Informatie Ere-Diensten Serie 7-G (1 Box) Thema "de 144.000 inclusief de elfde uur werkers". (de 3+1 hoornen)
Wat toepasselijk, als we de geschiedenis van Ruth vergelijken met de elfde uur werkers en wanneer we zien hoe Boaz met Ruth in contact komt via Naomi. We mogen weten dat ook Boaz een symbool van Jezus Christus is en dat in verband hiermee ook een diepgaande betekenis in de geschiedenis van Ruth schuilgaat. Ter elfder ure, wanneer de oogst wordt binnengehaald, komt Naomi samen met Ruth terug in haar vaderland. Voor Ruth echter een vreemd land, maar wel volkomen vertrouwen hebbende in 'de God van Naomi', daarom kon zij zeggen 'Uw God is ook mijn God'. Weet dat God Zijn oprechte kinderen uit alle kerken gaat roepen, om hen aan Zich te binden vlak voordat de genadedeur dicht gaat voor alle mensen. U kunt daarbij zijn, als een van de elfde uur werkers. Er is echter een voorwaarde aan verbonden, u zult zelf de keuze moeten maken om zoveel geloof en vertrouwen te hebben in God, dat Hij het willen en werken in u zal voltooien Dit zal een offer gaan kosten.

Opmerking; Het Bijbelboek Ruth zal een geweldige uitdaging blijken te zijn voor de elfde uur werkers, teneinde de enige juiste keuze voor God te maken. Hier vindt u de stimulans om "net als Ruth" voor Jezus Christus te kiezen en niets voor Hem achter te houden, inderdaad dit zal een groot offer kosten, maar zal door Gods kracht worden volbracht. Zie ook; "ZIJN Boodschap in Daniel Basis" en "De Bijbel en ZIJN Boodschap" "De drie Getuigen"