top of page

Algemene informatie:
Binnen ZIJN Boodschap hebben wij het volste vertrouwen in God en hebben daarom gemeend een speciale mogelijkheid te creëren voor de 1e groep; Gods financieel minder bedeelde kinderen, door hen alle Bijbelstudies, Profetenscholen, Ere-Diensten en Zang-Diensten kosteloos te verstrekken.
Maar ook aan de 2e groep; degenen die financieel beter bedeeld zijn en ZIJN Boodschap met vrijwillige bijdragen willen ondersteunen wordt dezelfde mogelijkheid geboden. Met deze vrijwillige bijdragen bevordert u het werk van God binnen ZIJN Boodschap en op die manier worden weer anderen, die nog onwetend zijn aangaande ‘Gods Zuivere Bijbelse Waarheid’, geroepen en geholpen. Hiermee bespoedigt u Gods werk in deze eindtijd en dus ook de wederkomst van Christus Jezus op de wolken des hemels. Dan zullen wij allen “Eindelijk Thuis Komen!” Voorgaande heeft u ook in het verslag van ZIJN Boodschap kunnen lezen.

 
Hoe gaat dit alles in zijn werk?;
De 1e groep, de minder bedeelden; zij kunnen, nadat zij alle Bijbel studies, Profetenscholen, Ere-Diensten en Zangdiensten van ZIJN Boodschap, hetgeen via internet te zien is, hebben gevolgd en bestudeerd, alle series van ZIJN Boodschap gratis krijgen. Op voorwaarde dat men voor God kan verantwoorden dat het voor hen niet mogelijk is om op een andere manier de serie's van ZIJN Boodschap te bemachtigen.

De 2e groep de beter bedeelden; zij kunnen net als de 1e groep ook nadat zij alle Bijbel studies, Profetenscholen, Ere-Diensten en Zangdiensten van ZIJN Boodschap, hetgeen via internet te zien is, hebben gevolgd en bestudeerd, alle series van ZIJN Boodschap gratis krijgen. Op voorwaarde dat men minimaal een jaar lang maandelijks een vrijwillige bijdrage heeft gedoneerd voor het werk van ZIJN Boodschap. Ook hier moet men zelfstandig bepalen wat mogelijk is.

 
Het praktisch verkrijgen van de serie's, wat moet u doen?
Om in het bezit te komen van al de Bijbel series van ZIJN Boodschap, dient u een stevige envelop, waarin een lege USB stick en een voldoende gefrankeerde stevige retourenvelop, voorzien van uw naam en adresgegevens, te sturen naar ZIJN Boodschap Porfierstraat 9 8255 AJ Swifterbant. Het is tevens mogelijk om een lege SSD schijf te sturen.
Let op; De opslag capaciteit van 1 DVD (vaak 2 studies) is ongeveer 250 MB. Dus hiermee kunt u zelfstandig bepalen hoeveel DVD's (studies) worden toegestuurd. Daarom zal een SSD schijf eerder nodig zijn, teneinde alles in één keer toegestuurd te krijgen. ZIJN Boodschap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of  schade aan de USB stick of SSD schijf. Het is dus verstandig om beide enveloppen (verzend en retour) aangetekend en met track & trace code op te laten sturen.

bigstock-opened-book-lying-on-the-book-12767168.jpg

Extra uitleg volgorde van studeren: (geldt voor beide groepen)

Waarom dient u eerst alle informatie en studie-video's van de website gevolgd en bestudeerd te hebben, alvorens u een bestelling kunt/mag doen. om alle series van ZIJN Boodschap in bezit te krijgen?

Uit ervaring blijkt, dat wanneer Bijbelstudenten/tes niet goed op de hoogte zijn met de basisserie's, men heel moeilijk de diepte van Gods Woord in de vervolg studies begrijpt.

Bij onvoldoende basiskennis, zal men tevens de Ere-Diensten, waarin vers voor vers uitleg wordt gegeven aangaande Gods Onfeilbaar Woord, niet goed kunnen verstaan.

Toch is het belangrijk om ook deze Ere-Diensten te hebben gevolgd, alvorens het volledige programma van ZIJN Boodschap gratis toegestuurd te krijgen. Uiteindelijk zal men namelijk het belang van zelfstudie leren waarderen, teneinde alles van Gods Onfeilbaar Woord te willen verstaan.

Starten met de eerste studies van ZIJN Boodschap;

Wilt u starten met de eerste video’s, dan raden we u nogmaals aan eerst de Samenvatting van Basis serie 1 “De liefde van ZIJN Boodschap” te zien. Hier krijgt u een korte indruk van de studies, die door ZIJN Boodschap worden uitgegeven.

https://www.zijnboodschap.nl/kopie-van-s10-samenvattingen-verdiep

 

Dan kunt u verder gaan met het voor u zelf onderzoeken en bestuderen van Gods Onfeilbaar Woord, teneinde echt te weten wat God in Zijn Verlossingsplan met u persoonlijk voor heeft, maar ook wat u kunt verwachten in de eindtijd geschiedenis. U wordt namelijk volledig op de hoogte gebracht, niet alleen in de vier Evangeliën vanuit het Nieuwe Testament, maar ook in de profetieën zowel vanuit het Oude Testament als het Nieuwe Testament.

U wilt toch ook de goudaders in de Bijbel ontdekken en in alle oprechtheid op al uw vragen een juist Bijbels antwoord krijgen, in plaats van hetgeen mensen vertellen? Een juiste  volgorde van studeren, met eventueel het steeds herhalen van de laatste studie is van wezenlijk belang, om Gods Onfeilbaar Woord op de juiste manier te kunnen interpreteren.

xfs_940x500_s100_PDF-icon.jpg
xfs_940x500_s100_PDF-icon.jpg

Volgorde van DVD Serie Boxen:

Als u de volledige serie van 25 Box-A hebt doorlopen (hiernaast afgebeeld) kunt u de dieptes van Gods Verlossingsplan gaan bestuderen, door verder te gaan met de "Profetenschool van ZIJN Boodschap". Deze serie geeft u een diepgaande kennis in hetgeen God met de 144.000 (Opb. 7+14) voor heeft om, door Zijn kracht, al op aarde in het Eeuwig Verbond te komen. De oprechte werkers zullen veel beter verstaan wat het betekent "om Christus te volgen waar Hij ook heen gaat'. (Opb. 14:4,5) Maar ook gaan ze beter inzien wat hun de eeuwigheid zal brengen. Daarbij kunt u 25 Box-B onderzoeken met hierin vele Ere-Diensten.

Studieplan; het volledig doorlopen van VIDEO-PROFETENSCHOOL A t/m D (C+D hoort bij Box-C). 

 

Momenteel wordt er gewerkt, aan de 25 Box-C serie. Na de afronding hiervan zullen alle Bijbelboeken van het Nieuwe Testament behandeld zijn. Al de brieven van de apostelen en ook het Johannes Evangelie in Serie-7; "Verkondigingen van ZIJN Boodschap" worden in een "vers voor vers" studie tijdens Ere-Diensten uitgelegd. Ook hiervan wordt "Al de waarheid van ZIJN Boodschap-C" Serie-10 uitgegeven in lage kwaliteit, om de kosten laag te houden. Naar verwachting zal, met Gods genade en kracht, Serie-10 25 Box-C, over 3 jaar afgerond zijn.

xfs_940x500_s80_IMAG1054.jpg

Opmerking;

Voor alle Bijbelstudie's en Profetenscholen kunt u een aanvraag doen voor persoonlijke begeleiding in groepsverband, zie onderstaande link naar de aanvraag.

bottom of page