top of page

Opdracht;

ZIJN Boodschap heeft de opdracht, om met Gods genade, een ieder die de Bijbel wil onderzoeken, 

voldoende inzicht te geven. In het bijzonder zijn hierin de profetische Bijbelboeken Daniël en Openbaring van grote waarde. Niet alleen de profetieën komen aan de orde, maar ook onderwerpen als "Gerechtigheid door Geloof." Alle belangrijke geloofspunten worden vanuit de Bijbel belicht. Ook de grote verschillen in de Nieuwe Bijbel Vertalingen en de NBG Bijbel worden uitvoerig besproken. Geschiedkundige feiten blijken van grote waarde zijn. Verder kunt u ook muziek beluisteren.

 

Financiële ondersteuning; Vele videopresentaties zijn op het internet vrijgegeven, opdat een ieder de gelegenheid heeft, deze laatste belangrijke boodschap vrij te studeren, teneinde de weg naar het Eeuwig Koninkrijk van Jezus Christus te mogen vinden. Hierdoor is het werk van ZIJN Boodschap meer van uw vrijwillige bijdrage(n) afhankelijk geworden.

 

Ook ondersteund u het werk, door DVD series of boeken te bestellen. U krijgt hierdoor een betrouwbare bron van Bijbelse informatie, welke van onschatbare waarde is in deze tijd. Deze informatie kunt u, eventueel samen met uw geloofsgenoten bestuderen.

 

ZIJN Boodschap is u zeer erkentelijk, wanneer u gehoor geeft aan deze oproep.

Mede door uw bijdrage kunnen nog velen geroepen worden voor Gods Koninkrijk. 

Vrijwillige bijdrage voor ZIJN Boodschap

Rekeningnummer rechtstreeks:

NL25 INGB 0000754327

BIC-code (SWIFT): INGBNL2A
t.n.v.: M. Riemersma 
o.v.v.: Vrijwillige bijdrage

bottom of page