top of page

Informatie Ere-Diensten Serie 7-B (1 Box) Thema "Christus en Zijn volk en de antichrist" ;
Johannes (van Patmos) is hier heel duidelijk over de antichrist, maar hoe weinig mensen begrijpen nu nog steeds niet waar Johannes het over heeft? Door opnieuw te profeteren tegenover al de huidige valse profeten wordt heel duidelijk wie deze profeten zijn. Niet alleen het pausdom is de antichrist (in de plaats van Christus) maar ook vele profeten geven zich uit als valse christus(sen). Tevens zien wij, dat er toen ook al leden in Gods gemeente waren die zich erg belangrijk vonden net zoals nu. Deze Diotrefes(sen) (3 Joh.9 + Matth. 7:15) zullen er alles aan doen om Gods kinderen van het ware geloof af te houden. Zij gaan zelfs over tot beëindiging van het lidmaatschap, van diegenen die vasthouden aan het zuivere Woord van God. Jezus heeft ons hiervoor gewaarschuwd in Joh.16:2 

Ook in deze Ere-Dienst wordt nog maar een klein gedeelte onthuld, van hetgeen God heeft bedoeld, met de verborgenheden uit Opb. 10:7,11 en het opnieuw profeteren. 

Opmerking;

Er zijn ook nu vele profeten binnen alle kerk genootschappen, die niet Gods Verlossingsplan begrijpen. Als gevolg hiervan horen we vele valse profetieën als; 1000- jarige vrederijk, herbouw Jeruzalem en de tempel, geheime opname, brabbeltaal, genezingen door satan bewerkstelligd enz.. En de grote valse hogepriester en antichrist, de paus, die zich in de tempel van God zet (2Thess. 2:3,4). Onderzoek ook "Verkondigingen van ZIJN Boodschap C" en de "Profetenschool van ZIJN Boodschap D"

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Ere-Diensten worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-7 Verkondigingen van ZIJN Boodschap (Ere-Diensten Volume I) 

Thema's Box B: 1-2-3-Johannes - "Christus en Zijn volk en de Antichrist"

 

B1-1 Johannes 1:1-10+2:1-11

"In gemeenschap met het Licht, zijn geen ergernissen"

B2-1 Johannes 2:12-29

"Hebt gij de zalving van de Heilige?"

B3-2 Thessalonicenzen 2:1-17

"Wie is de leugenaar?"

B4-1 Johannes 3:1-24

"Die in Hem blijft zondigt niet!"

B5-1 Johannes 4:1-23

"Wij herkennen de geest der waarheid en der dwaling!"

B6-1 Johannes 5:1-21

"De Drie Eenheid in de Godheid!"

B7-2 Johannes 1:1-12

"Wij hebben geen gemeenschap met hun leer en boze werken!"

B8-3 Johannes 1:1-14

"Wij willen medearbeiders worden der waarheid Gods!"

Serie-7B-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Johannes brieven-Deel-1 t/m 8

Serie-7B-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Johannes brieven-Deel-1 t/m 8

Serie-7B-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Johannes brieven-Deel-1 t/m 8
Serie-7B-Ere-Dienst- 1 Johannes 1-Deel-1

Serie-7B-Ere-Dienst- 1 Johannes 1-Deel-1

01:46:39
Video afspelen
Serie-7B-Ere-Diens-1 Johannes 2 Deel 2

Serie-7B-Ere-Diens-1 Johannes 2 Deel 2

01:42:56
Video afspelen
Serie-7B-Ere-Dienst-B-2 Thessalonicenzen 2-Deel-3

Serie-7B-Ere-Dienst-B-2 Thessalonicenzen 2-Deel-3

01:43:25
Video afspelen
bottom of page