Thema; "Gods volk"

De Zondagswet is aanstaande. De 144.000 (inclusief de elfde uur werkers) zullen bereid moeten zijn, om Gods oprechte kinderen d.m.v. “de luide roep” Sola- Scriptura, uit alle kerken te roepen. Om de 144.000 hierop voor te bereiden, zullen zij op de hoogte moeten zijn met de laatste waarheden (het Nieuwe Licht Opb. 10:7,11) van het Verlossingsplan en de valstrikken van de vijand. Deze vijand is op alle gebieden actief; in de wereld en zelfs onder Gods laatste volk. In deze serie wordt u duidelijk gemaakt dat u alleen door Gods kracht, vanuit Zijn Woord en de "Geest der Profetie" leert om deze tegenstanders te herkennen, maar vooral om “waarheid en gerechtigheid” uit te kunnen dragen.

Deze kennis is nodig om staande te blijven tijdens de crisis (rondom de NWO) en na de uitvaardiging van de  Zondagswet;  “De kleine- en grote Jakobsbenauwdheid” (Fil. 2:15). Deze serie omvat een diepgaande studie in de OT profetieën en verborgenheden. Voorkennis van “Al de waarheid in ZIJN Boodschap” Box 1A is nodig, om deze studie te kunnen verstaan.

 

Een bijzondere ervaring vindt u in deze studie als u zich binnen Gods volk bevindt, maar ook voor de toekomstige 11e uur werkers is het van belang, om te begrijpen hoe men zal reageren in de andere kerken. Wat de reden is van de afval of anders gezegd hoe deze is ingeslopen. Het moderne Israel (ZDA) is hierin een goed voorbeeld. Men zal zelf gaan beseffen hoe belangrijk het onderwerp "Opnieuw Profeteren" is in deze tijd. 

Advies; Om meer diepgang in het ontstaan en de toestand van Gods volk te krijgen met daar bij de onknoppingen en inzichten van het verval van Gods volk zie dan "Profetenschool van ZIJN Boodschap B"   (4 Boxen totaal)