top of page

Thema; "Gods volk"

De Zondagswet is aanstaande. De 144.000 (inclusief de elfde uur werkers) zullen bereid moeten zijn, om Gods oprechte kinderen d.m.v. “de luide roep” Sola- Scriptura, uit alle kerken te roepen. Om de 144.000 hierop voor te bereiden, zullen zij op de hoogte moeten zijn met de laatste waarheden (het Nieuwe Licht Opb. 10:7,11) van het Verlossingsplan en de valstrikken van de vijand. Deze vijand is op alle gebieden actief; in de wereld en zelfs onder Gods laatste volk. In deze serie wordt u duidelijk gemaakt dat u alleen door Gods kracht, vanuit Zijn Woord en de "Geest der Profetie" leert om deze tegenstanders te herkennen, maar vooral om “waarheid en gerechtigheid” uit te kunnen dragen.

Deze kennis is nodig om staande te blijven tijdens de crisis (rondom de NWO) en na de uitvaardiging van de  Zondagswet;  “De kleine- en grote Jakobsbenauwdheid” (Fil. 2:15). Deze serie omvat een diepgaande studie in de OT profetieën en verborgenheden. Voorkennis van “Al de waarheid in ZIJN Boodschap” Box 1A is nodig, om deze studie te kunnen verstaan.

 

Een bijzondere ervaring vindt u in deze studie als u zich binnen Gods volk bevindt, maar ook voor de toekomstige 11e uur werkers is het van belang, om te begrijpen hoe men zal reageren in de andere kerken. Wat de reden is van de afval of anders gezegd hoe deze is ingeslopen. Het moderne Israel (ZDA) is hierin een goed voorbeeld. Men zal zelf gaan beseffen hoe belangrijk het onderwerp "Opnieuw Profeteren" is in deze tijd. 

Advies; Om meer diepgang in het ontstaan en de toestand van Gods volk te krijgen met daar bij de onknoppingen en inzichten van het verval van Gods volk zie dan "Profetenschool van ZIJN Boodschap B"   (4 Boxen totaal)

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Bijbelstudie videoserie worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-4 ZIJN Boodschap in Openbaring Verdieping 1; (Volume I-VII);

Hoofdthema van deze serie:"Gods volk"

 

ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (Volume I) Niet in de lage kwaliteit Box A aanwezig

01-01-Inleiding van ZIJN Boodschap in de Openbaring Verdieping 1 DEEL-1

02-01-Inleiding van ZIJN Boodschap in de Openbaring Verdieping 1 DEEL-2

03-02-Het Evangelie en de Profetieën + Galaten! (van Adam tot de 144.000) Deel-1

04-02-Het Evangelie en de Profetieën + Galaten! (van Adam tot de 144.000) Deel-2

05-02-Het Evangelie en de Profetieën + Galaten! (van Adam tot de 144.000) Deel-3

06-02-Het Evangelie en de Profetieën + Galaten! (van Adam tot de 144.000) Deel-4

07-02-Het Evangelie en de Profetieën + Galaten! (van Adam tot de 144.000) Deel-5

08-02-Het Evangelie en de Profetieën + Galaten! (van Adam tot de 144.000) Deel-6

09-03-Zonde, Gerechtigheid en Oordeel, herhaalt zich + Obadja! (1840-1844) Deel-2

10-03-Zonde, Gerechtigheid en Oordeel, herhaalt zich + Obadja! (1840-1844) Deel-3

11-04-De drie Israëls met de drie verzegelingen + Opb.10!(Van Schepping tot ZW)Deel-1

12-04-De drie Israëls met de drie verzegelingen + Opb.10!(Van Schepping tot ZW)Deel-2

13-04-De drie Israëls met de drie verzegelingen + Opb.10!(Van Schepping tot ZW)Deel-3

14-04-De drie Israëls met de drie verzegelingen + Opb.10!(Van Schepping tot ZW)Deel-4

15-05-De drie geschiedenissen in Joël; Joël 1 + Jesaja 29!(de 5e tot en met de 7e Hervormingsperiode) Deel-1

16-05-De drie geschiedenissen in Joël; Joël 1 + Jesaja 29! (de 5e tot en met de 7e Hervormingsperiode) Deel-2

 

ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (Volume II) Niet in de lage kwaliteit Box A aanwezig

17-05-De drie geschiedenissen in Joël; Joël 1 + Jesaja 29! (de 5e tot en met de 7e Hervormingsperiode) Deel-3

18-05-De drie geschiedenissen in Joël; Joël 1 + Jesaja 29! (de 5e tot en met de 7e Hervormingsperiode) Deel-4

19-05-De drie geschiedenissen in Joël; Joël 1 + Jesaja 29! (de 5e tot en met de 7e Hervormingsperiode) Deel-5

20-05-De drie geschiedenissen in Joël; Joël 1 + Jesaja 29! (de 5e tot en met de 7e Hervormingsperiode) Deel-6

21-06-Het werk van de drie engelen in Joël 2! (de 5e tot en met de 7e Hervormingsperiode) Deel-1

22-06-Het werk van de drie engelen in Joël 2! (de 5e tot en met de 7e Hervormingsperiode) Deel-2

23-06-Het werk van de drie engelen in Joël 2! (de 5e tot en met de 7e Hervormingsperiode) Deel-3

24-06-Het werk van de drie engelen in Joël 2! (de 5e tot en met de 7e Hervormingsperiode) Deel-4

25-06-Het werk van de drie engelen in Joël 2! (de 5e tot en met de 7e Hervormingsperiode) Deel-5

26-07-De drie Israëls en de zeven zegels bij Gods volk - Jeremia 6! (Gods volk van Abraham tot de wederkomst!) Deel-1

27-07-De drie Israëls en de zeven zegels bij Gods volk-Jeremia 6! (Gods volk van Abraham tot de wederkomst!) Deel-2

28-07-De drie Israëls en de zeven zegelen bij Gods volk - Jeremia 6! (Gods volk van Abraham tot de wederkomst!) Deel-3

29-07-De drie Israëls en de zeven zegelen bij Gods volk-Jeremia 6! (Gods volk van Abraham tot de wederkomst!) Deel-4

30-07-De drie Israëls en de zeven zegelen bij Gods volk- Jeremia 6! (Gods volk van Abraham tot de wederkomst!) Deel-5

31-07-De drie Israëls en de zeven zegelen bij Gods volk- Jeremia 6! (Gods volk van Abraham tot de wederkomst!) Deel-6

32-08-De profetische spiegel! (De genadedeur sluit bij de ZW voor de ZDA) Deel-1

 

ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (Volumes III) Niet in de lage kwaliteit Box A aanwezig

33-08-De profetische spiegel! (De genadedeur sluit bij de ZW voor de ZDA) Deel-2

34-09-De tijd van het einde verdiept + Jesaja 7! (van de 6e naar 7e Hervormingsperiode) Deel-1

35-09-De tijd van het einde verdiept! (Van de 6e naar 7e Hervormingsperiode) Deel-2

36-09-De tijd van het einde verdiept! (Van de 6e naar 7e Hervormingsperiode) Deel-3

37-10-De twee gramschappen (2520) over “Gods volk” Jer. 31+Lev. 26! (van 742 v.Chr. tot 1844 n.Chr.) Deel-1

38-10-De twee gramschappen (2520) over “Gods volk” Jer. 31 + Lev. 26! (van 742 v.Chr. tot 1844 n.Chr.) Deel-2

39-10-De twee gramschappen (2520) over “Gods volk” Jer. 31+ Lev. 26! (van 742 v.Chr. tot 1844 n.Chr.) Deel-3

40-10-De twee gramschappen (2520) over “Gods volk” Jer. 31+Lev. 26! (van 742 v.Chr. tot 1844 n.Chr.) Deel-4

41-10-De twee gramschappen (2520) over “Gods volk” Jer. 31+Lev. 26! (van 742 v.Chr. tot 1844 n.Chr.) Deel-5

42-10-De twee gramschappen (2520) over “Gods volk” Jer. 31+Lev. 26! (van 742 v.Chr. tot 1844 n.Chr.) Deel-6

43-011-Het zevende zegel geopend + Genesis 1! (In de totale geschiedenis gezien)Deel-1

44-011-Het zevende zegel geopend + Genesis 1! (In de totale geschiedenis gezien)Deel-2

45-011-Het zevende zegel geopend + Genesis 1! (In de totale geschiedenis gezien)Deel-3

46-011-Het zevende zegel geopend + Genesis 1! (In de totale geschiedenis gezien)Deel-4

47-011-Het zevende zegel geopend + Genesis 1! (In de totale geschiedenis gezien)Deel-5

48-12-De geschiedenis van Elia herhaald in de 1e tot de 3e engel! (tijdsperiode van 1989-1e plaag) Deel-1

ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (Volume IV) Niet in de lage kwaliteit Box A aanwezig

49-12-De geschiedenis van Elia herhaald in de 1e tot de 3e engel! (tijdsperiode van 1989-1e plaag) Deel-2

50-12-De geschiedenis van Elia herhaald in de 1e tot de 3e engel! (tijdsperiode van 1989-1e plaag) Deel-3

51-12-De geschiedenis van Elia herhaald in de 1e tot de 3e engel! (tijdsperiode van 1989-1e plaag) Deel-4

52-13-De geschiedenis van de derde engel met de 3e Wee + Joël 3! (De tijd vanaf 34 n.Chr. tot de wederkomst) Deel-1

53-13-De geschiedenis van de derde engel met de 3e Wee + Joël 3! (De tijd vanaf 34 n.Chr. tot de wederkomst) Deel-2

54-13-De geschiedenis van de derde engel met de 3e Wee + Joël 3! (De tijd vanaf 34 n.Chr. tot de wederkomst) Deel-3

55-13-De geschiedenis van de derde engel met de 3e Wee + Joël 3! (De tijd vanaf 34 n.Chr. tot de wederkomst) Deel-4

56-02-De geschiedenis van de derde engel met de 3e Wee + Ezechiël 37! (het jaar 1840 + 2001) Deel-1

57-02-De geschiedenis van de derde engel met de 3e Wee + Ezechiël 37! (het jaar 1840 + 2001) Deel-2

58-15-Het visioen van de wachters + Jesaja 20-22 + Ezechiël 2 en 3 + Micha 7! (De luide roep!) Deel-1

59-15-Het visioen van de wachters + Jesaja 20-22 + Ezechiël 2 en 3 + Micha 7! (Jesaja 20-22) Deel-2

60-15-Het visioen van de wachters + Jesaja 20-22 + Ezechiël 2 en 3 + Micha 7! (De luide roep) Deel-3

61-15-Het visioen van de wachters + Jesaja 20-22 + Ezechiël 2 en 3 + Micha 7! (De luide roep) Deel-4

62-16-De dagen van één koning (70 jaar-Jesaja 23) (van 600 v.Chr. tot Gog Magog!) Deel-1

63-16-De dagen van één koning (70 jaar-Jesaja 23) (van 600 v.Chr. tot Gog Magog!) Deel-2

64-16-De dagen van één Koning (70 jaar-Jesaja 23) (van 600 v.Chr. tot Gog Magog!) Deel-3

ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (Volume V) Niet in de lage kwaliteit Box A aanwezig

65-16-De dagen van één Koning (70 jaar-Jesaja 23) (van 600 v.Chr. tot Gog Magog!) Deel-4

66-16-De dagen van één Koning (70 jaar-Jesaja 23) (van 600 v.Chr. tot Gog Magog!) Deel-5

67-16-De dagen van één Koning (70 jaar-Jesaja 23) (van 600 v.Chr. tot Gog Magog!) Deel-6

68-17-De drie Weeën volledig uitgewerkt! (De tijd vanaf 622 n.Chr. tot de Zondagswet) Deel-1

69-17-De drie Weeën volledig uitgewerkt! (De tijd vanaf 622 n.Chr. tot de Zondagswet) Deel-2

70-17-De drie Weeën volledig uitgewerkt! (De tijd vanaf 622 n.Chr. tot de Zondagswet) Deel-3

71-17-De drie Weeën volledig uitgewerkt! (De tijd vanaf 622 n.Chr. tot de Zondagswet) Deel-4

72-17-De drie Weeën volledig uitgewerkt! (De tijd vanaf 622 n.Chr. tot de Zondagswet) Deel-5

73-17-De drie Weeën volledig uitgewerkt! (De tijd vanaf 622 n.Chr. tot de Zondagswet) Deel-6

74-18-Rondom het leven van William Miller! (van 1782-1849) Deel-1

75-18-Rondom het leven van William Miller! (van 1782-1849) Deel-2

76-18-Rondom het leven van William Miller! (van 1782-1849) Deel-3

77-18-Rondom het leven van William Miller! (van 1782-1849) Deel-4

78-18-Rondom het leven van William Miller! (van 1782-1849) Deel-5

79-18-Rondom het leven van William Miller! (van 1782-1849) Deel-6

80-18-Rondom het leven van William Miller! (van 1782-1849) Deel-7

ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (Volume VI) Niet in de lage kwaliteit Box A aanwezig

81-18-Rondom het leven van William Miller! (van 1782-1849) Deel-8

82-19-Rondom de dag van de Oostenwind, de 3e Wee+Jesaja 27, 30 en 41! (Rondom en na de Zondagswet!) Deel-1

83-19-Rondom de dag van de Oostenwind, de 3e Wee+Jesaja 27, 30 en 41! (Rondom en na de Zondagswet!) Deel-2

84-19-Rondom de dag van de Oostenwind - De 3e Wee + Jesaja 27 en 30 en 41! (Rondom en na de Zondagswet!) Deel-3

85-19-Rondom de dag van de Oostenwind - De 3e Wee + Jesaja 27 en 30 en 41! (Rondom en na de Zondagswet!) Deel-4

86-20-De vier generaties uit Joël + Jesaja 1 en 6! (vanaf 1844 t/m 1989/ZW) Deel-1

86-20-De vier generaties uit Joël + Jesaja 1 en 6! (vanaf 1844 t/m 1989/ZW) Deel-2

87-20-De vier generaties uit Joël + Jesaja 1en 6! (vanaf 1844 t/m 1989/ZW) Deel-3

88-20-De vier generaties uit Joël + Jesaja 1 en 6! (vanaf 1844 t/m 1989/ZW) Deel-4

89-20-De vier generaties uit Joël + Jesaja 1 en 6! (vanaf 1844 t/m 1989/ZW) Deel-5

90-21-De vier generaties en een drievoudige profetie! (vanaf 27 n.Chr. t/m ZW-1e plaag) Deel-1

91-21-De vier generaties en een drievoudige profetie! (vanaf 27 n.Chr. t/m ZW-1e plaag) Deel-2

92-21-De vier generaties en een drievoudige profetie! (vanaf 27 n.Chr. t/m ZW-1e plaag) Deel-3

93-21-De vier generaties en een drievoudige profetie! (vanaf 27 n.Chr. t/m ZW-1e plaag) Deel-4

94-21-De vier generaties en een drievoudige profetie! (vanaf 27 n.Chr. t/m ZW-1e plaag) Deel-5

95-22-Geen nieuwe leer- maar wel nieuw licht op de Bijbel! (Joël 1 en Jesaja 27+28) Deel-1

96-22-Geen nieuwe leer- maar wel nieuw licht op de Bijbel! (Joël 1 en Jesaja 27+28) Deel-2

ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (Volume VII) Niet in de lage kwaliteit Box A aanwezig

97-22-Geen nieuwe leer- maar wel nieuw licht op de Bijbel! (Joël 1 en Jesaja 27+28) Deel-3

98-22-Geen nieuwe leer- maar wel nieuw licht op de Bijbel! (Joël 1 en Jesaja 27+28) Deel-4

99-23-Hoe kon het zover komen met Gods volk? (vanaf 1844 t/m 1989/ZW) Deel-1

100-23-Hoe kon het zover komen, met Gods volk? (vanaf 1844 t/m 1989/ZW) Deel-2

101-23-Hoe kon het zover komen, met Gods volk? (vanaf 1844 t/m 1989/ZW) Deel-3

102-23-Hoe kon het zover komen, met Gods volk? (vanaf 1844 t/m 1989/ZW) Deel-4

103-23-Hoe kon het zover komen, met Gods volk? (vanaf 1844 t/m 1989/ZW) Deel-5

104-24-Maar er komt ook nieuw leven in Gods volk! (vanaf 1989 t/m ZW) Deel-1

105-24-Maar er komt ook nieuw leven in Gods volk! (vanaf 1989 t/m ZW) Deel-2

106-24-Maar er komt ook nieuw leven in Gods volk! (vanaf 1989 t/m ZW) Deel-3

107-25-Gods volk in de profetieën leren lezen, vanuit Hosea DEEL-1

108-25-Gods volk in de profetieën leren lezen vanuit Hosea DEEL-2

109-25-Gods volk in de profetieën leren lezen, vanuit Hosea DEEL-3

110-25-Gods volk in de profetieën leren lezen, vanuit Hosea DEEL-4

111-26-De laatste waarheid met oorzaak en gevolg voor Gods volk! (voor en na de Zondagswet!) Deel-1

112-26-De laatste waarheid met oorzaak en gevolg voor Gods volk! (voor en na de Zondagswet!) Deel-2