top of page

Documenten algemeen;

In deze categorie vindt u vele onderbouwingen voor de studies van ZIJN Boodschap. U zult zien dat niet zomaar allerlei documenten zijn toegevoegd, om tot opbouw van uw studie bij te dragen, maar alleen datgene wat onder Inspiratie van de Heilige Geest is geschreven. De juiste Bijbelvertalingen (King James Version [KJV] en Statenvertaling [GBS] zijn de enige bronnen om het ware profetische Woord van God goed uit te kunnen leggen. Alle andere boeken en geschriften, met uitzondering van de "Geest der Profetie", zijn in de meeste gevallen niet geschreven onder leiding van Gods Heilige Geest.

Als u meer informatie wilt betreffende het voorgaande, bestudeer dan "De Bijbel en ZIJN Boodschap" Basis en Verdieping-1. 

Uitzondering op bovenstaande;

God heeft de gave der profetie gegeven aan Zijn gemeente om hen te leiden, te hervormen en te vermanen, maar hen ook te wijzen op de komende gebeurtenissen, zodat Zijn volk voorbereid kan worden, om Christus te ontmoeten. In de profetes E.G. White zien de Zevende-dags Adventisten de vervulling van de gave der profetie (Joel 2:28 en Opb.19:10). Zij bevestigt ook de standpunten van de pioniers William Miller en Hiram Edson, die veel licht op Gods Woord mochten krijgen. Deze pioniers hebben bepaalde standpunten belicht, welke nu goed gebruikt kunnen worden ter onderbouwing van het Verlossingsplan. Dit neemt niet weg dat deze mannen feilbaar waren en in die tijd kon men nog niet weten, wat wij nu mogen verstaan. Echter met de huidige kennis van de "Geest der Profetie" is duidelijk geworden, dat hun standpunten op waarheid berusten en daarom zijn deze documenten ook nu prima te gebruiken.

Extra informatie;

Tevens vindt u een veelvoud aan boeken, geschriften en citaten van E.G. White. Deze informatie geeft meer licht op de Bijbel en is dus zeker niet, om hetgeen, door 'heilige mannen van oudsher' is geschreven, te ontkrachten. Integendeel hierdoor wordt juist bevestigd, datgene wat in onze tijd in vervulling zal gaan. We kunnen stellen, we hebben een meer gedetailleerde weergave van, hetgeen God in Zijn Onfeilbaar Woord heeft bedoeld. 

Ook vindt u vele sheets en kaarten, ter onderbouwing van uw eigen studie. 

bottom of page