top of page

Informatie Ere-Diensten Serie 7-I (8 Boxen totaal) Thema "Christus' ervaring is ook onze ervaring"
Wanneer wij het leven van Christus bestuderen en ook wat Hij ons leert over de drie vijanden, dan beseffen we steeds beter dat de gebeurtenissen tijdens het leven van Jezus Christus toen, ook in onze tijd weer centraal staan. Tevens zien we dezelfde drie vijanden terugkomen, zij het in een andere benaming, maar zij hebben dezelfde doelstelling en sluwe manieren als toen tegen Jezus van Nazareth, met veel spot en hoon. Zijn volgelingen werden benoemd als; 'de sekte der Nazareners'. (Matth. 1:24 + Mark. 14:67 en Joh. 15:7 + Joh. 19:19 Hand. 24:5,14 + 28:22)

Het lijkt nu allemaal nog mee te vallen, maar Jezus laat ons onomwonden weten, dat diegenen, die Hem in waarheid willen volgen, uit de synagoge zullen worden gezet en wanneer men hen dood, zal men menen 'gode een heilige dienst te bewijzen'. Joh. 16:2

Begrijp goed dat wanneer wij Jezus' woorden niet goed begrijpen, wij nooit staande kunnen blijven, daarom zijn Zijn Woorden als het ware 'versleuteld' (Jes. 28:10,13 + Opb. 10:7) aan ons doorgegeven, teneinde in het laatst van de wereldgeschiedenis opnieuw te kunnen profeteren en vervolgens ons heel goed voor te bereiden. 

*Opmerking algemeen Deel-1;

Besef dat Jezus Christus toen op het juiste moment naar deze aarde kwam en dat Hij ook op het juiste moment de verschrikkelijke verdrukking en crisis zal laten komen, om allen door de laatste toets te beproeven. Het lijkt allemaal ver weg maar het is daarom des te gevaarlijker, want het zal voor velen komen als 'een dief in de nacht' en wie is dan bereid?

Zie ook; "Verkondigingen van ZIJN Boodschap I-13" en "ZIJN Boodschap in de Profetie Verd.1" 

*Opmerking specifiek Deel-2;

Juist in het evangelisatiewerk is het nodig dat alle geloofsgenoten moeten begrijpen dat, "geloof alleen en u zult gered worden" of anders gezegd "goedkope genade!" of nog erger; "Gods Wet is aan het kruis genageld" absoluut niet Bijbels is en totaal niet in de Bijbel wordt verklaard en onderbouwd. Dit alles is een sluwe satanische misleiding waar veel geloofsgemeenschappen zich niet van bewust zijn. Daarom vindt u hieronder de juiste onderbouwing in drie Ere-Diensten I-9 t/m I-11 op het internet terug. Dit is wat onze HEERE Jezus Persoonlijk heeft gezegd over deze verschrikkelijke misleiding. Onderzoek het zelf vanuit Mattheus 7, waarin volledig onderbouwd wordt hetgeen onze Geliefde Heiland en Zaligmaker zelf heeft gesproken.

Scroll helemaal naar beneden voor de drie Ere-Diensten.

Messages Image(3204335352).jpeg
IMG_1104.jpg

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Ere-Diensten worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-7-I Verkondigingen van ZIJN Boodschap (Ere-Diensten Volume I t/m VIII) 

Box I1 t/m I8: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - Hoofdthema; "Christus ervaring is ook onze ervaring!"

 

Box I2:

I09. Mattheus 7:1-5*

“Vermanen is iets anders dan oordelen, want u mag pas vermanen als u wilt sterven!”

I10. Mattheus 7:6-14*

”Het oprechte gebed vermag veel. maar het wordt wel een enge weg!”

I11. Mattheus 7:15-29*

”De ware vruchten kunt u mede leren ontdekken door het laatste licht!"

I12. Mattheus 8:1-13

”Hoe melaats zijn wij ZDA? Of gaan de Katholieken ons voor in Gods koninkrijk?”

I13. Mattheus 8:14-34

”Het schip komt in de derde Wee! En u bent omringd met mensen van de duivel bezeten!”

I14. Mattheus 9:1-17

”Christus en Zijn volgelingen brengen Nieuw Licht, alleen in Nieuwe vaten!”

I15. Mattheus 9:18-38

”De leiders en de onreine dode kerk met de blinden, krijgen nog een kans voor de oogst!”

I16. Mattheus 10:1-10

”De discipelen worden als hervormers geroepen, met een nieuwe opdracht voor deze tijd!”

Zie voor alle Thema's van het Mattheus Evangelie tabblad Video-Ere-Diensten 'S-7 Mattheus Deel-1' 

Serie-7I-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Matthéüs

Serie-7I-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Matthéüs

Serie-7I-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Matthéüs