top of page

Serie 1 - Verdieping 1: "Gerechtigheid door Geloof";

In deze serie wordt het bijzondere onderwerp "Gerechtigheid door Geloof" tot in de details besproken. De natuur en menswording van Christus staat hierin centraal. Bijbelse woorddefinities zoals; onze gevallen natuur, zonde, rechtvaardigmaking en heiligmaking, zijn van groot belang. Deze onderwerpen worden behandeld vanuit het zuiver Bijbelse evangelie, tegenover het vervalste evangelie. U zult tot de verrassende conclusie komen, hoe bijzonder Gods Woord en Zijn Heilige Geest ons leren, wat er voor ons mogelijk is in deze tijd.

Een absolute aanrader voor de gevorderde Bijbelstudenten. Men zal zelf gaan beseffen hoe belangrijk dit onderwerp is voor de tijd waarin we nu leven.

 

Opmerking-1;  zie hieronder voor meer informatie aangaande de behandelde onderwerpen met in het bijzonder de toegevoegde cursus "Gerechtigheid door Geloof" onder studie informatie en studie materiaal.

Hierbij kunt u de "Profetenschool van ZIJN Boodschap D" bestuderen wat de oorzaak en het gevolg van deze afvalligheid in de hand heeft gewerkt. Weinige maar wel oprechte predikanten en leden hebben hiervoor gewaarschuwd, maar in het bijzonder onze HEERE Jezus Christus en Zijn oprechte navolgers de apostelen en heiligen.

Opmerking-2; Start pas met deze verdieping als u al de 5-Basis Serie's van ZIJN Boodschap hebt gezien

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Bijbelstudie videoserie worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-4 De liefde ZIJN Boodschap Verdieping 1; (Volume I+II);

Hoofdthema van deze serie:"Gerechtigheid door Geloof"

 

Volume:I

o 01 = A1-Bijbelse woorden en begrippen Deel-1

o 02 = A2-Bijbelse woorden en begrippen Deel-2

o 03 = B1-De Heiligdomsleer in onze tijd Deel-1

o 04= B2-De Heiligdomsleer in onze tijd Deel-2

o 05 = C1-Het ware en vervalste evangelie Deel-1

o 06 = C2-Het ware en vervalste evangelie Deel-2

o 07 = C3-Het ware en vervalste evangelie Deel-3

o 08 = C4-Het ware en vervalste evangelie Deel-4

o 09 = C5-Het ware en vervalste evangelie Deel-5

o 10 = D1-Wat is zonde? Deel-1

o 11 = D2-Wat is zonde? Deel-2

o 12 = D3-Wat is zonde? Deel-3

o 13 = D4-Wat is zonde? Deel-4

o 14 = E1-De natuur en menswording van Christus Deel-1

o 15 = E2-De natuur en menswording van Christus Deel-2

o 16 = E3-De natuur en menswording van Christus Deel-3

 

Volume:II

o 17 = E4-De natuur en menswording van Christus Deel-4

o 18 = F1-Wat is er mogelijk voor ons? Deel-1

o 19 = F2-Wat is er mogelijk voor ons? Deel-2

o 20 = F3-Wat is er mogelijk voor ons? Deel-3

o 21 = F4-Wat is er mogelijk voor ons? Deel-4

o 22 = F5-Wat is er mogelijk voor ons? Deel-5

o 23 = F6-Wat is er mogelijk voor ons? Deel-6

o 24 = G1-Wat leert de Bijbel ons over rechtvaardigheid? Deel-1

o 25 = G2-Wat leert de Bijbel ons over rechtvaardigheid? Deel-2

o 26 = G3-Wat leert de Bijbel ons over rechtvaardigheid? Deel-3

o 27 = H1-Rechtvaardigmaking en heiligmaking Deel-1

o 28 = H2-Rechtvaardigmaking en heiligmaking Deel-2

o 29 = H3-Rechtvaardigmaking en heiligmaking Deel-3

o 30 = I1-Onze toestand en Gods reddingsplan Deel-1

o 31 = J1-De Goddelijkheid van Christus Deel-1

 

(toevoeging zie; “Predikaties en Presentaties van ZIJN Boodschap”)

o 32 = J2-De Goddelijkheid van Christus Deel-2

(toevoeging zie; “Predikaties en Presentaties van ZIJN Boodschap”)

Serie-1-Basis+Verd.1 - De liefde van ZIJN Boodschap

Serie-1-Basis+Verd.1 - De liefde van ZIJN Boodschap

Serie-1-Basis+Verd.1 - De liefde van ZIJN Boodschap
Samenvatting 01_basis - De Liefde van ZIJN Boodschap

Samenvatting 01_basis - De Liefde van ZIJN Boodschap

01:43:50
Video afspelen
Serie 1 Basis 01 God houdt van mensen

Serie 1 Basis 01 God houdt van mensen

45:01
Video afspelen
Serie 1 Basis 02 De zondaar heeft Christus nodig

Serie 1 Basis 02 De zondaar heeft Christus nodig

42:08
Video afspelen
Serie 1 Basis 03 Berouw

Serie 1 Basis 03 Berouw

44:30
Video afspelen
Serie 1 Basis 04 Het belijden van schuld

Serie 1 Basis 04 Het belijden van schuld

40:52
Video afspelen
Serie 1 Basis 05 Toewijding

Serie 1 Basis 05 Toewijding

44:24
Video afspelen
Serie 1 Basis 06 Geloof en aanvaarding

Serie 1 Basis 06 Geloof en aanvaarding

39:02
Video afspelen
Serie 1 Basis 07 De toest van het discipelschap

Serie 1 Basis 07 De toest van het discipelschap

38:45
Video afspelen
Serie 1 Basis 08 Groeien in Christus

Serie 1 Basis 08 Groeien in Christus

34:22
Video afspelen
Serie 1 Basis 09 Het dagelijks leven

Serie 1 Basis 09 Het dagelijks leven

40:12
Video afspelen
Serie 1 Basis 10 Het kennen van God

Serie 1 Basis 10 Het kennen van God

41:10
Video afspelen
Serie 1 Basis 11 Het voorecht om te bidden

Serie 1 Basis 11 Het voorecht om te bidden

41:33
Video afspelen
Serie 1 Basis 12 Wat te doen met twijfel

Serie 1 Basis 12 Wat te doen met twijfel

43:44
Video afspelen
Serie 1 Basis 13 Blij zijn in de HEER

Serie 1 Basis 13 Blij zijn in de HEER

33:42
Video afspelen
01 - Goddelijkheid van Christus Deel 1

01 - Goddelijkheid van Christus Deel 1

50:02
Video afspelen
02 - Goddelijkheid van Christus Deel 2+N

02 - Goddelijkheid van Christus Deel 2+N

48:50
Video afspelen
Samenvatting 01_verdieping - Gerechtigheid door Geloof

Samenvatting 01_verdieping - Gerechtigheid door Geloof

01:43:32
Video afspelen
Serie 1 Verd1 01 Bijbelse woorden en begrippen Deel 1

Serie 1 Verd1 01 Bijbelse woorden en begrippen Deel 1

49:07
Video afspelen
Serie 1 Verd1 02 Bijbelse woorden en begrippen Deel 2

Serie 1 Verd1 02 Bijbelse woorden en begrippen Deel 2

50:45
Video afspelen
Serie 1 Verd1 03 De heiligdomsleer in onze tijd deel 1a

Serie 1 Verd1 03 De heiligdomsleer in onze tijd deel 1a

49:28
Video afspelen
Serie 1 Verd1 04 De heiligdomsleer in onze tijd deel 2

Serie 1 Verd1 04 De heiligdomsleer in onze tijd deel 2

53:32
Video afspelen
Serie 1 Verd1 05 Het verschil tussen het ware en vervalste evangelie deel 1

Serie 1 Verd1 05 Het verschil tussen het ware en vervalste evangelie deel 1

52:01
Video afspelen
Serie 1 Verd1 06 Het verschil tussen het ware en vervalste evangelie deel 2

Serie 1 Verd1 06 Het verschil tussen het ware en vervalste evangelie deel 2

48:49
Video afspelen
Serie 1 Verd1 07 Het verschil tussen het waren vervalste evangelie deel 3

Serie 1 Verd1 07 Het verschil tussen het waren vervalste evangelie deel 3

52:34
Video afspelen
Serie 1 Verd1 08 Het verschil tussen het ware en vervalste evangelie deel 4

Serie 1 Verd1 08 Het verschil tussen het ware en vervalste evangelie deel 4

49:18
Video afspelen
Serie 1 Verd1 09 Het verschil tussen het ware en vervalste evangelie deel 5

Serie 1 Verd1 09 Het verschil tussen het ware en vervalste evangelie deel 5

46:40
Video afspelen
Serie 1 Verd1 10 Wat is zonde Deel 1

Serie 1 Verd1 10 Wat is zonde Deel 1

49:06
Video afspelen
Serie 1 Verd1 11 Wat is zonde Deel 2

Serie 1 Verd1 11 Wat is zonde Deel 2

51:21
Video afspelen
Serie 1 Verd1 12 Wat is zonde Deel 3

Serie 1 Verd1 12 Wat is zonde Deel 3

49:35
Video afspelen
Serie 1 Verd1 13 Wat is zonde Deel 4

Serie 1 Verd1 13 Wat is zonde Deel 4

50:01
Video afspelen
Serie 1 Verd1 14 De natuur en mens wording van Chrstus deel 1

Serie 1 Verd1 14 De natuur en mens wording van Chrstus deel 1

49:59
Video afspelen
Serie 1 Verd1 15 de menswording van Christus Deel 2

Serie 1 Verd1 15 de menswording van Christus Deel 2

50:35
Video afspelen
Serie 1 Verd1 16 De natuur en menswording van Christus Deel 3

Serie 1 Verd1 16 De natuur en menswording van Christus Deel 3

50:39
Video afspelen
Serie 1 Verd1 17 De natuur en menswording van Christus Deel 4

Serie 1 Verd1 17 De natuur en menswording van Christus Deel 4

48:42
Video afspelen
Serie 1 Verd1 18 Wat is er mogelijk voor ons Deel 1

Serie 1 Verd1 18 Wat is er mogelijk voor ons Deel 1

48:27
Video afspelen
Serie 1 Verd1 19 Wat is er mogelijk voor ons Deel 2

Serie 1 Verd1 19 Wat is er mogelijk voor ons Deel 2

50:32
Video afspelen
Serie 1 Verd1 20 Wat is er mogelijk voor ons Deel 3

Serie 1 Verd1 20 Wat is er mogelijk voor ons Deel 3

51:25
Video afspelen
Serie 1 Verd1 21 Wat is er mogelijk voor ons Deel 4

Serie 1 Verd1 21 Wat is er mogelijk voor ons Deel 4

48:08
Video afspelen
Serie 1 Verd1 22 Wat is er mogelijk voor ons Deel 5

Serie 1 Verd1 22 Wat is er mogelijk voor ons Deel 5

50:28
Video afspelen
Serie 1 Verd1 23 Wat is er mogelijk voor ons Deel 6

Serie 1 Verd1 23 Wat is er mogelijk voor ons Deel 6

48:29
Video afspelen
bottom of page