top of page

Informatie Ere-Diensten Serie 7-I (8 Boxen totaal) Thema "Wie heeft de parels en wie is het onkruid?"
Natuurlijk denken wij allen dat wij bij de parels behoren, wij doen zoveel voor Christus, wij weten zoveel van Gods Woord, wij hebben een goede baan in de kerk en wij geven stipt onze tienden. Zo kunnen we heel veel invullen, maar wanneer wij naar Jezus' tijd en Zijn omgeving kijken blijkt dat men toen niets van het 'Nieuwe Licht' begreep, het ging zelfs zover dat men Jezus "Het Nieuwe Licht" uitmaakte voor Beëlzebub en nog erger Hem kruisigde. Hebben wij nu iets gemist of verstaan we het Woord van God nog steeds niet? Hoevelen gaan als parasieten te werk binnen Gods laatste gemeente, maar ook in de vele Charta Oecumene kerken, en zien het zelf niet meer. En wanneer dit "Nieuwe Licht met het opnieuw profeteren" (Opb. 10:7+11) wordt genoemd, dan klinken dezelfde stemmen als in Jezus' tijd, hoort men zichzelf dan niet meer? Inderdaad de duisternis is momenteel zo erg dat er over Gods Woord en waarheid niet meer te spreken valt, tenminste niet als het om 'Opnieuw Profeteren' gaat en spreek al helemaal niet over 'Nieuw Licht' laat staan over de pionier standpunten vanaf de 1843 en 1850 Charts. We gaan zien dat men zowel binnen Gods volk als in de Charta Oecumene, net zo reageert als de Joden in Christus' tijd. Maar God gaat een oplossing aandragen en Zijn oprechte kinderen zullen gehoor geven aan de oproep.

Opmerking;

Velen begrijpen nog steeds niet dat de Boodschap, welke Christus uitdroeg specifiek voor Zijn volk was en dat dit volk Hem alleen als 'Koning' van een aards koninkrijk wilde aanvaardden. Ook in onze tijd zijn er velen die een 1000- jarig aards vrederijk met het oprichten van het aardse nieuw Jeruzalem voorstaan. Stelt u zich eens voor, satan komt als de 'engel des lichts' straks in de tempel te Jeruzalem, dan is toch eindelijk uitgekomen, waar al deze mensen zo naar hebben uitgezien? De vervalsing is dan compleet. Men begrijpt echt niet meer, dat men net zoals de Joden vroeger dezelfde vervalsing nastreeft. Wie is bereid in deze tijd het ware van het valse te onderscheiden?

Advies vervolgstudie:

Onderzoek en bestudeer hierbij; "Verkondigingen van ZIJN Boodschap I de totale serie" en eventueel "ZIJN Boodschap in de Profetie Verd.1" dit heeft daarom ook als thema "Gods Volk" 

Bij deze serie-7-I hoort namelijk voor het laatste gedeelte "ZIJN Boodschap in de Profetie Verdieping 1 De laatste zeven dagen van Jezus' leven" deze gaat vanaf Matth. 20 t/m 28 verder met Bijbelstudie.

Opmerking; Ga i.v.m.het juiste formaat om alle video's achter elkaar af te spelen altijd naar PC i.p.v deze op Smatphone af te spelen, video's selecteren kan wel goed op de Smartphone worden gedaan.

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Ere-Diensten worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-7 Verkondigingen van ZIJN Boodschap (Ere-Diensten Volumes IV hier onder in totaal VIII) 

Box I4: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - "De Gelijkenissen, uit Mattheus 13!"*

- "Wie heeft de parels, en wie is het onkruid?"       (Op video hieronder te volgen-8x)

*I25. Mattheus vervolg

“Wijkt af van de weg, maakt u van de baan, laat de Heilige Israëls van ons ophouden!”

*I26. Mattheus vervolg

“Als u de Schriften onderzoekt om uw eigen mening te rechtvaardigen….. wat dan?!”

*I27. Mattheus vervolg

“Tarwe en onkruid groeien samen op, maar wordt u, als onkruid, eerst in busselen verbrand? ”

*I28. Mattheus vervolg

“Wilt u ook waarheid en gerechtigheid planten? Dan gaat u dwaling en zonde tegen werken!”

*I29. Mattheus vervolg

“Heeft u ook het enige juist hart voor al uw medemensen, d.m.v. de goddelijke natuur in u?”

*I30. Mattheus vervolg

"Hebt u uw eeuwige schat gevonden? Weet u wel wat dit voor de eeuwigheid betekent?"

*I31. Mattheus vervolg

"Er zijn maar twee mogelijkheden; u bent een parasiet of u bent de koopman van de parel!"

*I32. Mattheus vervolg

“Als straks de netten worden binnengehaald, is er voor niemand meer een tweede kans!"

Serie-7I-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Matthéüs

Serie-7I-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Matthéüs

Serie-7I-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Matthéüs
Serie 7I Deel 1 Ere Dienst Mattheus 1;1 25

Serie 7I Deel 1 Ere Dienst Mattheus 1;1 25

01:43:01
Video afspelen
Serie 7I Deel 2 Ere Dienst Mattheus 2;1 23

Serie 7I Deel 2 Ere Dienst Mattheus 2;1 23

01:45:05
Video afspelen
Serie 7I Deel 3 Ere Dienst Mattheus 3;1 20

Serie 7I Deel 3 Ere Dienst Mattheus 3;1 20

01:46:25
Video afspelen
Serie 7I Deel 4 Ere Dienst Mattheus 4;1 21

Serie 7I Deel 4 Ere Dienst Mattheus 4;1 21

01:46:53
Video afspelen
Serie 7I Deel 5 Ere Dienst Mattheus 5

Serie 7I Deel 5 Ere Dienst Mattheus 5

01:47:24
Video afspelen
Serie 7I Deel 6 Ere Dienst Mattheus 5;1 6

Serie 7I Deel 6 Ere Dienst Mattheus 5;1 6

01:45:42
Video afspelen
Serie 7I Deel 7 Ere Dienst Mattheus 5;11 48

Serie 7I Deel 7 Ere Dienst Mattheus 5;11 48

01:47:14
Video afspelen
Serie 7I Deel 8 Ere Dienst Mattheus 6;1 24

Serie 7I Deel 8 Ere Dienst Mattheus 6;1 24

01:46:23
Video afspelen
Serie 7I Deel 9 Ere Dienst Mattheus 7A

Serie 7I Deel 9 Ere Dienst Mattheus 7A

01:46:56
Video afspelen
Serie 7I Deel 10 Ere Dienst Mattheus 7B

Serie 7I Deel 10 Ere Dienst Mattheus 7B

01:44:16
Video afspelen
Serie 7I Deel 11 Ere Dienst Mattheus 7C

Serie 7I Deel 11 Ere Dienst Mattheus 7C

01:45:59
Video afspelen
Serie 7I Deel 12 Ere Dienst Mattheus 8A

Serie 7I Deel 12 Ere Dienst Mattheus 8A

01:45:10
Video afspelen
Serie 7I Deel 13 Ere Dienst Mattheus 8B

Serie 7I Deel 13 Ere Dienst Mattheus 8B

01:46:40
Video afspelen
Serie 7I Deel 14 Ere Dienst Mattheus 9A

Serie 7I Deel 14 Ere Dienst Mattheus 9A

01:46:45
Video afspelen
Serie 7I Deel 15 Ere Dienst Mattheus 9B

Serie 7I Deel 15 Ere Dienst Mattheus 9B

01:46:47
Video afspelen
Serie 7I Deel 16 Ere Dienst Mattheus 10A

Serie 7I Deel 16 Ere Dienst Mattheus 10A

01:45:43
Video afspelen
Serie 7I Deel 17 Ere Dienst Mattheus 10B

Serie 7I Deel 17 Ere Dienst Mattheus 10B

01:46:01
Video afspelen
Serie 7I Deel 18 Ere Dienst Mattheus 10C

Serie 7I Deel 18 Ere Dienst Mattheus 10C

01:47:44
Video afspelen
Serie 7I Deel 19 Ere Dienst Mattheus 11A

Serie 7I Deel 19 Ere Dienst Mattheus 11A

01:49:30
Video afspelen
Serie 7I Deel 20 Ere Dienst Mattheus 11B

Serie 7I Deel 20 Ere Dienst Mattheus 11B

01:48:07
Video afspelen
Serie 7I Deel 21 Ere Dienst Mattheus 12A

Serie 7I Deel 21 Ere Dienst Mattheus 12A

01:47:50
Video afspelen
Serie 7I Deel 22 Ere Dienst Mattheus 12B

Serie 7I Deel 22 Ere Dienst Mattheus 12B

01:43:07
Video afspelen
Serie 7I Deel 23 Ere Dienst Mattheus 12C

Serie 7I Deel 23 Ere Dienst Mattheus 12C

01:46:49
Video afspelen
Serie 7I Deel 24 Ere Dienst Mattheus 12D

Serie 7I Deel 24 Ere Dienst Mattheus 12D

01:44:03
Video afspelen
Serie 7I Deel 25 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

Serie 7I Deel 25 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

01:45:16
Video afspelen
Serie 7I Deel 26 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

Serie 7I Deel 26 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

01:44:43
Video afspelen
Serie 7I Deel 27 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

Serie 7I Deel 27 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

01:46:18
Video afspelen
Serie 7I Deel 28 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

Serie 7I Deel 28 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

01:43:54
Video afspelen
Serie 7I Deel 29 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

Serie 7I Deel 29 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

01:46:48
Video afspelen
Serie 7I Deel 30 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen wmv

Serie 7I Deel 30 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen wmv

01:44:30
Video afspelen
Serie 7I Deel 31 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

Serie 7I Deel 31 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

01:46:58
Video afspelen
Serie 7I Deel 32 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

Serie 7I Deel 32 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

01:49:36
Video afspelen
Serie 7I Deel 33 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

Serie 7I Deel 33 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

01:45:20
Video afspelen
Serie 7I Deel 34 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

Serie 7I Deel 34 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

01:44:50
Video afspelen
Serie 7I Deel 35 Ere Dienst Mattheus 14A

Serie 7I Deel 35 Ere Dienst Mattheus 14A

01:43:55
Video afspelen
Serie 7I Deel 36 Ere Dienst Mattheus 14B

Serie 7I Deel 36 Ere Dienst Mattheus 14B

01:47:16
Video afspelen
Serie 7I Deel 37 Ere Dienst Mattheus +Markus 14C

Serie 7I Deel 37 Ere Dienst Mattheus +Markus 14C

01:48:58
Video afspelen
Serie 7I Deel 38 Ere Dienst Mattheus 14D

Serie 7I Deel 38 Ere Dienst Mattheus 14D

01:45:27
Video afspelen
Serie 7I Deel 39 Ere Dienst Mattheus 14E

Serie 7I Deel 39 Ere Dienst Mattheus 14E

01:48:25
Video afspelen
Serie 7I Deel 40 Ere Dienst Mattheus 14F

Serie 7I Deel 40 Ere Dienst Mattheus 14F

01:46:59
Video afspelen
bottom of page