Informatie studie aanvraag t/m start Bijbelstudie in vier stappen; (in ontwikkeling)

Uitnodiging voor de derde stap; (IN ONTWIKKELING)

1e stap - Korte introductie video (DVD) van ZIJN Boodschap; (nog in ontwikkeling)

In de "ZIJN Boodschap introductie video" op deze website, kunt u zien dat er Bijbelstudie middagen (ook wel Profetenscholen genoemd) worden georganiseerd, om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van Gods Verlossingsplan. Deze studie's zijn voor de serieuze Bijbelstudenten erg belangrijk voor een goede onderbouwing om zelfstandig, met Gods genade, bepaalde gedeelten uit de  Bijbel te begrijpen en uit te kunnen dragen. Weten waarom iets plaatsvindt in de eindtijd, wil nog niet direct zeggen dat u dit ook onderbouwd kunt uitleggen aan andere geïnteresseerden. Er is begeleiding nodig, om door ervaring geschoold te worden in het begrijpelijk uitleggen van de eindtijd profetieën uit het Oude- en Nieuwe Testament. Of wel het meest belangrijke "Gerechtigheid door Geloof" te begrijpen uit de brieven van de Apostelen. Dit alles leert u, na een bepaalde periode de Bijbelstudie middagen van ZIJN Boodschap te hebben bezocht. 

2e stap - Eerste informatie "Bijbelstudie informatie video" (Profetenscholen); (nog in ontwikkeling)

Op deze website kunt u ook de langere versie van de "Bijbelstudie informatie video" vinden. Hierin kunt u meer over het verloop van de Bijbelstudie middagen (ook wel Profetenscholen genoemd)  te weten komen. Na het zien van deze "informatie video" kunt u een besluit nemen tot het bijwonen van een eerste introductie Bijbelstudie samenkomst. Tijdens deze samenkomst wordt u meer inhoudelijk in kennis gesteld van het praktische verloop van de "Bijbelstudie middagen". U kunt zich hiervoor aanmelden door via contact (onder in de balk) een mail naar ZIJN Boodschap te sturen.   

3e stap - Als belangstellende Bijbelstudent/e; (IN ONTWIKKELING)

Vrijblijvend kunt u op bovenstaande adres langskomen om een introductie middag bij te wonen. Nadien kunt u de beslissing maken om met een van de Bijbelstudie's verder te gaan.

4e stap - Inschrijven als Bijbelstudent/e op de Profetenschool van ZIJN Boodschap; (nog in ontwikkeling)

Als u het inschrijfformulier, zie hieronder, heeft ingevuld en opgestuurd en van onderstaande punten notitie heeft genomen, wordt u in ingedeeld bij de juiste Bijbelstudie groep, waardoor u een goede aansluiting krijgt met uw mede studenten.  

Hieronder korte opsomming over de algemene punten;

(nog in ontwikkeling)

- Deze studie's zijn opgedeeld in 9-10 Profetenscholen per jaar

- Er wordt met de vakantie periodes rekening gehouden

- Datums worden in gezamenlijk overleg bepaald

- Iedere Bijbelstudent/e schaft zelf het nodige studie materiaal aan

- Tip; de inhoud van het werkboek of sheets zijn zelf uit te printen

- Geen kosten voor studenten, op zelf aan te schaffen studie materiaal na 

- Eventueel vrijwillige bijdrage is altijd welkom voor Gods werk  

- Iedereen heeft een Statenvertaling Bijbel in zijn of haar bezit 

- Er wordt verwacht dat iedereen op tijd aanwezig zal zijn

- Een ieder wordt geacht zich aan de Bijbelse omgangsnormen te houden