Informatie Ere-Diensten Serie 7-F (2 Boxen) Thema "Het opnieuw profeteren vanuit Richteren";
Waarom was de periode van Richteren zo belangrijk ten tijde van het Oude Israel en nu opnieuw in de periode van het Modern en Geestelijk Israel? Vroeger, als kind stonden we hier nooit bij stil, het waren geweldig mooie verhalen, te zien hoe God elke keer weer ingreep om Zijn volk te verlossen uit de moeilijkheden. De Israëlieten waren zich pijnlijk bewust op hoedanige manier God hen, als Zijn uitverkoren volk, elke keer weer opriep om Hem te dienen en Hem te volgen. Wanneer wij de geschiedenis van Gods volk beter onderzoeken in het 'Nieuwe Licht', begrijpen we beter waarom God alles op deze manier heeft laten gebeuren. Hier zien we de 'Heilrijke Rechterhand' van God, Zijn Barmhartigheid, Zijn liefde en Zijn trouw voor een volk, dat niet deed wat Hij van hen verlangde. Dit laatste gaan we weer ontdekken in het (3+1) volk, het vierde volk in deze eindgeschiedenis. Dan blijkt dat deze gebeurtenissen niet zomaar geschiedenis is, maar een leerboek van God, hoe Hij ons zal redden uit de handen van de vijanden rondom ons. 

Opmerking;

In het Bijbelboek Richteren vinden de 144.000 laatste arbeiders van God richtlijnen over, wat te doen,  waarop te vertrouwen en hoe te handelen in conflictsituaties. Als u zich hierin gaat verdiepen, zult u begrijpen wat "met tranen zaaien en met gejuich binnenhalen" betekent. Maar ook, dat u grote wonderen van God mag verwachten, als u oprecht en vol vertrouwen "het Lam volgt, waar Het ook heengaat" Opb.14:4. Zie ook;  "ZIJN Boodschap in Openbaring Verd.1 "Gods volk" en "Profetenschool van ZIJN Boodschap B"