Informatie Ere-Diensten Serie 7-I (8 Boxen totaal) Thema "Christus' ervaring is ook onze ervaring"
Wanneer wij het leven van Christus bestuderen en ook wat Hij ons leert over de drie vijanden, dan beseffen we steeds beter dat de gebeurtenissen tijdens het leven van Jezus Christus toen, ook in onze tijd weer centraal staan. Tevens zien we dezelfde drie vijanden terugkomen, zij het in een andere benaming, maar zij hebben dezelfde doelstelling en sluwe manieren als toen tegen Jezus van Nazareth, met veel spot en hoon. Zijn volgelingen werden benoemd als; 'de sekte der Nazareners'. (Matth. 1:24 + Mark. 14:67 en Joh. 15:7 + Joh. 19:19 Hand. 24:5,14 + 28:22)

Het lijkt nu allemaal nog mee te vallen, maar Jezus laat ons onomwonden weten, dat diegenen, die Hem in waarheid willen volgen, uit de synagoge zullen worden gezet en wanneer men hen dood, zal men menen 'gode een heilige dienst te bewijzen'. Joh. 16:2

Begrijp goed dat wanneer wij Jezus' woorden niet goed begrijpen, wij nooit staande kunnen blijven, daarom zijn Zijn Woorden als het ware 'versleuteld' (Jes. 28:10,13 + Opb. 10:7) aan ons doorgegeven, teneinde in het laatst van de wereldgeschiedenis opnieuw te kunnen profeteren en vervolgens ons heel goed voor te bereiden. 

Opmerking;

Besef dat Jezus Christus toen op het juiste moment naar deze aarde kwam en dat Hij ook op het juiste moment de verschrikkelijke verdrukking en crisis zal laten komen, om allen door de laatste toets te beproeven. Het lijkt allemaal ver weg maar het is daarom des te gevaarlijker, want het zal voor velen komen als 'een dief in de nacht' en wie is dan bereid?

Zie ook; "Verkondigingen van ZIJN Boodschap I-13" en "ZIJN Boodschap in de Profetie Verd.1"