top of page

Waarom Nieuwsbrieven?

In het verleden zijn er, met enige regelmaat, nieuwsbrieven uitgegeven, om niet alleen het laatste nieuws mee te delen maar ook een stukje geschiedenis vastleggen van ZIJN Boodschap.

Daarom is het voor hen die geïnteresseerd zijn in het werk van ZIJN Boodschap de moeite waard deze eens door te lezen. Hieruit zult u kunnen zien dat het werk van ZIJN Boodschap steeds door Gods hand is geleid.

Opmerking; Hoewel de laatste jaren geen nieuwsbrieven zijn uitgegeven, wil dit niet zeggen dat er geen nieuws te melden is zie; de "Profetenschool van ZIJN Boodschap" en "Verkondigingen van ZIJN Boodschap" (Ere-Diensten) en tevens, zoals u kunt zien, de geheel vernieuwde website. Indien de werkzaamheden het echter zullen toelaten, zal in de toekomst getracht worden weer nieuwsbrieven uit te geven.  

bottom of page