top of page

Hieronder vindt u de meest betrouwbare boeken naast de Bijbel. Deze boeken geven u een beter inzicht in de Bijbelse waarheden, want 'naarmate het einde nadert en het werk om de wereld de laatste waarschuwing te brengen zich uitbreidt, wordt het voor hen, die de huidige waarheid aannemen, steeds belangrijker om een helder begrip te hebben van de aard en de invloed van de Getuigenissen, die God in Zijn voorzienigheid vanaf het allereerste begin (december 1844) van de derde engelenboodschap, daarmee heeft verbonden. 5 Get. blz. 531 

Algemene opmerking;

De "Geest der Profetie" boeken, geschreven door de profetes van God, zijn in meerdere groepen onderverdeeld nl. vanaf G1, G2 en G3 enz...  Deze zijn volledig vertaald en of elektronisch gemaakt met de nodige correcties.

U kunt deze boeken gebruiken bij de Bijbelstudies, Ere-Diensten en Profetenscholen van ZIJN Boodschap.

Ook vindt u hierin bepaalde citaten uit de serie  "Getuigenissen voor de Gemeente" (deze boeken zijn nog niet geheel vertaald en staan daarom nog niet in de G-serie boeken, zie onderstaande serie boeken compleet)

Onder het tabblad CITATEN-1, bovenin de balk, vindt u in verschillende volgorde, afzonderlijke citaten vanuit de "Geest der Profetie", dezen zijn vooral belangrijk bij de Bijbelstudies en Profetenscholen, maar ook voor de Ere-Diensten.

Onder het tabblad ALGEMEEN, vindt u allerlei Bijbelstudies, documenten enz...

Volgt
bottom of page