Serie-5 Basis:

Door de eeuwen heen is de Bijbel vele malen gekopieerd en vertaald, ook in onze tijd komen er nog steeds nieuwe vertalingen bij, met als doel, dat mensen van nu in hun eigen taal worden aangesproken. Maar hoe getrouw zijn deze nieuwe vertalingen aan de oorspronkelijke tekst? In deze serie presentaties wordt u duidelijk gemaakt dat niet alle bijbelvertalingen betrouwbaar zijn en vaak een ander doel nastreven dan zij voorgeven. Hier wordt de oorsprong en de betrouwbaarheid van "De Bijbelse twee Getuigen in de vorm van het Oude en Nieuwe Testament" behandeld ten opzichte van de vervalste Bijbels, welke nu veelvuldig worden uitgegeven. Kort maar krachtig gezegd, zijn de King James Bijbel (KJV) en de Statenvertaling (SV) nog altijd de meest betrouwbare Bijbels.

Serie-5 Verdieping 1: "De Drie Getuigen"

Een speciale serie voor de eindtijdwerkers "De Bijbel en ZIJN Boodschap" Verdieping 1 - "De Drie Getuigen"