top of page

Serie 1 - Basis:

God houdt van mensen. Zowel de natuur als de Bijbel vertellen van de liefde van God. Onze hemelse Vader is de bron van alle wijsheid en vreugde. De wereld is in zonde gevallen, maar er is een boodschap van blijdschap, hoop en troost. Deze presentaties, afgeleid van het boekje “Schreden naar Christus” en gebaseerd op de Bijbel, bestaan uit 13 delen (klik rechts onderin op doorgaan) en verhalen de liefde van God en de weg tot Christus. Bij deze DVD-serie ontvangt u gratis het boekje 'Schreden naar Christus'. 

 

De opvolgende studie van Serie is Serie-2-Basis, maar u kunt eventueel ook Serie 1 - Verdieping 1 "Gerechtigheid door Geloof" als opvolgende studie kiezen. In deze serie wordt het bijzondere onderwerp "Gerechtigheid door Geloof" tot in de details besproken.

Opmerking-1; (gebruiksaanwijzing) om op volgorde al de video's te zien, klik op "doorgaan, met pijltje" rechts onderin het video scherm, hierbij ziet u ook de nummer volgorde aangegeven bij de video's.  

Opmerking-2; Alleen in de Basis serie 1 en 2 is de NBG Bijbel gebruikt om Bijbel studenten/tes te laten zien, hoeveel vervalsingen in deze Bijbel en opvolgende nieuwe uitgaven van de Bijbel 'bewust' zijn binnen gebracht, door de 'valse' Bijbelvertalers. (zie hiervoor "De Bijbel en ZIJN Boodschap Samenvatting op deze site) 

Wij bevelen de Gereformeerde Bijbel Stichting (GBS) Bijbel aan, deze Bijbel komt het meest overeen met de grondtekst, zoals die ook in de King James Vesion Bijbels (Engels) tot uiting komt. 

Opmerking;-3; Als u de Basis serie 1 van 'De liefde van ZIJN Boodschap hebt gezien ga dan niet verder met de Verdieping. doet u dit wel dan komt u nooit goed in de totale studies.

  

 

Naast het volgen van de Video kunt u een aantal PowerPoint sheets onderzoeken. Dit kan direct vanaf het scherm, als u nog een tweede internet browser opent en daarop de sheets afbeelt, van de onderste dia presentatie (onder de videospeler). De sheets van deze serie zijn in twee delen verdeeld. (2x7 delen, zie onderaan)

Opmerking-2; (gebruiksaanwijzing voor de sheets)

A; u kunt met de twee grote pijlen naar links of naar rechts scrollen

B; als u op het schermpje klikt wordt het vergroot weergegeven 

C; op het kleine pijltje (rechts onderin) kunt u de dia's automatisch laten scrollen om b.v. iets te zoeken

D; u kunt naar het, door u gewenste, deel gaan (zie de grote voorplaat van de studie)

De thema's van deze video hieronder de serie per video te selecteren

 

Hieronder vindt u de thema's die bij deze videoserie worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie 1 "De liefde van ZIJN Boodschap";

01-God houdt van mensen

02-De zondaar heeft Christus nodig

03-Berouw

04-Het belijden van schuld

05-Toewijding

06-Geloof en aanvaarding

07-De toets van het discipelschap

08-Groeien in Christus

09-Het dagelijks leven

10-Het kennen van God

11-Het voorrecht om te bidden

12-Wat te doen met twijfel?

13-Blij zijn in de HEER

alle-dvds_normal.png

Serie-1-Basis+Verd.1 - De liefde van ZIJN Boodschap

Serie-1-Basis+Verd.1 - De liefde van ZIJN Boodschap

Serie-1-Basis+Verd.1 - De liefde van ZIJN Boodschap
Samenvatting 01_basis - De Liefde van ZIJN Boodschap

Samenvatting 01_basis - De Liefde van ZIJN Boodschap

01:43:50
Video afspelen
Serie 1 Basis 01 God houdt van mensen

Serie 1 Basis 01 God houdt van mensen

45:01