top of page

Informatie Ere-Diensten Serie 7-N (1 Box/Volume)

Thema; "De verborgenheden liggen diep verscholen, maar wij worden geacht ze te verstaan!"

 

De brief van Paulus aan de Kolossenzen is specifiek bedoeld om de verborgenheden voor Gods laatste gemeente (het 3+1 volk) te ontdekken.

Daarom spreekt de profetes E.G. White over; Onderricht van de Hoogste Waarde.

– Het openbaren van ware goedheid is het dragen van vrucht in goede werken. Dit draagt het stempel van Gods goedkeuring. Lees het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Kolossenzen. Het onderricht daarin is van de grootste waarde. De godsdienst van Christus maakt allen, die deze bezitten, waarlijk goedgezind. Ze keurt geen kleingeestigheid goed, geen zelfzuchtige handelingen. Echte christenen bezitten een adel die geen goedkope, hebzuchtige handelwijze toelaat die de dader onteren (Brief 58, 1900).

Ook spreekt de profetes over; Wat onze gemeenten (het 3+1 volk) behoren te zijn.

– De beide eerste hoofdstukken van Kolossenzen zijn mij getoond als een uiting van wat onze gemeenten in elk deel van de wereld behoren te zijn (Brief 161, 1903). Vers 9-11 Gods wil zal gekend worden.

– Hoe volledig is dit gebed! Er is geen grens aan de zegeningen die wij kunnen ontvangen. Wij kunnen "vervuld worden met de kennis van Zijn wil." De Heilige Geest zou Paulus nooit hebben geïnspireerd tot het opzenden van dit gebed voor zijn broeders, als het voor hen niet mogelijk zou zijn geweest om van God een antwoord te ontvangen in overeenstemming met dit gebed. Daar dit nu het geval is, weten wij dat Gods wil aan Zijn volk geopenbaard wordt, wanneer zij een duidelijker begrip van Zijn wil nodig hebben (Brief 179, 1902). Bijbel commentaren Blz. 552

Informatie 25 Serie-C Box serie Ere-Diensten;

In deze eerste serie Ere-diensten wordt u volledig over "Gerechtigheid door Geloof" vanuit de Bijbel en de "Geest der Profetie" geïnformeerd om diep de betekenis en de kennis van de verborgenheid der godzaligheid te kunnen begrijpen en uit te leven, ter voorbereiding van de Luide Roep.

Algemeen webwinkel;

U kunt deze hoge kwaliteit boxen los bestellen maar straks ook (na ongeveer 5 jaar) in de 25 Serie-C boxen en vervolgens in lage kwaliteit "Al de waarheid van ZIJN Boodschap". Als alle Ere-Diensten afgerond zijn worden de "Profetenscholen van ZIJN Boodschap C+D+?" alleen in de 25 Boxen Serie-C toegevoegd. 

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Ere-Diensten worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-7 Verkondigingen van ZIJN Boodschap (Ere-Diensten Volumes I) 

Box M: Fillipenzen Hoofdthema; "De verborgenheden liggen diep verscholen, maar wij worden geacht ze te verstaan!"

 

In deze Eredienst; "Het Bijbelboek Kolossenzen 1:1-23"

"Wij worden, na verzoening, opgeroepen om God te dienen in Zijn verborgenheid!"

In deze Eredienst; "Het Bijbelboek Kolossenzen 1:24-29 + 2:1-10"

"Welke dienaar van Christus zult u zijn? Bent u wel op de hoogte met de verleidingen?"

 

In deze Eredienst;  "Het Bijbelboek Kolossenzen  1:24-29 + 2:1-10"

"Wie heeft het handschrift uitgewist? En welk handschrift wist u misschien wel uit?"

 

In deze Eredienst; "Het Bijbelboek Kolossenzen 2:11-23"

"Wij moeten opgewekt zijn in de doop en de kennis hebben van Christus Jezus"

 

In deze Eredienst; "Het Bijbelboek Kolossenzen 3:1-17"

"Hoe moeten wij; mannen en vrouwen, maar ook, kinderen voor de vloek waken?"

 

In deze Eredienst; "Het Bijbelboek Kolossenzen3:18-25"

"We kunnen leren van de Patriarchen, met in het bijzonder de kinderen! Nu voor de eeuwigheid!"

 

In deze Eredienst; "Het Bijbelboek Kolossenzen 3:15-25"

"De deuren gaan straks overal openen voor de verborgenheid Gods. Bent u dan besprend?"

 

In deze Eredienst; "Het Bijbelboek Kolossenzen 4:1-18"

"Willen de heren wel naar nederige dienstknechten van de HEERE luisteren?"

 

In deze Eredienst;"Het Bijbelboek Filemon1:1-25"

Serie-7N-Verkondigingen van ZIJN Boodschap

Serie-7N-Verkondigingen van ZIJN Boodschap

Serie-7N-Verkondigingen van ZIJN Boodschap
Serie 7N Deel 1 Ere Dienst Kolossenzen 1A

Serie 7N Deel 1 Ere Dienst Kolossenzen 1A

01:47:57
Video afspelen
Serie 7N Deel 2 Ere Dienst Kolossenzen 1B+2A

Serie 7N Deel 2 Ere Dienst Kolossenzen 1B+2A

01:49:25
Video afspelen
Serie 7N Deel 3 Ere Dienst Kolossenzen 2B

Serie 7N Deel 3 Ere Dienst Kolossenzen 2B

01:46:31
Video afspelen
Serie 7N Deel 4 Ere Dienst Kolossenzen 3A

Serie 7N Deel 4 Ere Dienst Kolossenzen 3A

01:44:30
Video afspelen
Serie 7N Deel 5 Ere Dienst Kolossenzen 3B

Serie 7N Deel 5 Ere Dienst Kolossenzen 3B

01:44:04
Video afspelen
Serie 7N Deel 6 Ere Dienst Kolossenzen 3C

Serie 7N Deel 6 Ere Dienst Kolossenzen 3C

01:44:18
Video afspelen
Serie 7N Deel 7 Ere Dienst Kolossenzen 4

Serie 7N Deel 7 Ere Dienst Kolossenzen 4

01:44:53
Video afspelen
Serie 7N Deel 8 Ere Dienst Filemon 1

Serie 7N Deel 8 Ere Dienst Filemon 1

01:46:22
Video afspelen
bottom of page