Informatie Ere-Diensten Serie 7-H (2 Boxen) Thema "de 144.000 inclusief de elfde uur werkers" (de 3+1 hoornen)
Wanneer we willen weten hoe de Jakobsbenauwdheid zich zal ontplooien, krijgen we een heel goede indruk in het Bijbelboek Esther. Ook het Bijbelboek Hooglied zullen we meer waarderen, want dit is een voorafschaduwing van het lied dat de 144.000 zullen zingen of anders gezegd, dit zal de ervaring zijn, die de 144.000 hebben meegemaakt. Dit zal voor u, in eerste instantie, niet gemakkelijk zijn om te begrijpen, maar met Gods hulp zult u deze ervaring in het verloop van de tijd steeds beter gaan inzien. Wat benadrukt dient te worden is, dat het hier om gebeurtenissen gaat, die wij gaan meemaken in de eindtijd. Hoewel de omgeving en situatie natuurlijk heel anders was, kunnen we hier toch verassend veel uit leren. God legt ons door deze geschiedenis uit, hoe de Joden toen werden vervolgd, zo zullen de (3+1 hoornen Opb. 14:12) en de (3+1 volken Opb. 14:13) in de nabije toekomst ook worden vervolgd, zij zullen door de 'koning van het Noorden' worden gehaat. 

Opmerking;

U zult merken hoe goed u zich moet voorbereiden op het-geen over u komt. Ook in de nabije toekomst, zullen er vele martelaren zijn Opb. 20:4 en 14:13 en Opb. 13:15.  Maar God zal met het overblijfsel zijn, (de 3+1 hoornen) Hij zal hen met Zijn 'Heilrijke Rechterhand' en door de Heilige Geest, bescherming en kracht geven.     

Zie ook; "ZIJN Boodschap in Daniel Basis in de leeuwenkuil" en het dagboek "Maranatha De HEERE komt" 

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Ere-Diensten worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-7 Verkondigingen van ZIJN Boodschap (Ere-Diensten Volume I+II) 

Box H1: Hoofdthema Esther en Hooglied "De ervaring van de kleine Jacobs benauwdheid"

 

Box H1

H1. Esther 1, Hooglied 1 

“Als de vrouw weigert te gehoorzamen dan ontsteekt de NWO leider in grimmigheid!””

H2. Esther 1, Hooglied 1

“Als de schoonheid van de vrouw ten toon wordt gespreid, zal het oordeel vallen!”

H3. Esther 2

“God grijpt straks weer in vlak voor- en tijdens de zondagswet afkondiging van de NWO macht!”

H4. Esther 2

“Het nieuwe licht, in de maaltijd van Esther, is voorbereid voor deze wereld!”

H5. Esther 3

”Eerst Gods waarheid ontvangen en vervolgens ons laten gebruiken door satan in het fanatisme!”

H6. Esther 3

”De handlangers van satan, gaan mee in de NWO praktijken van de 2 beesten uit Opb. 13!”

H7. Hooglied 2

”De twee verschillende verzegelingen komen, waarin wordt u persoonlijk verzegeld?”

H8. Hooglied 3

“De schelletjes worden gehoord binnen Gods volk, maar wat doen de Levieten hiermee?”

 

Box H2

H9. Esther 3+4

“De koning en Haman zaten en dronken, en zo scheurde Mordechai zijn klederen!”

H10. Esther 5+6

”De Grote Koning, Jezus Christus grijpt in, dus haast u, neem dat kleed en dat paard!”

H11. Esther 6+7

”Wie is die, en waar is denzelve, die zo doet? Zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten!”

H12. Esther 7+8

”Als ons de gouden scepter wordt toegereikt, is de verzegeling in het eeuwig verbond bereikt!”

H13. Hooglied 5+6

”De HEERE is mijn banier! En ik ben mijns Liefsten en mijn Liefsten is mijn!”

H14. Hooglied 7+8

”Het eeuwig verbond is voor Gods volk, bij de zondagswet bekrachtigd!”

H15. Esther 9

”Pas op voor uzelf, om de roof in Babylon! De tien koningen worden als laatste gedood!”

H16. Esther 9+10

”Wij zullen geplant worden, op de berg des Heiligen sieraads en gaan naar de Heilige stad!”