top of page

ZIJN Boodschap website informatie via de browser van uw smartphone; (video's kunnen het beste op de computer worden bekeken)

De website van ZIJN Boodschap is nu ook via uw smartphone goed te bekijken en tevens heel geschikt om uw studie te volgen. Ook is alle benodigde documentatie eenvoudig te downloaden. 

30-01-2018-De afkondiging van de zondagswet neemt vaste vormen aan;

In Polen worden de eerste voorbereidingen getroffen om tot een volledige arbeidsloze rustdag te komen.

Wat is het antwoord vanuit de "Geest der Profetie?"

“De derde engelenboodschap zwelt aan tot een luide roep, en u moet niet denken dat u rustig uw huidige plicht kunt verwaarlozen en gelijktijdig het denkbeeld koesteren, dat op een één of ander moment in de toekomst u de ontvanger van grote zegeningen zult worden, dat er zonder enige inspanning van uw kant een wonderbaarlijke opwekking zal plaatsvinden. Vandaag moet u zich geheel aan God overgeven, zodat Hij uit u een vat tot Zijn eer kan maken. Vandaag moet u zich geheel aan God overgeven, zodat uw IK kan sterven, samen met de afgunst, jaloezie, kwade verdachtmakingen, ruzie en alles wat God oneer zou kunnen aandoen. Vandaag moet u uw vat laten reinigen, zodat u klaar bent voor de hemelse dauw, klaar voor de stromen van de late regen; want de late regen zal komen, en de zegen van God zal iedere ziel vullen, die van elke verontreiniging gereinigd is. Het is vandaag onze taak, onze zielen over te geven aan Christus, zodat wij geschikt gemaakt worden voor de tijd van de verkoeling voor het aangezicht des Heeren – geschikt gemaakt voor de doop met de Heilige Geest.” (Review and Herald, 22 maart 1892)

10-01-2018-Nieuw op de website van ZIJN Boodschap; 

De Ere-Diensten van Mattheüs 13 (Verkondigingen van ZIJN Boodschap Box-I video's) . Hierin wordt, aan de hand van een aantal gelijkenissen van Christus, naar voren gebracht met welke verschillende groepen wij binnen alle geloofsgemeenschappen te maken hebben en/of krijgen. Dit lijkt eenvoudig te ontdekken, maar het vergt de nodige oplettendheid, om niet zelf tot een van deze 'drie vijanden' van Gods volk te worden gerekend, of anders uitgedrukt, tot 'het onkruid' te behoren. Denk aan de periode van Nehemia, daar waren 'drie vijanden' nl. Sanballat, Tobia en Gesem. (Nehemia 6). En tevens in de tijd van Christus, daar waren de Farizeeërs, de Sadduceeërs en de zeventig, die Hem verlieten. Zouden deze drie groepen ook nu weer te ontdekken zijn binnen Gods volk? 

bottom of page