top of page

Thema; "Het ontsluiten en ontzegelen van de verborgenheden!":

In de afgelopen decennia zijn tal van fundamenten verwaarloosd, waardoor de tegenwoordige waarheid niet meer inzichtelijk kon worden gemaakt. (Jes. 58:12) De 144.000 (de 3+1 hoornen) kunnen deze kennis opnieuw verkrijgen, door de oude paden van de Millerieten pioniers uit de Filadelfia gemeente te betreden. (Jes. 6:16) Hierin vindt ook de 1843 Chart (en later de 1850 Chart) zijn oorsprong. Belangrijke fundamenten zoals: de twee gramschappen, de heiligdomsleer en de laatste profetieën komen uitgebreid aan de orde. (Dan. 11:40-45) Wanneer deze waarheden van Gods Heilsplan weer worden aangenomen en verkondigd, kan het Verlossingsplan spoedig tot een afsluiting komen. 

 

Advies; 

Voor het bekijken van deze serie wordt aanbevolen de eerste drie basis-series en eventueel De Bijbel en ZIJN Boodschap te zien, waardoor u de presentaties beter zult kunnen begrijpen. Ook is het boekenadvies aan te bevelen zie onderstaande slide. 

Opmerking voor verdere studie;

In deze serie wordt een eerste opstap gegeven in de "oude paden" (Jer. 6:16) van de Advent pioniers. Hier worden de kern begrippen zoals het ontstaan van de 2300 jaren en de koning van het noorden enz. behandeld. voor meer en diepere studie's verwijzen we u naar de Profetenscholen van ZIJN Boodschap A (2 Boxen) en B (4 Boxen) en C (1 Box) en D (2 Boxen)

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Bijbelstudie videoserie worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-4 ZIJN Boodschap in Daniel Verdieping 1; (Volume I-II);

Hoofdthema van deze serie:"Gods volk"

 

Serie-4 Verdieping-1 ZIJN Boodschap in Daniel (Volumes III+IV);

o 33-A1-Daniël 11 deel 5

o 34-A2-Daniël 11 deel 6

o 35-B1-Daniël 12 (gaat verder in Box 3 = Volume III)

o 36-C1-De de namen van de Profeten deel 1

o 37-C2-De de namen van de Profeten deel 2

o 38-D1-Het profetische 3+1 patroon deel 1

o 39-D2-Het profetische 3+1 patroon deel 2

o 40-D3-Het profetische 3+1 patroon deel 3

o 41-E1-De zeven donderslagen in de Millerietentijd

o 42-F1-Daniël 8 châzôn en mar'eh + boekbespreking

o 43-G1-De drievoudige vijanden van Gods volk deel 1

o 44-G2-De drievoudige vijanden van Gods volk deel 2

o 45-H1-De twee gramschappen (2520) deel 1

o 46-H2-De twee gramschappen (2520) deel 2

o 47-H3-De twee gramschappen (2520) deel 3

o 48-I1-De 2x 2520 t.o.v. de 2300 jaren en de 46 jaren

 

Volume IV

o 49-J1-Gods laatste gemeente vanuit Ezechiël 37

o 50-K1-Daniël 8:11 Het gedurig en de Millerietentijd

o 51-L1-Rûm & Sûr en Miqdash & Qodesh deel 1

o 52-L2-Rûm & Sur en Miqdash & Qodesh deel 2

o 53-M1-Mannelijk/Vrouwelijk en Horizontaal/Verticaal

o 54-N1-Het patroon van Christus en de antichrist deel 1

o 55-N2-Het patroon van Christus en de antichrist deel 2

o 56-O1-Daniël 11:40-45 “Het land des sieraads”

o 57-P1-De achtste is het pausdom en de drie testen

o 58-Q1-De drie bodemloze putten (Opb. 9+11+17)

o 59-R1-De 10 kon. uit Opb. 17 en de vrijmetselarij deel 1

o 60-R2-De 10 kon. uit Opb. 17 en de vrijmetselarij deel 2

o 61-S1-De 3 weeën en de gesel in deze wereld deel 1

o 62-S2-De 3 weeën en de gesel in deze wereld deel 2

o 63-S3-De 3 weeën en de gesel in deze wereld deel 3

o 64-T1-Een teken in de Bijbel