top of page

Voorwoord;

We zijn verheugd dat we u mogen helpen om u, met Gods genade, er op te wijzen dat Zijn onmetelijke liefde ons wil redden van de eeuwige ondergang. Deze video's zijn vrijgegeven om u te overtuigen, teneinde de enige juiste beslissing in uw leven te nemen als volgeling van Jezus Christus.

 

Advies studieplan;

We willen u beslist aanraden, de juiste volgorde aan te houden bij de studie, doet u dit niet dan bestaat er een grote kans, dat u de opvolgende studie's niet meer begrijpt en als gevolg zult u wellicht stoppen met het volgen van de studies. (Zie studie-overzicht hieronder)

 

Nog een belangrijk advies;

Probeer dagelijks op vaste tijden te studeren, plan daar speciaal tijd voor in uw agenda, dit werkt heel erg motiverend. U zult merken dat u hierdoor gaat uitzien naar de tijd die u in rust samen met God doorbrengt. Hij zal u, door Zijn Heilige Geest, dagelijks nieuwe openbaringen meedelen.

Wanneer u meerdere studie's heeft gevolgd,  kunt u overwegen om een Verkondiging (Ere-Dienst) van ZIJN Boodschap te volgen. (bedenk wel dat dit Verkondigingen (Ere-Diensten) zijn om meer diepgang in Gods Onfeilbaar Verlossingsplan te krijgen en een goede voorbereiding kan zijn voor een Bijbelstudie-middag, om gezamenlijk een bepaalde studie van ZIJN Boodschap door te nemen. 

Uitleg algemeen van de opbouw van de webpagina's

Elke Video webpagina is op dezelfde manier opgebouwd waardoor u snel thuis raakt in de belangrijke volgorde van studeren. (dit is een belangrijk, neem dit ter harte)

 

A-In de tabs bovenin vindt u 4 Series video's nl; VIDEO-BASIS, VIDEO-VERDIEPING, VIDEO-EREDIENSTEN EN VIDEO-PROFETENSCHOOL, die oplopen in moeilijkheidsgraad. 

B-Tijdens  de VIDEO'S wordt telkens naar de benodigde DOCUMENTEN verwezen, waardoor u elk  document snel kunt vinden. 

C-Onder elke voornoemde tab vindt u oplopend de volgorde van de studies nl. van S1 t/m S10 Basis en van S1 t/m S10 Verd.1 enz.

D-Op de pagina titel balk (Serie-1 Basis De liefde van ZIJN Boodschap) kunt u klikken om naar de bovenliggende "tab menu" terug te keren. In dit geval (VIDEO-BASIS) 

D-daaronder ziet u de (Serie 1 -Basis) informatie algemeen staan

E-Daaronder vindt u een opmerking of een advies

F-Klik op de tekstknoppen voor het downloaden van de bijbehorende documenten (PDF's) 

G-Op de video pagina ziet u een link om naar de webwinkel te gaan. Daar vindt u bij elke video meer interessante informatie 

H-Onderin vindt u alle video's van de desbetreffende serie, welke op het internet zijn vrijgegeven (klik op doorgaan onderin)

I-Om alle thema's van de video's van ZIJN Boodschap te lezen, klik dan op onderstaande link A-20 en H-02-Studiewijzer 

J-onder de video's vindt u vele animatie powerpoint sheets 

bottom of page