top of page
Getuigenissen voor de gemeente[rcw].jpg

Door de "Geest der Profetie" krijgt u steeds meer inzicht in de Bijbelse teksten, zowel uit het Oude- als uit het Nieuwe Testament, die feilloos op elkaar aansluiten. (Opb. 10:7) Dit is erg belangrijk, aangezien u hierdoor een veel betere onderbouwing krijgt in het 'opnieuw kunnen profeteren' (Opb. 10:7+11) en in het 'Verlossingsplan'.

Velen die niet goed met de Bijbel en de Advent Pionierstandpunten op de hoogte zijn, zullen deze verbanden niet direct zien, omdat hier de nodige kennis voor nodig is, maar dat neemt niet weg dat dit juist iedereen zal aanmoedigen tot meer studie.

Opmerking; Hiernaast afgebeeld 9-Getuigenissen een van de twee Getuigenissen welke in het Nederlands zijn vertaald.

E.G. White.jpg
zda pioniers.jpg
9-Get. Blz. 24 t/m 33 Geroepen om getuigen te zijn (Ere-Dienst I-13 + O-1 + O-10 + PRB-23+62)
9-Get. 237 t/m 276 Raadgevingen voor deze tijd (Ere-Dienst R5 t/m R6)
bottom of page