top of page

Voorwoord;

Deze geschiedenisboeken zijn belangrijk voor diepgaande studie, aangaande het ontstaan van het Zevende-dags Adventisme, maar ook hoe daar binnen de afval door de jaren heen tot stand is gekomen.

Dit laatste is belangrijk om de valkuilen te herkennen van hen, die eens gezegend waren met veel licht, maar toch in de duisternis van valse theorieën aangaande de Sabbat, de Heiligdomsleer, de Geest der Profetie zijn ten onder gegaan.    

 

Opmerking aangaande de "Geest der Profetie" (Openbaring 19:10b)

In de meer dan vierduizend artikelen en manuscripten die Ellen G. White heeft geschreven, alsook in tal van haar persoonlijke brieven en raadgevingen, staan waardevolle opmerkingen en commentaren over Bijbelteksten. Deze zijn in het voor u liggende werk verzameld in dagboeken. Moge deze dagboeken de lezer er toe brengen de Bijbel als het Woord van God nog meer en hoger te waarderen.

De dagboeken van de profetes E.G. White zijn wel de best te gebruiken boeken naast de Bijbel, uw studie's en het dagelijks leven, aangezien u hierin het "Geest der Profetie" commentaar krijgt van de profetes. Betere start en afsluiting voor de dag kunt u niet vinden, tevens krijgt u een beter inzicht in "Gerechtigheid door Geloof (Christus weerspiegelen) en een beter inzicht in het totale verlossingsplan ( Maranatha "de HEERE komt")

 

Opmerking; De "Geest der Profetie" boeken geven meer Licht op het "Grote Licht" De Bijbel "Gods Onfeilbaar Woord". Waardoor we beter gaan beseffen hoe we ons moeten voorbereiden op Christus' wederkomst om Hem (zelfs levend) te mogen ontmoeten op de wolken des hemels. 

bottom of page