basis 03 De geschiedenis rondom de vervalste Bijbelse geschriften Deel 1

48:24
Video afspelen
Serie 5 Basis 04 De valse Bijbel vertalers Deel 1

Serie 5 Basis 04 De valse Bijbel vertalers Deel 1

47:57
Video afspelen
Serie 5 Basis 05 Veranderingen rondom en in de Bijbel Deel 1

Serie 5 Basis 05 Veranderingen rondom en in de Bijbel Deel 1

51:10