Het eerste studie contact?

ZIJN Boodschap tracht op verschillende manieren Gods kinderen te helpen, zich voor te bereiden op die gebeurtenissen, welke in de zeer nabije toekomst plaats zullen vinden. Met name de Nieuwe Wereld Orde crisis ligt vlak voor ons, of zitten we al midden in. Het is de vraag aan een ieder of hij/ zij persoonlijk bereid is onze HEERE Jezus te ontmoeten. Mocht u belangstelling voor en behoefte aan onderbouwing hebben, naast uw persoonlijke Bijbelstudie, dan kunt u altijd een beroep op ZIJN Boodschap doen.  

Studie-begeleiding of introductie-lezing aanvragen;

Zijn boodschap biedt u de mogelijkheid van persoonlijke begeleiding tijdens uw studie in de vorm van groeps gerichte profetenscholen. Dit kan op ieder moment en is dus is niet afhankelijk van een bepaald studie-niveau. Het is zelfs beter om vroegtijdig te beginnen met begeleiding,  aangezien u de onderbouwing direct al zult ervaren.

Indien u een groep Bijbelstudenten enthousiast heeft kunnen maken, om samen van start te gaan, neem dan contact met ons op. Tevens wordt de mogelijkheid geboden voor een introductie bijeenkomst, teneinde te weten wat u kunt verwachten en hoe het zelfstandig studeren zal worden onderbouwd.