top of page

Informatie Ere-Diensten Serie 7-M (1 Box/Volume)

Thema; "De 11e uur werkers zullen zich moeten voorbereiden op de 7 plagen!"

 

In de brief van Paulus aan de Filippenzen lezen we dat Paulus hier een groep oprechte christenen aanschrijft om hun geloof in Jezus Christus vast te houden en twistgesprekken te vermijden, om maar niet in dezelfde fout te vallen als zij, die de zuivere leer van Christus niet willen prediken. Dit laatste zal ook in de Charta Oecumene kerken (Bijbels Babylon genoemd) veelvuldig voorkomen, aangezien er velen zijn die de zuivere leer van Christus tegenstaan als het gaat om heiligmaking en de vruchten van bekering niet vertonen, maar aangemerkt worden als 'kwade arbeiders' en zij die de symbolische titel van 'honden' krijgen.

Wat interessant is dat, zoals Paulus o.a. deze zendbrief schrijft vanuit de gevangenis, ook in onze tijd een zelfde situatie is ontstaan. Namelijk ook nu mag de waarheid niet meer vrij verkondigd worden binnen Gods volk, men heeft er zelfs voor gezorgd dat de oprechte dienstknechten van God geestelijk gevangen worden gezet. Het was namelijk door het toedoen van de Joden dat Paulus naar Rome werd verbannen om daar aangeklaagd en ter dood veroordeeld te worden, door Keizer Nero. (de Pontifex Maximus) 

Paulus zegt dat hij wil, dat wij zijn navolgers moeten zijn in tijden van verstrooiing (versnijding). Ook wij gaan, profetisch gezien, deze tijd weer tegemoet. In het bijzonder de 11e uur werkers, die zich zullen voegen bij Gods volk (de 1e hoorn) om de "Luide Roep" te brengen.

Daarom is het belangrijk voor onze tijd om iedereen, en met name de 11e uur werkers uit de Charta Oecumene kerken voor te bereiden, teneinde door de periode van de 7 plagen heen te kunnen komen. Door "Gerechtigheid door Geloof" zal het karakter van ieder persoonlijk worden veranderd naar het Voorbeeld van Jezus Christus, vooral als het om de gevoelens, gedachten en gemotiveerdheid gaat. 

Informatie 25 Serie-C Box serie Ere-Diensten;

In deze eerste serie Ere-diensten wordt u volledig over "Gerechtigheid door Geloof" vanuit de Bijbel en de "Geest der Profetie" geïnformeerd om diep de betekenis en de kennis van de Verborgenheid der godzaligheid te kunnen begrijpen en uit te leven.

Algemeen webwinkel;

U kunt deze hoge kwaliteit boxen los bestellen maar straks ook (na 5 jaar) in de 25 Serie-C boxen en vervolgens in lage kwaliteit "Al de waarheid van ZIJN Boodschap". Als alle Ere-Diensten afgerond zijn worden de "Profetenscholen van ZIJN Boodschap C+D+?" alleen in de 25 Boxen Serie-C toegevoegd. 

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Ere-Diensten worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-7 Verkondigingen van ZIJN Boodschap (Ere-Diensten Volumes I) 

Box M: Fillipenzen Hoofdthema; "De 11e uur werkers zullen zich moeten voorbereiden op de 7 plagen!"

 

Box M1:

"De 3e of 4e definitie van karakter behalen? Voor allen dezelfde beproevingen!"

Box M2:

"Door onbevreesd te durven spreken kunnen we banden krijgen, maar ook vruchten dragen!"

Box M3:

"Verkeerde beginselen, of onberispelijk en oprecht staan, schijnend als kinderen des Lichts!"

Box M4:

"Wat doet u straks tijdens de Luide Roep? Murmereren en tegenspreken of G.d.G?"

Box M5:

"Hoe ernstig is het met; de honden en kwade arbeiders gesteld, tijdens de af/versnijding?"

Box M6:

"Hoe wandelen de anderen dan, waardoor zij vijanden van Christus worden?"

Box M7:

"Naar welke kroon streeft u en verlangt u en in welk hemels boek wilt u staan?"

Box M8:

"Wij kunnen een pilaar in de tempel van God worden door Het Grote Offer van Christus!"

Serie-7M-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Filippenzen

Serie-7M-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Filippenzen

Serie-7M-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Filippenzen
Serie 7M Deel 1 Ere Dienst Handelingen 16

Serie 7M Deel 1 Ere Dienst Handelingen 16

01:46:15
Video afspelen
Serie 7M Deel 2 Ere Dienst Filippenzen 1A

Serie 7M Deel 2 Ere Dienst Filippenzen 1A

01:47:03
Video afspelen
Serie 7M Deel 3 Ere Dienst Filippenzen 1B+2A

Serie 7M Deel 3 Ere Dienst Filippenzen 1B+2A

01:44:09
Video afspelen
Serie 7M Deel 4 Ere Dienst Filippenzen 2B

Serie 7M Deel 4 Ere Dienst Filippenzen 2B

01:44:34
Video afspelen
Serie 7M Deel 5 Ere Dienst Filippenzen 3A

Serie 7M Deel 5 Ere Dienst Filippenzen 3A

01:45:27
Video afspelen
Serie 7M Deel 6 Ere Dienst Filippenzen 3B

Serie 7M Deel 6 Ere Dienst Filippenzen 3B

01:45:22
Video afspelen
Serie 7M Deel 7 Ere Dienst Filippenzen 4A

Serie 7M Deel 7 Ere Dienst Filippenzen 4A

01:44:00
Video afspelen
Serie 7M Deel 8 Ere Dienst Filippenzen 4B

Serie 7M Deel 8 Ere Dienst Filippenzen 4B

01:44:59
Video afspelen
bottom of page