top of page

Informatie Ere-Diensten Serie 7-H (2 Boxen) Thema "de 144.000 inclusief de elfde uur werkers" (de 3+1 hoornen)
Wanneer we willen weten hoe de Jakobsbenauwdheid zich zal ontplooien, krijgen we een heel goede indruk in het Bijbelboek Esther. Ook het Bijbelboek Hooglied zullen we meer waarderen, want dit is een voorafschaduwing van het lied dat de 144.000 zullen zingen of anders gezegd, dit zal de ervaring zijn, die de 144.000 hebben meegemaakt. Dit zal voor u, in eerste instantie, niet gemakkelijk zijn om te begrijpen, maar met Gods hulp zult u deze ervaring in het verloop van de tijd steeds beter gaan inzien. Wat benadrukt dient te worden is, dat het hier om gebeurtenissen gaat, die wij gaan meemaken in de eindtijd. Hoewel de omgeving en situatie natuurlijk heel anders was, kunnen we hier toch verassend veel uit leren. God legt ons door deze geschiedenis uit, hoe de Joden toen werden vervolgd, zo zullen de (3+1 hoornen Opb. 14:12) en de (3+1 volken Opb. 14:13) in de nabije toekomst ook worden vervolgd, zij zullen door de 'koning van het Noorden' worden gehaat. 

Opmerking 1;

U zult merken hoe goed u zich moet voorbereiden op het-geen over u komt. Ook in de nabije toekomst, zullen er vele martelaren zijn Opb. 20:4 en 14:13 en Opb. 13:15.  Maar God zal met het overblijfsel zijn, (de 3+1 hoornen) Hij zal hen met Zijn 'Heilrijke Rechterhand' en door de Heilige Geest, bescherming en kracht geven.     

Zie ook; "ZIJN Boodschap in Daniel Basis in de leeuwenkuil" en het dagboek "Maranatha De HEERE komt" 

Opmerking 2;

Hierbij willen wij u er op attenderen dat er tijdens de periode 2014-2015 van de opnames veel verwarring bij de splinter bewegingen (de 70) is geweest, aangaande wie behoren tot de 144.000 en wanneer komen dezen tot stand? 

Na grondig onderzoek en gebed binnen ZIJN Boodschap hebben we met Gods genade en met name door het bestuderen van de Bijbel en de "Geest der Profetie" mogen ontdekken, dat er in de periode voor- en na de Zondagswet elfde uur werkers worden toegevoegd bij de 144.000, van Openbaring 7 en 14. 

Hierdoor komt het dat het gezamenlijk volk van God (letterlijk-, geestelijk- en modern Israel) tot stand komt in de (3+1) verbonden en (3+1) hoornen met als uitkomst dat er een nieuwe beweging (3+1 volk) ontstaat rondom de Zondagswet.

Door voortschrijdend inzicht mogen we nu weten, dat er binnen de 144.000 drie hoornen zijn die zowel voor- als na de Zondagswet tot stand komen, het gevolg is dat alle drie verbondsvolkeren tot stand zijn gekomen voor het afsluiten van de genadetijd van de gehele mensheid bij de eerste van de 7 laatste plagen. Hierin kunt u de lankmoedigheid en liefde van God voor Zijn volk ontdekken.  (Let op; dit is het omslagpunt in de OT Bijbelstudies) 

U vindt een uitgebreide onderbouwing in de "Profetenscholen van ZIJN Boodschap" (PRA en PRC Series).

 

Opmerking 3; 

U vindt de Ere-Diensten over Job, "De ervaring van de Grote-Jakobsbenauwdheid", aan het einde van Romeinen brief van Paulus. In Box 4 van deze serie nummers S38 t/m S40.

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Ere-Diensten worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-7 Verkondigingen van ZIJN Boodschap (Ere-Diensten Volume I+II) 

Box H1: Hoofdthema Esther en Hooglied "De ervaring van de kleine Jacobs benauwdheid"

 

Box H1

H1. Esther 1, Hooglied 1 

“Als de vrouw weigert te gehoorzamen dan ontsteekt de NWO leider in grimmigheid!””

H2. Esther 1, Hooglied 1

“Als de schoonheid van de vrouw ten toon wordt gespreid, zal het oordeel vallen!”

H3. Esther 2

“God grijpt straks weer in vlak voor- en tijdens de zondagswet afkondiging van de NWO macht!”

H4. Esther 2

“Het nieuwe licht, in de maaltijd van Esther, is voorbereid voor deze wereld!”

H5. Esther 3

”Eerst Gods waarheid ontvangen en vervolgens ons laten gebruiken door satan in het fanatisme!”

H6. Esther 3

”De handlangers van satan, gaan mee in de NWO praktijken van de 2 beesten uit Opb. 13!”

H7. Hooglied 2

”De twee verschillende verzegelingen komen, waarin wordt u persoonlijk verzegeld?”

H8. Hooglied 3

“De schelletjes worden gehoord binnen Gods volk, maar wat doen de Levieten hiermee?”

 

Box H2

H9. Esther 3+4

“De koning en Haman zaten en dronken, en zo scheurde Mordechai zijn klederen!”

H10. Esther 5+6

”De Grote Koning, Jezus Christus grijpt in, dus haast u, neem dat kleed en dat paard!”

H11. Esther 6+7

”Wie is die, en waar is denzelve, die zo doet? Zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten!”

H12. Esther 7+8

”Als ons de gouden scepter wordt toegereikt, is de verzegeling in het eeuwig verbond bereikt!”

H13. Hooglied 5+6

”De HEERE is mijn banier! En ik ben mijns Liefsten en mijn Liefsten is mijn!”

H14. Hooglied 7+8

”Het eeuwig verbond is voor Gods volk, bij de zondagswet bekrachtigd!”

H15. Esther 9

”Pas op voor uzelf, om de roof in Babylon! De tien koningen worden als laatste gedood!”

H16. Esther 9+10

”Wij zullen geplant worden, op de berg des Heiligen sieraads en gaan naar de Heilige stad!”

Serie-7H-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Esther en Hooglied-Deel-1 t/m 16

Serie-7H-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Esther en Hooglied-Deel-1 t/m 16

Serie-7H-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Esther en Hooglied-Deel-1 t/m 16
Serie 7H Deel 1 Ere Dienst Esther 1+Hooglied 1

Serie 7H Deel 1 Ere Dienst Esther 1+Hooglied 1

01:46:33
Video afspelen
Serie 7H Deel 2 Ere Dienst Esther 1+Hooglied 1

Serie 7H Deel 2 Ere Dienst Esther 1+Hooglied 1

01:45:56
Video afspelen
Serie 7H Deel 3 Ere Dienst Esther 2+Daniel 1

Serie 7H Deel 3 Ere Dienst Esther 2+Daniel 1

01:48:00
Video afspelen
Serie 7H Deel 4 Ere Dienst Esther 2

Serie 7H Deel 4 Ere Dienst Esther 2

01:44:45
Video afspelen
Serie 7H Deel 5 Ere Dienst Esther 3

Serie 7H Deel 5 Ere Dienst Esther 3

01:48:43
Video afspelen
Serie 7H Deel 6 Ere Dienst Esther 3

Serie 7H Deel 6 Ere Dienst Esther 3

01:46:21
Video afspelen
Serie 7H Deel 7 Ere Dienst Esther 3+Hooglied 2

Serie 7H Deel 7 Ere Dienst Esther 3+Hooglied 2

01:46:25
Video afspelen
Serie 7H Deel 8 Ere Dienst Esther 3+Hooglied

Serie 7H Deel 8 Ere Dienst Esther 3+Hooglied

01:49:44
Video afspelen
Serie 7H Deel 9 Ere Dienst Esther 3+4

Serie 7H Deel 9 Ere Dienst Esther 3+4

01:44:16
Video afspelen
Serie 7H Deel 10 Ere Dienst Esther 5+6

Serie 7H Deel 10 Ere Dienst Esther 5+6

01:48:20
Video afspelen
Serie 7H Deel 11 Ere Dienst Esther 6+7

Serie 7H Deel 11 Ere Dienst Esther 6+7

01:48:20
Video afspelen
Serie 7H Deel 12 Ere Dienst Esther 7+8

Serie 7H Deel 12 Ere Dienst Esther 7+8

01:47:15
Video afspelen
Serie 7H Deel 13 Ere Dienst Esther+Hooglied 5+6

Serie 7H Deel 13 Ere Dienst Esther+Hooglied 5+6

01:45:33
Video afspelen
Serie 7H Deel 14 Ere Dienst Esther+Hooglied 7+8

Serie 7H Deel 14 Ere Dienst Esther+Hooglied 7+8

01:44:11
Video afspelen
Serie 7H Deel 15 Ere Dienst Esther 9

Serie 7H Deel 15 Ere Dienst Esther 9

01:48:38
Video afspelen
Serie 7H Deel 16 Ere Dienst Esther 9+10

Serie 7H Deel 16 Ere Dienst Esther 9+10

01:44:23
Video afspelen
bottom of page