top of page

Voorwoord over de 27 fundamentele geloofspunten van Zevende-dags Adventisten

Door de jaren heen zijn Zevende-dags Adventisten terughoudend geweest in het formuleren van hun geloofsbelijdenis (in de gebruikelijke betekenis van het woord). Echter, van tijd tot tijd, uit praktische doeleinden, hebben wij de noodzakelijkheid gevoeld om onze overtuigingen samen te vatten.

In 1872 publiceerde de Adventistische drukkerij in Battle Creek, Michigan, een “overzicht van ons geloof” in 25 delen. Dit document, enigszins herzien en uitgebreid naar 28 punten, verscheen in het kerkelijk jaarboek van 1889. Dit werd niet voortgezet in de daarop volgende uitgaven, maar het werd opnieuw opgenomen in het jaarboek van 1905 en bleef verschijnen tot 1914.

Het huidige boek is gebaseerd op deze korte samenvatting. Deze staan aan het begin van ieder hoofdstuk. In dit boek presenteren wij voor onze leden, vrienden en andere geïnteresseerden, in een uitgebreide, leesbare en praktische manier, deze leerstellige overtuigingen en hun betekenis voor Adventistische christenen in de huidige samenleving. Hoewel dit werk niet een officieel goedgekeurde verklaring is – alleen een Generale Conferentie in een wereldzitting zou dat kunnen bepalen – kan het worden beschouwd als representatief voor “de Waarheid ... in Jezus” (Efeze 4:21) die Zevende-dags Adventisten over de gehele wereld koesteren en verkondigen.

Naar aanleiding van een oproep door kerkleiders in Afrika, om "een verklaring, die overheidsfunctionarissen en anderen zou helpen om ons werk beter te begrijpen", bereidde een commissie van vier, inclusief de voorzitter van de Generale Conferentie, een verklaring voor, die "de belangrijkste kenmerken" van ons geloof omvatte, zoals ze "zouden kunnen worden samengevat." Deze verklaring van 22 fundamentele overtuigingen, die voor het eerst werd afgedrukt in het jaarboek van 1931, bleef staan tot de Generale Conferentie van 1980 haar plaats daarvan verving, door een soortgelijke maar meer omvattende samenvatting in 27 paragrafen,

gepubliceerd onder de titel 'Fundamentele Geloofspunten van Zevende-dags Adventisten'. 

 

Opmerking; Sinds kort zijn alle 27 geloofspunten herzien.

Geloofspunt nr. 28 'Groeien in Christus' is toegevoegd. 

(Dit is in de Nederlandse versie Geloofspunt nr. 11)

Hieronder het voorwoord en de verkorte versie van de ZDA 28 geloofspunten
bottom of page