top of page

Voorwoord;

De Zevende-dags Adventisten gaan ervan uit dat hun geloof gebaseerd moet zijn op de Bijbel. Toch nemen de raadgevingen van Ellen G. White, zoals deze verwoord zijn in haar talrijke geschriften, een belangrijke plaats in binnen de Adventkerk. In de meer dan vierduizend artikelen en manuscripten die Ellen G. White heeft geschreven, alsook in tal van haar persoonlijke brieven en raadgevingen, staan waardevolle opmerkingen en commentaren over bijbelteksten. Deze zijn in het voor u liggende werk verzameld. Moge deze samenvatting de lezer er toe brengen de Bijbel als het Woord van God nog meer en hoger te waarderen.

Bijbelcommentaren van E.G. White is wel een van de meest gebruikte boeken naast de Bijbel en uw studie's, aangezien u hierin het "Geest der Profetie" commentaar krijgt van de profetes. Beter Bijbelcommentaar kunt u niet krijgen, want dit is door Gods Heilige Geest aan de profetes doorgegeven.

 

Opmerking; De "Geest der Profetie" boeken geven een meer Licht op het "Grote Licht" De Bijbel "God Onfeilbaar Woord". Waardoor we beter gaan beseffen hoe we ons moeten voorbereiden op Christus Zijn wederkomst op de wolken des hemels. 

bottom of page