top of page

Algemene informatie;

In onderstaande uiteenzetting proberen wij u, vanuit ZIJN Boodschap, te begeleiden in de website van ZIJN Boodschap. Namelijk hoe u het beste de studie’s kunt volgen om tot het best mogelijke resultaat te komen in zo kort mogelijke tijd.

Wanneer u voor het eerst de website bezoekt zult u niet gelijk weten hoe u het beste kunt beginnen, de kernregel is echter; begin altijd bij de samenvatting van de studie die u wilt volgen, om daarna de totale studie te starten. Begin ook altijd bij “Basis Serie 1” en dan “Basis Serie 2” enz.. Op deze manier wordt u opgeleid om later zelfstandig de Bijbel op de enig juiste manier te onderzoeken, teneinde te weten wat er nu echt bedoeld wordt in Gods Onfeilbaar Woord en wat u nu echt moet geloven, om het eeuwig koninkrijk van God in te mogen gaan.

Hieronder kunt u op de PDF afbeelding klikken om het PDF bestand te downloaden.

Untitled-2-001-3.jpg
xfs_940x500_s100_PDF-icon.jpg

Wij kunnen u verzekeren dat u rijkelijk gezegend zult worden, door deze studie’s te volgen, omdat velen u zijn voorgegaan. Ook zult u het grote voorrecht ervaren van onze Verlosser en Zaligmaker beter te leren kennen, maar ook het profetische Woord van God, zelf te leren verstaan, want juist aangaande ‘de vele valse profeten’ in de laatste dagen, waarschuwt Jezus Christus ons veelvoudig. (lees Mattheus 24 helemaal)

Wij hebben een specifiek verslag gemaakt om u in eerste instantie op de hoogte te brengen van de vele vervalsingen, die helaas in "alle volken" (kerken) te vinden zijn. (lees; Openbaring. 18: 1 t/m 10)

Als u dit verslag onderzoekt en punten ziet, welke u bekend voorkomen, doe er dan alles aan om zelfstandig in de Bijbel te onderzoeken waarom u dit geleerd is en om er zeker van te zijn  wat de Bijbelse Waarheid is. ZIJN Boodschap wil u daarbij helpen in de vorm van deze website. Hiernaast kunt u, op de PDF afbeelding klikken om het verslag in te zien en te downloaden of eventueel uit te printen om te verspreiden.

xfs_940x500_s100_PDF-icon.jpg

ZIJN Boodschap wil u met Gods genade, graag helpen, Gods Onfeilbare Woord beter te leren verstaan en om de goudaders in de Bijbel beter te leren ontdekken. (de nadruk ligt op het leren studeren op de aangewezen wijze)

Gods Heilige Geest zal u persoonlijk begeleiden, zoals Hij ook ons heeft bijgestaan tijdens alle werkzaamheden binnen ZIJN Boodschap, want wij kunnen niets uit ons zelf, wel kunnen wij onze keuze voor Jezus Christus maken en onze wil aan Hem overgeven, waardoor we ook door Gods Heilige Geest worden bijgestaan. En wanneer wij alles onder gebed onderzoeken, zullen er grote wonderen gebeuren, in onze omgang met God en door ZIJN Onfeilbaar Woord, de profetieën te leren verstaan, maar ook in ons gehele persoonlijke leven en met wie wij omgang hebben.

Schermafbeelding 2018-02-07 om 09.22.21.

Onderzoek de website voordat u de definitieve studie begint;

Eerst kunt u in alle rust, de website wat verkennen, door vooral onder het tabblad Home te lezen wat onze doelstellingen zijn.

https://www.zijnboodschap.nl/

Klik vervolgens alle tabbladen (in de bovenste balk) een voor een, aan en lees wat u allemaal kunt vinden. Begin bij Home en daarna de Basis serie enz.. Scroll wel elke keer helemaal naar beneden op de pagina’s, want onderin vindt u de video’s met de vele sheets die bij de Bijbel studie’s worden gebruikt.

Vooral onder de tabbladen bovenin zie BOEKEN-1, CITATEN-1 en ALGEMEEN kunt u veel informatie vinden om de studie, waarmee u bezig bent, te voorzien van meer informatie in de vorm van symbolenlijsten, bepaalde geschriften, boeken, kaarten enz.. om meer duidelijkheid in de Bijbel te krijgen maar ook om feiten naast de Bijbel te leggen waarom bepaalde Bijbelteksten zo zijn geschreven.

Welke Bijbels worden gebruikt? En welke is de meest betrouwbare Bijbel?

Verder zult u merken dat bij de Basisseries 1 en 2 de NBG Bijbel is gebruikt. Dit is gedaan om diegenen, die voor het eerst een Bijbel lezen vertouwt te maken met Gods Woord. het is algemeen bekend dat de Staten Vertaling niet direct eenvoudig te lezen is in verband met de oud Nederlandse tekst.

Men doet het voorkomen dat de latere vertalingen beter te begrijpen zijn, maar u zult merken dat in deze vertalingen vele fouten zijn binnengeslopen, erger nog, vaak zijn zelfs met opzet vervalsingen aangebracht.

Daarom willen we u eerst overtuigen dat al de nieuwe Bijbelvertalingen minder overeenkomen met de grondtekst dan de Staten Vertaling (SV) of King James Version (KJV) Bijbels.

In de verdere studies worden alleen de Staten Vertaling (SV) en als extra onderbouwing de King James Version (KJV) gebruikt.

Voor wat betreft de Nederlandstalige Staten Vertaling is die van Gereformeerde Bijbelstichting nog steeds de best vertaalde Bijbel.

Voor meer informatie aangaande de vervalsingen in de laatste Bijbels verwijzen we u in eerste instantie naar de Samenvatting Basis Serie; “De Bijbel en ZIJN Boodschap (scroll weer helemaal naar beneden op de website pagina.

https://www.zijnboodschap.nl/kopie-van-s10-samenvatingen-verdiep

27 SDA Geloofspunten cover.jpg

Starten met de eerste studies van ZIJN Boodschap;

Wilt u starten met de eerste video’s te bekijken, dan raden we u nogmaals aan eerst de Samenvatting van Basis serie 1 “De liefde van ZIJN Boodschap” te zien. Hier krijgt u een eerste korte indruk van de studies, die door ZIJN Boodschap worden uitgegeven.

https://www.zijnboodschap.nl/kopie-van-s10-samenvattingen-verdiep

 

Dan kunt u verder gaan met het voor u zelf onderzoeken en bestuderen van Gods Onfeilbaar Woord, teneinde echt te weten wat God in Zijn Verlossingsplan met u persoonlijk voor heeft, maar ook wat u kunt verwachten in deze eindtijd geschiedenis. U wordt namelijk volledig op de hoogte gebracht, niet alleen in de vier Evangeliën vanuit het Nieuwe Testament, maar ook in de profetieën zowel vanuit het Oude Testament als het Nieuwe Testament.

U wilt toch ook de goudaders in de Bijbel ontdekken en in alle oprechtheid op alle uw vragen een juist Bijbels antwoord krijgen, in plaats van hetgeen mensen vertellen? Een juiste  volgorde van studeren, met het eventueel het steeds herhalen van de laatste studie is van wezenlijk belang, om Gods Onfeilbaar Woord op de juiste manier te kunnen interpreteren.

bottom of page