Informatie Ere-Diensten Serie 7-H (2 Boxen) Thema "de 144.000 inclusief de elfde uur werkers" (de 3+1 hoornen)
Wanneer we willen weten hoe de Jakobsbenauwdheid zich zal ontplooien, krijgen we een heel goede indruk in het Bijbelboek Esther. Ook het Bijbelboek Hooglied zullen we meer waarderen, want dit is een voorafschaduwing van het lied dat de 144.000 zullen zingen of anders gezegd, dit zal de ervaring zijn, die de 144.000 hebben meegemaakt. Dit zal voor u, in eerste instantie, niet gemakkelijk zijn om te begrijpen, maar met Gods hulp zult u deze ervaring in het verloop van de tijd steeds beter gaan inzien. Wat benadrukt dient te worden is, dat het hier om gebeurtenissen gaat, die wij gaan meemaken in de eindtijd. Hoewel de omgeving en situatie natuurlijk heel anders was, kunnen we hier toch verassend veel uit leren. God legt ons door deze geschiedenis uit, hoe de Joden toen werden vervolgd, zo zullen de (3+1 hoornen Opb. 14:12) en de (3+1 volken Opb. 14:13) in de nabije toekomst ook worden vervolgd, zij zullen door de 'koning van het Noorden' worden gehaat. 

Opmerking;

U zult merken hoe goed u zich moet voorbereiden op het-geen over u komt. Ook in de nabije toekomst, zullen er vele martelaren zijn Opb. 20:4 en 14:13 en Opb. 13:15.  Maar God zal met het overblijfsel zijn, (de 3+1 hoornen) Hij zal hen met Zijn 'Heilrijke Rechterhand' en door de Heilige Geest, bescherming en kracht geven.     

Zie ook; "ZIJN Boodschap in Daniel Basis in de leeuwenkuil" en het dagboek "Maranatha De HEERE komt"