Serie 1 - Verdieping 1: "Gerechtigheid door Geloof";

In deze serie wordt het bijzondere onderwerp "Gerechtigheid door Geloof" tot in de details besproken. De natuur en menswording van Christus staat hierin centraal. Bijbelse woorddefinities zoals; onze gevallen natuur, zonde, rechtvaardigmaking en heiligmaking, zijn van groot belang. Deze onderwerpen worden behandeld vanuit het zuiver Bijbelse evangelie, tegenover het vervalste evangelie. U zult tot de verrassende conclusie komen, hoe bijzonder Gods Woord en Zijn Heilige Geest ons leren, wat er voor ons mogelijk is in deze tijd.

Een absolute aanrader voor de gevorderde Bijbelstudenten. Men zal zelf gaan beseffen hoe belangrijk dit onderwerp is voor de tijd waarin we nu leven.

 

Opmerking;  zie hieronder voor meer informatie aangaande de behandelde onderwerpen met in het bijzonder de toegevoegde cursus "Gerechtigheid door Geloof" onder studie informatie en studie materiaal.

Hierbij kunt u de "Profetenschool van ZIJN Boodschap D" bestuderen wat de oorzaak en het gevolg van deze afvalligheid in de hand heeft gewerkt. Weinige maar wel oprechte predikanten en leden hebben hiervoor gewaarschuwd, maar in het bijzonder onze HEERE Jezus Christus en Zijn oprechte navolgers de apostelen en heiligen.