Thema; "Het ontsluiten en ontzegelen van de verborgenheden!":

In de afgelopen decennia zijn tal van fundamenten verwaarloosd, waardoor de tegenwoordige waarheid niet meer inzichtelijk kon worden gemaakt. (Jes. 58:12) De 144.000 (de 3+1 hoornen) kunnen deze kennis opnieuw verkrijgen, door de oude paden van de Millerieten pioniers uit de Filadelfia gemeente te betreden. (Jes. 6:16) Hierin vindt ook de 1843 Chart (en later de 1850 Chart) zijn oorsprong. Belangrijke fundamenten zoals: de twee gramschappen, de heiligdomsleer en de laatste profetieën komen uitgebreid aan de orde. (Dan. 11:40-45) Wanneer deze waarheden van Gods Heilsplan weer worden aangenomen en verkondigd, kan het Verlossingsplan spoedig tot een afsluiting komen. 

 

Advies; 

Voor het bekijken van deze serie wordt aanbevolen de eerste drie basis-series en eventueel De Bijbel en ZIJN Boodschap te zien, waardoor u de presentaties beter zult kunnen begrijpen. Ook is het boekenadvies aan te bevelen zie onderstaande slide. 

Opmerking voor verdere studie;

In deze serie wordt een eerste opstap gegeven in de "oude paden" (Jer. 6:16) van de Advent pioniers. Hier worden de kern begrippen zoals het ontstaan van de 2300 jaren en de koning van het noorden enz. behandeld. voor meer en diepere studie's verwijzen we u naar de Profetenscholen van ZIJN Boodschap A (2 Boxen) en B (4 Boxen) en C (1 Box) en D (2 Boxen)