top of page

Ter nagedachtenis aan onze geliefde zuster Roelie kunt u hier de  Dank-Dienst volgen, waarin getuigenis wordt gegeven van haar werkzaamheden voor ZIJN Boodschap. 

Wij hebben in het werk voor de HEERE afscheid moeten nemen van onze geliefde medewerkster en zuster in Christus en realiseren ons daarbij terdege dat God het beste met haar voor heeft gehad. Dit neemt echter niet weg dat we haar zullen missen, in hoe zij was en in al hetgeen zij voor ons heeft betekend.

In deze Dank-Dienst van ZIJN Boodschap komen verschillende aspecten van het werk van zuster Roelie aan de orde, waardoor u een beter beeld krijgt van wie zij echt was en met name hetgeen zij voor onze HEERE Jezus Christus heeft gedaan.

Op deze pagina vindt u bovenin drie tabbladen; BOEKEN, CITATEN en ALGEMEEN, hierin is het waardevolle nalatenschap te zien en daaruit blijkt ook, dat ze aan Jezus Christus toegewijd is geweest en Hem met volle overgave heeft gediend.

20201119_000551.jpg

​Zuster Roelie was een zeer gedreven vrouw en haar liefde tot onze HEERE Jezus kwam heel sterk naar voren in zowel serieus Bijbel onderzoek, het werk en ook in het loven en prijzen van God door samen te zingen, hier genoot zij van, vooral tijdens de Sabbat en ook bij de Sabbatsluiting.

 

​Wij hopen dat u met deze speciale Dank-Dienst voor zuster Roelie een kleine indruk krijgt, van hetgeen wij persoonlijk voor Jezus Christus kunnen betekenen, met als duidelijke kanttekening dat alles alleen in en door Zijn kracht kan worden gedaan.

Roelie Drijfhout Dank-Dienst

Roelie Drijfhout Dank-Dienst

Video afspelen
bottom of page