top of page

Informatie algemeen S10-A samenvattingen Basis;

Van veel serie's is een samenvatting gemaakt. Een samenvatting behandelt in het kort de belangrijkste onderwerpen van de gehele serie en bestaat uit 2 delen van ongeveer 50 minuten. Hieronder vindt u de samenvattingen onderverdeeld in alleen de basis-studies. Er is ook nl. ook een Box met samenvattingen aangaande de verdiepingstudies.

In de basisserie samenvatting krijgt u slechts een korte indruk van de studie. Houd er rekening mee dat dit alleen een eerste kennismaking betreft en u zeker nog niet op de hoogte bent, van de Bijbelse onderbouwing volgens Jesaja 28:10,13. Het verstaan van de "verborgenheid der godzaligheid" (1 Tim. 3:16) en de "verborgenheid der ongerechtigheid" (2 Thess. 2:7) zijn de meest belangrijke fundamenten van ons geloof, om tot "al de waarheid" (Joh. 16:13) te komen, met name door "Gerechtigheid door Geloof" (Rom. 3:18; 5:1; Gal. 2:16; 3:11) en het "Opnieuw Profeteren" (Opb. 10:7,11). Dit laatste staat ten opzichte van de twee voorgenoemde verborgenheden.

 

Als extra ook een korte beschrijving over de beschrijving lage kwaliteit Video Volumes van ZIJN Boodschap 25 Box-A en 25-Box- B

Info DVD box: Al de waarheid in ZIJN Boodschap: Verzamelbox Video's 1A (Compleet dus geen samenvatting) 

Voor iedereen die zich graag meer en beter wil voorbereiden op de wederkomst van Jezus Christus, is kennis van “de verborgenheid der ongerechtigheid” en “de verborgenheid der Godzaligheid” van levensbelang. Door zelfstudie in Gods onfeilbaar Woord kunt u deze inzichten verkrijgen, en zal God u persoonlijk leiden in “Al de waarheid” (Johannes 16:13). Deze geloofsfundamenten zijn juist in de tijd van het einde van groot belang om de ‘Jacobsbenauwdheid’ door geloof en met de genade van God te kunnen doorstaan en om straks samen met Christus in eeuwigheid te mogen leven. In deze box vindt u alle presentaties, muziek video’s en Bijbelstudiemateriaal van ZIJN Boodschap om op uw computer af te spelen (dus niet geschikt voor DVD spelers

aangezien de kwaliteit hiervoor niet toereikend is). In de toekomst kunt u nabestellingen doen, om de volgende box (Volume B) steeds met de nieuwste video presentaties en studie materiaal aan te vullen.

Let op deze DVD set wordt geleverd zoals internet (download) kwaliteit en geen DVD kwaliteit! In vergelijking met de hoge kwaliteit (DVD's) krijgt u meer dan 85% korting!

Zie voor meer informatie de webwinkel....

Opmerking; De samenvattingen zijn, net zoals alle video opnames van ZIJN Boodschap, in hoge kwaliteit verkrijgbaar en ook heel   goed bij uw persoonlijk evangelisatiewerk te gebruiken. U kunt op deze manier trachten anderen te overtuigen, hoe belangrijke het is om zelfstandig te studeren i.p.v. te vertrouwen op meningen en veronderstellingen van mensen.

Er zijn 2 boxen met samenvattingen: Box-A en Box-B

Zie voor inhoud onderstaande link

Webwinkel informatie;

Deze DVD's worden in de webwinkel aangeboden; de lage kwaliteit in "Al de Waarheid" (A) box en de hoge kwaliteit  in Serie-10 25 boxen + speciale boxen

Hieronder vindt u de Samenvattingen bij vele de Bijbelstudie, Profetenscholen videoserie worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

 

Beschrijving; 

Info DVD box: Al de waarheid in ZIJN Boodschap: Verzamelbox Samenvattingen van de Serie 10 - 1A + 2B waarin zich 25 boxen bevinden met 200 DVD" (alle studies zijn nu gratis te downloaden)

Voor iedereen die zich graag wil verdiepen in Gods onfeilbaar Woord en wil kennismaken met hetgeen ZIJN Boodschap hierin te bieden heeft, is deze DVD box aan te raden. Vooral als het gaat om Bijbelstudies betreffende onze tijd; de eindtijd, waarin de wederkomst van Jezus Christus centraal staat. Vele onderwerpen worden

besproken zoals; Gods liefde, Gerechtigheid door Geloof, de Profetieën, door o.a. vers voor vers studies, verschillende Bijbels en hun oorsprong, maar ook het Evangelie in de eindtijd. Hiermee wordt echter maar een kleine indruk gegeven van al de onderwerpen uit de totale DVD serie’s van ZIJN Boodschap. Wij zijn ervan overtuigd dat God een ieder persoonlijk zal leiden in “Al de waarheid”. (Johannes 16:13)

Algemene opmerking:

Duur per presentatie: Gemiddeld 2 x 55 minuten

Aantal DVD’s: 8 totaal in Volume I

Totaal lengte in tijd: 15 uur

Afspeelbaar op: DVD speler en Computer

Kwaliteitsniveau: Hoge afspeelkwaliteit, zie hieronder voor gratis lage kwaliteit

Opmerking DVD’s: Vrij te kopieëren en te verspreiden

Belangrijk advies; lees eerst het hiernaast afgebeelde PDF document voordat u start! 

xfs_940x500_s100_PDF-icon.jpg
Thema's van de Samenvatingen zie hieronder

Inhoud box Samenvatting 1A; (hier onder de vorige box inhoud-1A)

1 - "De Liefde van ZIJN Boodschap" Basis serie 1

2 - "ZIJN Boodschap in de Profetie" Basis serie 2

3 - "ZIN Boodschap in de Openbaring" Basis serie 3

4 - "ZIJN Boodschap in Daniel" Basis serie 4

5 - "ZIJN Boodschap in Daniel" Serie 4 - Verdieping 1

6 - "De Bijbel en ZIJN Boodschap" Basis serie 5

7 - "De liefde van ZIJN Boodschap" Serie 1 - Verdieping 1

8 - "ZIJN Boodschap in de profetie" Serie 2 - Verdieping 1

 

Opmerking; deze DVD set wordt geleverd in hoge kwaliteit dus is op DVD speler en

computer afspeelbaar! Voor meer samenvattingen zie "Samenvattingen Serie-1A!

 

Inhoud box Samenvatting 2B; (dit is de opvolgende box van 1A)

1 - "De Bijbel en ZIJN Boodschap" Serie 5 - Verdieping 1

2 - "ZIJN Boodschap in de Openbaring" Serie 3 - Verdieping 1 Speciaal; "De genade deur sluit bij de zondagswet voor de ZDA"

3 - "ZIJN Boodschap in de Openbaring Serie 4 - Verdieping 1 (10A) "Gods volk"

4 - "ZIJN Boodschap in de Openbaring Serie 4 - Verdieping 1 (10B) "Gods volk"

5 - "De Profetenschool van ZIJN Boodschap" A - Serie 10 - "Gods 3+1 verbonden in Zijn Verlossingsplan"

6 - "De Profetenschool van ZIJN Boodschap" B - Serie 10 - ""Inleiding in de Bijbelse profetieën vanuit de 1843 Chart." + "De Bijbelse fundamenten en zuilen vanuit de 1843 Chart"

7 - Ere-Dienst 3B - 2 Thessalonicenzen 2:1-17 "Wie is de leugenaar?"

8 - Ere-Dienst 26I - De Gelijkenissen - “Als u de Schriften onderzoekt om uw eigen mening te rechtvaardigen….. wat dan?!”

Serie-10-Start altijd met een van deze samenvattingen, welke bij de betreffende serie hoort

Serie-10-Start altijd met een van deze samenvattingen, welke bij de betreffende serie hoort

Serie-10-Start altijd met een van deze samenvattingen, welke bij de betreffende serie hoort
Samenvatting 01_basis - De Liefde van ZIJN Boodschap

Samenvatting 01_basis - De Liefde van ZIJN Boodschap

01:43:50
Video afspelen
Samenvatting 02_basis -  ZIJN Boodschap in de Profetie

Samenvatting 02_basis - ZIJN Boodschap in de Profetie

01:43:49
Video afspelen
Samenvatting 03_basis -  ZIJN Boodschap in de Openbaring

Samenvatting 03_basis - ZIJN Boodschap in de Openbaring

01:45:48
Video afspelen
Samenvatting 04_basis -  ZIJN Boodschap in Daniel

Samenvatting 04_basis - ZIJN Boodschap in Daniel

01:41:13
Video afspelen
Samenvatting 05_basis -  De Bijbel en ZIJN Boodschap

Samenvatting 05_basis - De Bijbel en ZIJN Boodschap

01:40:52
Video afspelen
Samenvatting 01_verdieping - Gerechtigheid door Geloof

Samenvatting 01_verdieping - Gerechtigheid door Geloof

01:43:32
Video afspelen
Samenvatting 02_verdieping - "De Vier Evangeliën"

Samenvatting 02_verdieping - "De Vier Evangeliën"

01:44:52
Video afspelen
Samenvatting 03a_verdieping - "Gods volk" (deel 1)

Samenvatting 03a_verdieping - "Gods volk" (deel 1)

01:50:23
Video afspelen
Samenvatting 03b_verdieping - "Gods volk" (deel 2)

Samenvatting 03b_verdieping - "Gods volk" (deel 2)

01:45:14
Video afspelen
Samenvatting 04_verdieping -  Het ontsluiten en ontzegelen van de verborgenheden

Samenvatting 04_verdieping - Het ontsluiten en ontzegelen van de verborgenheden

01:45:19
Video afspelen
Samenvatting 05_verdieping - "De Drie Getuigen"

Samenvatting 05_verdieping - "De Drie Getuigen"

01:51:15
Video afspelen
Ga naar andere totale studie die u wilt volgen, zie tabblad boven.
bottom of page