top of page

Informatie Ere-Diensten Serie 7-R (3 Boxen/Volume-met 3x10 DVD's i.p.v. de gebruikelijke 8 Box DVD's)

Thema Serie R01-R30; "Om gereinigd te willen worden door het Onfeilbare Woord van God kunt u Gods plan, met u persoonlijk, doorgronden!"

Algemeen Korinthe brief Deel 1;

Lessen voor Elke Gemeente. – Het derde hoofdstuk van 1 Korinthe moet zorgvuldig en onder biddend overdenken door elk gemeentelid gelezen worden. De eerste twee hoofdstukken van deze brief banen de weg voor het derde hoofdstuk en hierin staan lessen voor elke gemeente op aarde. De oorzaak van hun moeilijkheden wordt duidelijk aangetoond (MS 74, 1899). Bijbel Commentaren E.G.White Blz 482

In deze twee brieven komen ontzettend veel aanwijzingen voor Gods laatste gemeente (het laatste 3+1 volk) aan de orde. U kunt in de thema's lezen van hetgeen er zoal in de Ere-Dienst wordt behandeld en waar de nadruk op ligt.

-Wat door de gehele Korinthe brief wordt gezien/gelezen is, dat Paulus een voorbeeld van de 1e hoorn is en Titus en Timotheus respectievelijk de 2e hoorn en 3e hoorn zijn. (zijn 'zonen' zoals Paulus hen noemt in de Timotheus en Titus brief) 

-We zien hier hoe God de nederigen (het dwaze/verachte en het zwakke der wereld) heeft uitverkoren om kinderen Gods te worden en om deelgenoot te worden van de zaligheid, die door de Zaligmaker tot stand wordt gebracht.

-Er wordt veelvuldig over het geestelijk leven gesproken, wij zullen verstaan dat ons lichaam zich als Gods tempel moet gedragen, ongeacht alle worstelingen, die we daarbij te verduren zullen krijgen.

-Als we hieraan willen voldoen, en dat lukt alleen door Gods kracht, zullen we uitdelers worden van de verborgendheden van Gods Verlossingsplan.

-Maar we zullen ook merken dat er heel veel hoererij, zowel geestelijk als letterlijk, rondom ons. Zelfs mannen met mannen en nog erger, tot incest toe. We lezen en begrijpen dat God dit totaal afkeurt.

-De opgeblazenen komen naar voren, waardoor velen in de gemeente meegesleurd worden en dreigen ten onder tegaan.  

-Tevens wordt het eten van afgodenoffers door Paulus aan de orde gebracht en ook de positie van de vrouw ten opzichte van de man, als priester van het gezin.

Opmerking; 

In de 2e Korinthe brief wordt veelvuldig over Gods Heilige Wet en Gods bestuur gesproken ten opzichte van de Ceremonieele wet. Dit wordt gedaan ter voorbereiding op de Romeinen brief. Het is dus van groot belang om eerst beide Korinthe brieven te bestuderen, alvorens met de Romeinen brief te starten.

U zult anders nooit de Romeinen brief goed kunnen verstaan, laat staan dit uitdragen in uw leven.

Deel-2 Het Bijbelboek Jona;

Het Bijbelboek Jona wordt altijd als een prachtig mooi verhaal gelezen en gezien en dat is het ook, maar welke achtergronden staan hierin vermeld voor de eindtijd? U zult ontdekken dat deze mooie geschiedenis een volledige eindtijd profetie is, die wij zullen meemaken en waar wij vervolgens ook op getoetst worden. Wie zijn wij nu echt? Hoe gedragen wij ons in moeilijkheden? Beginnen wij ook te murmereren zoals Jona? Waarom eindigt deze geschiedenis met een 'open einde,' zoals we dit wel noemen? Kunnen wij staande blijven in de Luide Roep periode?

 

Studie advies-1;

Nogmaals; volg eerst deze studie, voordat u met de Romeinen brief begint.

Neem voor deze twee Korinthe brieven de tijd, om alles goed tot u door te laten dringen en herhaal de gehele studie Predikatie (Ere-Diensten) een aantal malen, want hierin komen de problemen aan de orde die spelen in de eindgeschiedenis. 

 

Studie advies-2;

Neem naast deze studie van de Korinthe brieven van Paulus het dagboek "Christus Weerspiegelen" en het boek "Last Day Events" door, om hierna beter de Romeinen brief te kunnen begrijpen.

Opmerking algemeen; In deze box wordt hoofdstuk 14 van de eerste brief aan Korinthe niet weer herhaald, deze kunt u vinden in Ere-Dienst A6+A7; de brief van Paulus aan Efeze. 

Informatie 25 Serie-C Box serie Ere-Diensten;

In deze eerste serie van Ere-diensten wordt u volledig over "Gerechtigheid door Geloof" vanuit de Bijbel en de "Geest der Profetie" geïnformeerd om diep de betekenis en de kennis van de Verborgenheid der godzaligheid te kunnen begrijpen en uit te leven, ter voorbereiding van de Luide Roep.

Algemeen webwinkel;

U kunt deze hoge kwaliteit boxen los bestellen maar straks ook (na ongeveer 3 jaar) in de 25 Serie-C boxen en vervolgens in lage kwaliteit "Al de waarheid van ZIJN Boodschap". Als alle Ere-Diensten afgerond zijn worden de "Profetenscholen van ZIJN Boodschap C+D+?" alleen in de 25 Boxen Serie-C toegevoegd.

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Ere-Diensten worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-7 Verkondigingen van ZIJN Boodschap (Ere-Diensten Volumes I = 10 Box) 

1 en 2 Korinthe brieven; "Om gereinigd te willen worden door het Onfeilbare Woord van God kunt u Gods plan, met u persoonlijk, doorgronden!"

Box 1 Korinthe brief

R1-Het Bijbelboek 1 Korinthe Hoofdstuk 1:1-31

"U kunt; Joden (2e hoorn) en Grieken (3e hoorn) Christus Zijn Kracht en Wijsheid ervaren!" 

R2-Het Bijbelboek 1 Korinthe Hoofdstuk 2:1-16

"Als u in de gevallen- en onreine natuur blijft, zult u nooit het Geestelijke van God verstaan!" 

R3-Het Bijbelboek 1 Korinthe Hoofdstuk 3:1-23

"Als u alleen maar met melk gevoed wilt worden, zult spoedig het vaste voedsel gaan haten!" 

R4-Het Bijbelboek 1 Korinthe Hoofdstuk 4:1-21

"Wij, als laatste discipelen van Jezus Christus, worden een schouwspel voor de NWO!" 

R5-Het Bijbelboek 1 Korinthe Hoofdstuk 5:1-13

"De plannen en methoden worden door God gegeven, om het zuurdesem te verwijderen!" 

R6-Het Bijbelboek 1 Korinthe Hoofdstuk 6:1-20

"Gods nieuwe beweging zal het veranderende zuurdesem zijn, zonder opgeblazenen!"

R7-Het Bijbelboek 1 Korinthe Hoofdstuk 7:1-40

"Het 'branden' in een huwelijksrelatie kan tot excessen en desastreuze gevolgen leiden!"

R8-Het Bijbelboek 1 Korinthe Hoofdstuk 8:1-13

"Veel weten geeft veel ergernissen, vooral als 'de ware liefde' en het geweten tekort schieten!"

R9-Het Bijbelboek 1 Korinthe Hoofdstuk 9:1-27

"Bent u vrij in den HEERE, bent u een van Gods (3+1) volk? Hetzij martelaar of 144.000?"

R10-Het Bijbelboek 1 Korinthe Hoofdstuk 10:1-33

"Vliedt de afgoden; Want in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad!"

 

Box 2 Korinthe brief

R11-Het Bijbelboek 1 Korinthe Hoofdstuk 11:1-33

"Bent u wel een oprecht navolger van Christus? Ook in uw huwelijksleven en Gods avondmaal?"

R12-Het Bijbelboek 1 Korinthe Hoofdstuk 12:1-31

"Wij waren tot de stomme afgoden getrokken en nu door een Geest tot een lichaam gedoopt!'

R13-Het Bijbelboek 1 Korinthe Hoofdstuk 13:1-13

"Wie veel is vergeven toont ook veel ware liefde en Gerechtigheid door Geloof! Begrijpt u dat?'

R14-Het Bijbelboek 1 Korinthe Hoofdstuk 15:1-58

"Zult u bij Christus' wederkomst op de wolken, opstaan uit het graf, of veranderd worden?"

R15-Het Bijbelboek 1 Korinthe Hoofdstuk 16:1-24

"Brengt u een oprecht offer, in liefde, voor God? Of wordt uw offer een vervloeking genoemd?"

R16-Het Bijbelboek 2 Korinthe Hoofdstuk 1:1-24

"Christus wil u zalven en verzegelen, maar dan moet u wel rechte voren willen trekken!"

R17-Het Bijbelboek 2 Korinthe Hoofdstuk 2:1-17

"Onder welke reuk komt u straks bij de wederkomst van Jezus Christus op de wolken?"

R18-Het Bijbelboek 2 Korinthe Hoofdstuk 3:1-18

"Alleen door Gods Heilige Geest kunt u bevrijd worden en Zijn aangezicht aanschouwen!"

R19-Het Bijbelboek 2 Korinthe Hoofdstuk 4:1-18

"Zonder strijd geen overwinning, zonder verdrukking geen vernieuwing!"

R20-Het Bijbelboek 2 Korinthe Hoofdstuk 5:1-21

"Ons gebouw, wordt door de verzoening van Christus, een vernieuwde schepping!" 

 

Box 3 Korinthe brief

R21-Het Bijbelboek 2 Korinthe Hoofdstuk 6:1-18

"Wij willen geen aanstoot geven, maar moeten wel onze mond openen en vervolgens uitgaan!"

R22-Het Bijbelboek 2 Korinthe Hoofdstuk 7:1-16

"Wij zullen geestelijke en vleselijke verdrukking hebben, maar dit leid ons ook ergens naar toe!"

R23-Het Bijbelboek 2 Korinthe Hoofdstuk 8:1-24

"Hoe gaat u met uw rijkdom of armoede om? Wie zijn wij, als het om de mammon gaat?"

R24-Het Bijbelboek 2 Korinthe Hoofdstuk 9:1-15

"Als u in uw geloofsleven merkt dat er iets niet goed gaat? Onderzoek u zelf dan nauwkeurig!"

R25-Het Bijbelboek 2 Korinthe Hoofdstuk 10:1-18

"Als onze gedachten onder controle van God zijn, gaan wij ons zelf echt niet meer prijzen!"

R26-Het Bijbelboek 2 Korinthe Hoofdstuk 11:1-33

"De valse apostelen zijn satans beste handlangers, van wie wij slagen zullen krijgen!"

R27-Het Bijbelboek 2 Korinthe Hoofdstuk 12:1-21

"Wat moet u doen met hen die twisten, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap, enz. hebben?"

R28-Het Bijbelboek 2 Korinthe Hoofdstuk 13:1-13

"Want zij vermogen niets tegen de waarheid, want in zwakheid staan wij sterk in de waarheid!"

Box 3 Jona Hoofdstuk 1 t/m 4 

R29-Het Bijbelboek Jona Hoofdstuk 1 en 2

"Als de boosheid is opgeklommen tot in de hemel, wie bent u dan? Jona of Henoch?"

R30-Het Bijbelboek Jona Hoofdstuk 3 en 4

"De Charta zal worden omgekeerd, maar Jona keert zich ook om en ontsteekt in toorn!"

Serie-7R-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Korinthe

Serie-7R-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Korinthe

Serie-7R-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Korinthe
Serie 7R Deel 1 Ere Dienst 1 Korinthe 1

Serie 7R Deel 1 Ere Dienst 1 Korinthe 1

01:44:14
Video afspelen
Serie 7R Deel 2 Ere Dienst 1 Korinthe 2

Serie 7R Deel 2 Ere Dienst 1 Korinthe 2

01:47:12
Video afspelen
Serie 7R Deel 3 Ere Dienst 1 Korinthe 3

Serie 7R Deel 3 Ere Dienst 1 Korinthe 3

01:45:40
Video afspelen
Serie 7R Deel 4 Ere Dienst 1 Korinthe 4

Serie 7R Deel 4 Ere Dienst 1 Korinthe 4

01:45:01
Video afspelen
Serie 7R Deel 5 Ere Dienst 1 Korinthe 5

Serie 7R Deel 5 Ere Dienst 1 Korinthe 5

01:42:53
Video afspelen
Serie 7R Deel 6 Ere Dienst 1 Korinthe 6

Serie 7R Deel 6 Ere Dienst 1 Korinthe 6

01:47:57
Video afspelen
Serie 7R Deel 7 Ere Dienst 1 Korinthe 7

Serie 7R Deel 7 Ere Dienst 1 Korinthe 7

01:45:08
Video afspelen
Serie 7R Deel 8 Ere Dienst 1 Korinthe 8

Serie 7R Deel 8 Ere Dienst 1 Korinthe 8

01:44:26
Video afspelen
Serie 7R Deel 9 Ere Dienst 1 Korinthe 9

Serie 7R Deel 9 Ere Dienst 1 Korinthe 9

01:43:36
Video afspelen
Serie 7R Deel 10 Ere Dienst 1 Korinthe 10

Serie 7R Deel 10 Ere Dienst 1 Korinthe 10

01:46:16
Video afspelen
Serie 7R Deel 11 Ere Dienst 1 Korinthe 11

Serie 7R Deel 11 Ere Dienst 1 Korinthe 11

01:46:08
Video afspelen
Serie 7R Deel 12 Ere Dienst 1 Korinthe 12

Serie 7R Deel 12 Ere Dienst 1 Korinthe 12

01:46:22
Video afspelen
Serie 7R Deel 13 Ere Dienst 1 Korinthe 13

Serie 7R Deel 13 Ere Dienst 1 Korinthe 13

01:45:47
Video afspelen
Serie 7R Deel 14 Ere Dienst 1 Korinthe 15

Serie 7R Deel 14 Ere Dienst 1 Korinthe 15

01:46:16
Video afspelen
Serie 7R Deel 15 Ere Dienst 1 Korinthe 16

Serie 7R Deel 15 Ere Dienst 1 Korinthe 16

01:46:14
Video afspelen
Serie 7R Deel 16 Ere Dienst 2 Korinthe 1

Serie 7R Deel 16 Ere Dienst 2 Korinthe 1

01:46:32
Video afspelen
Serie 7R Deel 17 Ere Dienst 2 Korinthe 2

Serie 7R Deel 17 Ere Dienst 2 Korinthe 2

01:47:30
Video afspelen
Serie 7R Deel 18 Ere Dienst 2 Korinthe 3

Serie 7R Deel 18 Ere Dienst 2 Korinthe 3

01:47:52
Video afspelen
Serie 7R Deel 19 Ere Dienst 2 Korinthe 4

Serie 7R Deel 19 Ere Dienst 2 Korinthe 4

01:45:36
Video afspelen
Serie 7R Deel 20 Ere Dienst 2 Korinthe 5

Serie 7R Deel 20 Ere Dienst 2 Korinthe 5

01:45:16
Video afspelen
Serie 7R Deel 21 Ere Dienst 2 Korinthe 6

Serie 7R Deel 21 Ere Dienst 2 Korinthe 6

01:47:00
Video afspelen
Serie 7R Deel 22 Ere Dienst 2 Korinthe 7

Serie 7R Deel 22 Ere Dienst 2 Korinthe 7

01:48:22
Video afspelen
Serie 7R Deel 23 Ere Dienst 2 Korinthe 8

Serie 7R Deel 23 Ere Dienst 2 Korinthe 8

01:44:05
Video afspelen
Serie 7R Deel 24 Ere Dienst 2 Korinthe 9

Serie 7R Deel 24 Ere Dienst 2 Korinthe 9

01:48:17
Video afspelen
Serie 7R Deel 25 Ere Dienst 2 Korinthe 10

Serie 7R Deel 25 Ere Dienst 2 Korinthe 10

01:46:41
Video afspelen
Serie 7R Deel 26 Ere Dienst 2 Korinthe 11

Serie 7R Deel 26 Ere Dienst 2 Korinthe 11

01:47:05
Video afspelen
Serie 7R Deel 27 Ere Dienst 2 Korinthe 12

Serie 7R Deel 27 Ere Dienst 2 Korinthe 12

01:47:51
Video afspelen
Serie 7R Deel 29 Ere Dienst Jona 1+2

Serie 7R Deel 29 Ere Dienst Jona 1+2

01:49:23
Video afspelen
Serie 7R Deel 28 Ere Dienst 2 Korinthe 13

Serie 7R Deel 28 Ere Dienst 2 Korinthe 13

01:44:22
Video afspelen
Serie 7R Deel 30 Ere Dienst Jona 3+4

Serie 7R Deel 30 Ere Dienst Jona 3+4

01:45:03
Video afspelen
bottom of page