top of page

Informatie algemeen Ere-Diensten vanuit het OT en NT serie (1);
In de Verkondigingen over ZIJN Boodschap wordt, in de vorm van Erediensten per thema of hoofdstuk uitvoerig uitleg gegeven vanuit een bepaald Bijbelboek. Bijvoorbeeld uit het NT over de brieven van Paulus, Jakobus en Johannes, maar ook uit het OT over Richteren, Ruth, Esther, enz.. Hierdoor ontstaat een compleet naslagwerk van deze Bijbelboeken. In de Verkondigingen serie's (1) en (2) worden ook de liederen afgebeeld en door orgelmuziek begeleid om mee te kunnen zingen. Hierdoor zijn Erediensten in een kleinere gemeenschap mogelijk geworden. Maar ook om zelfstandig studie te doen naar de Bijbelse waarheden of om een antwoord te krijgen op persoonlijke vragen over een bepaald thema. Alle Bijbelboeken worden vers voor vers behandeld, waardoor u een beter zicht krijgt in hetgeen waarheid is vanuit Gods onfeilbaar Woord. En niet, zoals vaak gebeurt, hier en daar een vers uit verschillende Bijbelboeken, waardoor heel snel een andere interpretatie aan het
Woord van God gegeven kan worden. Met andere woorden, een uitleg die ons beter uitkomt. Op deze manier zijn al vele valse profeten en dus ook profetieën verkondigd. Met name in laatste dagen van de wereldgeschiedenis zal dit nog meer voorkomen. Onze geliefde HEERE Jezus waarschuwt hier veelvuldig voor in Mattheus 24 en geheel het boek de Openbaring, maar ook in het Oude Testament zien we hoe er met de profetische geschriften en de profeten, door God gezonden, werd omgegaan. (lees b.v. Jesaja 30)   

 

Opmerking-1;

Zie voor meer informatie Ere-Diensten (2 en 3), waarin de vier Evangeliën worden behandeld. Verder wordt de PDF file A-20 "Thema's ZIJN Boodschap alle Video's" regelmatig geüpdate i.v.m. nieuwe video opname's. U ziet daarom deze ook op andere pagina's terugkomen.

Opmerking-2;

Er worden tijdens de Ere-Diensten alleen Psalmen gezongen om dichtbij de Bijbelse liederen te blijven. Het grote voordeel hiervan is, dat u veel beter het geweldig mooie Verlossingsplan van God leert verstaan. Door de Psalmen te verstaan leert u, door Gods Heilige Geest, ook daaruit de profetieën voor de eindtijd.

i

Opmerking-3;

Bij het begeleiden van de Psalmen zijn twee verschillende koraalboeken gebruikt en op deze manier, wordt dus ook in twee verschillende intonaties gezongen. Lang voor- en naspel wordt vermeden. 

In de eerste serie van Ere-Diensten (D1 tabblad bovenin), wordt uit het koraalboek van George Stam begeleid, er wordt vlotter en dus wat moderner gespeeld dan uit het tweede koraalboek van Willem Hendrik Zwart. Dit is gedaan om tegemoet te komen aan de verschillende wensen van orgelbegeleiding. De een vindt vlot en wat moderner begeleiding mooi, dit is wat minder slepend zo stelt men en de ander vindt rustiger en gedragener spelen mooi. Er is daarom getracht aan beide voorkeuren te voldoen, dit kunt u zelf ook visueel constateren door op de lessenaar van het orgel het verschil te zien tussen het smalle koraalboek van George Stam en het bredere koraalboek van Willem Hendrik Zwart.

Bij het laatste koraalboek moet nog opgemerkt worden dat deze ook mede door Willem Hendrik Zwart's zoon; Eduard Zwart, tot stand is gekomen na het overlijden van zijn vader, teneinde aan de wens van zijn vader te tegemoet te komen, een compleet koraalboek te kunnen aanbieden. Dit laatste, het afronden van het koraalboek van zijn vader, heeft Eduard Zwart, met Gods genade, bijzonder mooi en in dezelfde muzikale stijl van zijn vader gedaan. Waardoor wij mogen genieten van een stuk muzikale grootheid op het gebied van de Psalm begeleiding. Onze persoonlijke voorkeur gaat dan ook uit naar de laatst genoemde, maar dat neemt niet weg dat de andere stijl minder mooi of goed is, dit heeft ook te maken met hetgeen u vanuit uw eigen samenzang altijd gewend bent geweest.   

Kleur codering; in de kleur van de omslag van de DVD Boxen van "Verkondigingen van ZIJN Boodschap" is een kleurverschil tussen de Evangeliën en al de andere Verkondigingen. Zie voorbeeld hiernaast.

Opmerking-1; Alleen de video's van Mattheus 13 (Box-I-25-32*) "De Gelijkenissen" zijn hieronder te zien.

 

Opmerking-2; In de eerste 32-Ere-Diensten uit de Serie-7I-01-32 van "De Verkondigingen ZIJN Boodschap" is de nieuwe uitgave van "Jezus De Wens Der Eeuwen" gebruikt, (rood kaft) na deze 32-Ere-Diensten (Serie-7I-01-32) wordt de oude vertaling gebruikt (te herkennen aan de omslag, waarop Jezus met Martha en Maria staan afgebeeld. Deze vertaling is absoluut beter en komt meer overeen met de originele Engelse tekst. Wij raden u daarom aan, de oude vertaling als studie materiaal te gebruiken. De eenvoudige vertaling is gebruikt om mensen aan de "Geest der Profetie" te laten gewennen, teneinde ook de verschillen t.o.v. de betere Engelse vertaling goed te kunnen ontdekken. Dit is ook gedaan bij Serie 2 "ZIJN Boodschap in de Profetie" waarin eerst de NBG Bijbel is gebruikt en later de Staten Vertaling Bijbel. Samengevat; u zult alleen in de 32 Ere-Diensten uit de Serie-7I-01-32 de nieuwe vertaling tegenkomen, in alle overige Ere-Diensten, Bijbelstudie's en "Profetenscholen van ZIJN Boodschap" wordt de oude (betere) vertaling aangehouden.    

Ere-Diensten algemeen
Ere-Diensten Evangelieen
bottom of page