top of page

Informatie Ere-Diensten Serie 7-F (2 Boxen) Thema "Het opnieuw profeteren vanuit Richteren";
Waarom was de periode van Richteren zo belangrijk ten tijde van het Oude Israel en nu opnieuw in de periode van het Modern en Geestelijk Israel? Vroeger, als kind stonden we hier nooit bij stil, het waren geweldig mooie verhalen, te zien hoe God elke keer weer ingreep om Zijn volk te verlossen uit de moeilijkheden. De Israëlieten waren zich pijnlijk bewust op hoedanige manier God hen, als Zijn uitverkoren volk, elke keer weer opriep om Hem te dienen en Hem te volgen. Wanneer wij de geschiedenis van Gods volk beter onderzoeken in het 'Nieuwe Licht', begrijpen we beter waarom God alles op deze manier heeft laten gebeuren. Hier zien we de 'Heilrijke Rechterhand' van God, Zijn Barmhartigheid, Zijn liefde en Zijn trouw voor een volk, dat niet deed wat Hij van hen verlangde. Dit laatste gaan we weer ontdekken in het (3+1) volk, het vierde volk in deze eindgeschiedenis. Dan blijkt dat deze gebeurtenissen niet zomaar geschiedenis is, maar een leerboek van God, hoe Hij ons zal redden uit de handen van de vijanden rondom ons. 

Opmerking;

In het Bijbelboek Richteren vinden de 144.000 laatste arbeiders van God richtlijnen over, wat te doen,  waarop te vertrouwen en hoe te handelen in conflictsituaties. Als u zich hierin gaat verdiepen, zult u begrijpen wat "met tranen zaaien en met gejuich binnenhalen" betekent. Maar ook, dat u grote wonderen van God mag verwachten, als u oprecht en vol vertrouwen "het Lam volgt, waar Het ook heengaat" Opb.14:4. Zie ook;  "ZIJN Boodschap in Openbaring Verd.1 "Gods volk" en "Profetenschool van ZIJN Boodschap B" 

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Ere-Diensten worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-7 Verkondigingen van ZIJN Boodschap (Ere-Diensten Volume I+II) 

 

Box F: Hoofdthema Richteren - "Het opnieuw profeteren vanuit Richteren"

 

Box F1

F1. Richteren 1

“Gij en wij zullen geen verbond maken, met de inwoners dezes lands!”

F2. Richteren 2

“Wij hebben met hen een verbond gemaakt. En God heeft hun tot een strik gemaakt!”

F3. Richteren 3

“Velen hebben de dochters, bossen en beelden gediend en worden met het zwaard doorstoken”

F4. Richteren 4 en 5

“De profeten met de elfde uur werkers, zullen een lied zingen voor Gods troon!”

F5. Richteren 6

”Ontvangt u Gods teken en roeping? Dan gaat u De twist met de afgodische aanbidders aan!”

F6. Richteren 7

”Wie zijn de honden en wie buigen de knieën? Deze zullen de Luide Roep niet gaan brengen!”

F7. Richteren 8

”Twisten en hoereren binnen Gods volk, Brengen scheiding tussen God en Zijn volk!”

F8. Richteren 9:1-57

“Er wordt een boze geest gezonden door God, Zie de vleierijen en listelijkheden van de leiders!”

 

Box F2

F9. Richteren 9:22-57

“De vergelding komt voort uit hun bedrog, En de sterke toren brengt de molensteen aan!”

F10. Richteren 10+11

”De Jefta’s worden als het overblijfsel geroepen, Want de herders kunnen niet meer profeteren!”

F11. Richteren 12+13

”De opstandigen en leugenaars worden gestraft! En Christus komt bij de nederigen van hart!”

F12. Richteren 14+15

”Christus heeft bepaald wanneer de jonge leeuw Weer, voor het bruilofsfeest, heeft gebruld!”

F13. Richteren 16

”De deur is volledig verwijderd voor iedereen, Met de posten en grendelboom en pilaren!”

F14. Richteren 17+18

”Gods oordeel komt straks ook over de dief, de valse priester en Zijn volk!”

F15. Richteren 19+20

”Het hoereren van de jonge vrouw, leidt tot bijna vernietiging van de jongste stam!”

F16. Richt. 21+Jozua 5

”Het overblijfsel wordt hersteld en de voorbereidingen voor de strijd zijn getroffen!”

Serie-7F-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Richteren-Deel-1 t/m 16

Serie-7F-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Richteren-Deel-1 t/m 16

Serie-7F-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Richteren-Deel-1 t/m 16
Serie 7F Deel 1 Ere Dienst Richteren 1

Serie 7F Deel 1 Ere Dienst Richteren 1

01:48:55
Video afspelen
Serie 7F Deel 2 Ere Dienst Richteren 2

Serie 7F Deel 2 Ere Dienst Richteren 2

01:45:35
Video afspelen
Serie 7F Deel 3 Ere Dienst Richteren 3

Serie 7F Deel 3 Ere Dienst Richteren 3

01:46:49
Video afspelen
Serie 7F Deel 4 Ere Dienst Richteren 4+5

Serie 7F Deel 4 Ere Dienst Richteren 4+5

01:49:13
Video afspelen
Serie 7F Deel 5 Ere Dienst Richteren 6

Serie 7F Deel 5 Ere Dienst Richteren 6

01:48:58
Video afspelen
Serie 7F Deel 6 Ere Dienst Richteren 7

Serie 7F Deel 6 Ere Dienst Richteren 7

01:45:11
Video afspelen
Serie 7F Deel 7 Ere Dienst Richteren 8

Serie 7F Deel 7 Ere Dienst Richteren 8

01:47:57
Video afspelen
Serie 7F Deel 8 Ere Dienst Richteren 9A

Serie 7F Deel 8 Ere Dienst Richteren 9A

01:44:28
Video afspelen
Serie 7F Deel 9 Ere Dienst Richteren 9B

Serie 7F Deel 9 Ere Dienst Richteren 9B

01:49:50
Video afspelen
Serie 7F Deel 10 Ere Dienst Richteren 10+11

Serie 7F Deel 10 Ere Dienst Richteren 10+11

01:47:06
Video afspelen
Serie 7F Deel 11 Ere Dienst Richteren 12+13

Serie 7F Deel 11 Ere Dienst Richteren 12+13

01:47:06
Video afspelen
Serie 7F Deel 12 Ere Dienst Richteren 14+15

Serie 7F Deel 12 Ere Dienst Richteren 14+15

01:44:41
Video afspelen
Serie 7F Deel 13 Ere Dienst Richteren 16

Serie 7F Deel 13 Ere Dienst Richteren 16

01:46:11
Video afspelen
Serie 7F Deel 14 Ere Dienst Richteren 17+18

Serie 7F Deel 14 Ere Dienst Richteren 17+18

01:46:59
Video afspelen
Serie 7F Deel 15 Ere Dienst Richteren 19+20

Serie 7F Deel 15 Ere Dienst Richteren 19+20

01:47:18
Video afspelen
Serie 7F Deel 16 Ere Dienst Richteren 21+Jozua 5

Serie 7F Deel 16 Ere Dienst Richteren 21+Jozua 5

01:47:12
Video afspelen
bottom of page