top of page

Informatie Ere-Diensten Serie 7-A (1 Box) Thema "Een Profetie in de Efeze brief" ;
In de Ere-Diensten aangaande de brief van Paulus aan de Efeziers, geeft hij een mooie uiteenzetting, waar men op moest letten wilde men gered worden. In deze tijd zien wij door het "Nieuwe Licht" voor de 7e Hervorming Periode hoe belangrijk de brieven van Paulus zijn. We zien nl. hetgeen Paulus heeft beschreven, zich in onze tijd weer zal herhalen. Hij schrijft over de verborgenheid, om tot de 144.000 te kunnen horen. Christus toont ons door Johannes van Patmos, in de Openbaring, dat er bij de 7e bazuin Opb. 10:7 meer verborgenheden ontsloten zullen worden. Als we dit tot ons door laten dringen zullen we beseffen wat er van ons verlangd wordt om tot de 144.000 te mogen horen. (De 3+1 hoornen)  Met deze eerste serie Ere-Diensten vanuit de Efeze brief kan nog maar een klein gedeelte onthuld worden van hetgeen God heeft bedoeld, met de verborgenheden uit Opb. 10:7,11. en het opnieuw profeteren. 

Advies;

Bij al de Ere-Diensten wordt aanbevolen om deze in zijn geheel en in eerbied te volgen. Gods Heilige Geest zal dan in u werken om de Bijbel in de verkondiging te verstaan.

Voor meer onderbouwing en documenten ga naar de Serie-1-Verdieping 1 "Gerechtigheid door Geloof" 

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Ere-Diensten worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-7 Verkondigingen van ZIJN Boodschap (Ere-Diensten Volume I) Box A Efeze brief;

Hoofd thema; "Een profetie in de Efeze brief"

 

A1. Efeze 1:1-23- "Uitverkoren zijn in de eindtijd"

A2. Efeze 2:1-21- "De twee genadegaven"

A3. Efeze 3:1-21- "God onthult zijn verborgenheden"

A4. Efeze 4:1-16- "Eenheid in waarheid is verzegeling"

A5. Efeze 4:17-32 + Hand.19- "VOLGT HEN NIET"

A6. Efeze 5:1-21- "God bepaalt onze taak"

A7. Efeze 5:22-33 +1 Kor. 14- "Gelijk ook de wet zegt"

A8. Efeze 6:1-24- "Een wapenrusting vol met waarheid"

Serie-7A - Verkondigingen van ZIJN Boodschap

Serie-7A - Verkondigingen van ZIJN Boodschap

Serie-7A - Verkondigingen van ZIJN Boodschap
ED A6 Efeze 5 Deel 6
01:49:31
Video afspelen

ED A6 Efeze 5 Deel 6

ZIJN Boodschap
ED A7 Efeze 5B+1 Korintiers 14
01:49:08
Video afspelen

ED A7 Efeze 5B+1 Korintiers 14

ZIJN Boodschap
bottom of page