top of page

Algemeen;

Deel vijf van de Conflictserie brengt het verhaal van de strijd tussen Christus en satan tot zijn uiteindelijke en glorieuze conclusie. Beginnend met de verwoesting van Jeruzalem, voortgaand met de christenvervolging in het Romeinse Rijk, de afval van de Middeleeuwen, het helder schijnend licht van de Reformatie en de wereldwijde godsdienstige opleving in de negentiende eeuw, trekt dit boek de lijn van de grote strijd door naar de toekomst, naar de wederkomst van Christus en de heerlijkheid van de nieuwe aarde. In het naderend einde, zal trouw aan God de beslissende kwestie zijn. In dit slotvolume, worden de grondbeginselen die verband houden met het naderend conflict op een krachtige manier naar voren gebracht, en wordt verteld hoe een ieder standvastig kan staan voor God en Zijn Waarheid.

Opmerking;

A: H-01 Staat voor het hoofdstuknummer van dit boek.

B: De met ster (*) aangemerkte titels zijn helaas na het vertalen veranderd, de nieuwe vertaling is aangehouden, omdat u anders de titels in de huidige boeken niet meer kunt vinden. In de inhoudsopgave staat de juiste titel.

C: In het aanhangsel (Appendix) vindt u vele bewijzen, m.a.w.  geschiedenisfeiten van hetgeen God ons door Zijn Woord vanuit de profetieën vertelt. 

H-A3: Inleiding
bottom of page