Serie-2 Basis:

Dat de Bijbel een profetisch boek is, mag voor velen duidelijk zijn. De Bijbel is echter niet alleen historisch maar vertelt ons ook alles over de huidige- en toekomstige tijd. Het profetisch woord openbaart de verlossende activiteit van God in een wereld waarin alles wankelt en laat ons toe, door te dringen in de diepten van de strijd tussen licht en duisternis. Deze boeiende presentaties laten de Bijbel zichzelf verklaren en onthullen in 40 presentaties alles over de bijbelboeken Daniël en de Openbaring. Bij deze serie ontvangt u gratis het boek 'Het grote conflict'

Welke Bijbelvertaling wordt er gebruikt?

In deze serie is de eenvoudige vertaling gebruikt (NBG) om mensen zelf de fouten te laten ontdekken in eventueel hun eigen nieuwe vertaling. Wij zullen u met Gods hulp laten zien, waarom het zo belangrijk is de juiste Bijbel te gebruiken. (ZIJN Boodschap adviseert de GBS Bijbel te gebruiken) 

Nog geen 'Geest der Profetie' gebruikt in deze basisserie; 

Alle onderwerpen in deze serie zijn enkel onderbouwd vanuit de Bijbel: Sola Scriptura, dit is juist nodig voor de eindtijd. In de verdiepingstudie's van ZIJN Boodschap wordt echter de "Geest der Profetie" gebruikt. Het wordt daarom zeer aanbevolen om "De Bijbel en ZIJN Boodschap" te bestuderen, waarin wordt ingegaan op de zuiverheid van Gods raadgevingen aan het 'overblijfsel' door de profetes E.G.White. 

Informatie naast de studie;

De volgende documenten zijn te gebruiken om meer inzicht in de studie's te krijgen. (deze hebt u niet direct allemaal nodig)

Opmerking-1; Alleen in de Basis serie 1 en 2 is de NBG Bijbels gebruikt om Bijbel studenten/tes te laten zien, hoeveel vervalsingen in deze Bijbel en opvolgende nieuwe uitgaven van de Bijbel 'bewust' zijn binnen gebracht, door de 'valse' Bijbelvertalers. (zie hiervoor "De Bijbel en ZIJN Boodschap Samenvatting op deze site) 

Wij bevelen de Gereformeerde Bijbel Stichting (GBS) Bijbel aan, deze Bijbel komt het meest overeen met de grondtekst, zoals die ook in de King James Vesion Bijbels (Engels) tot uiting komt. 

Speciaal; De PowerPiont Sheets zijn op twee manieren op de website te vinden en te gebruiken;

A; U kunt de PowerPoint sheets (P-02) afdrukken, voor het maken van eventuele aantekeningen op/naast de PowerPoint, deze aantekeningen kunt u bewaren.

B; U kunt de PowerPoint sheets tijdens de Bijbelstudie gebruiken naast de video. Dit kan direct vanaf het scherm; door nog een tweede internet browser te openen, waarop u de sheets afbeelt van de helemaal onderstaande dia presentatie (onder de videospeler). De sheets van deze serie zijn in vier delen verdeeld. (4x5 delen, zie onderaan)

Opmerking-1; (gebruiksaanwijzing) om op volgorde al de video's te zien, klik op "doorgaan, met pijltje" rechts onderin het video scherm, hierbij ziet u ook de nummer volgorde aangegeven bij de video's.