top of page

Algemeen:

Op deze website kunt u antwoorden vinden op vele vragen, die mensen momenteel bezighouden. Verder wordt u geïnformeerd over de actualiteiten op dit gebied, maar ook wat er zich rondom ons afspeelt als het om de vervulling van de profetieën gaat. 

Studie informatie; ZIJN Boodschap biedt u een totaalpakket aan studiemateriaal, waarbij alles, en dat is meer dan 1500 video uren, gratis beschikbaar wordt gesteld via internet. Het studiemateriaal is voornamelijk in de vorm van video's op deze website te vinden, daarnaast zijn diverse schriftelijke studies te volgen, die als ondersteuning dienen voor de videostudies. Maar ook vele documenten zijn gratis te downloaden. 

Begeleidend document voor de studies van ZIJN Boodschap;

Hiernaast kunt u in PDF formaat een document downloaden met een aantal studie adviezen van ZIJN Boodschap om Gods Onfeilbaar Woord op de juiste wijze te onderzoeken. ZIJN Boodschap biedt u een totaalpakket aan studiemateriaal, waarvan vrijwel alles gratis beschikbaar wordt gesteld via de website.

Verslag van de opdracht en het doel van ZIJN Boodschap;

Hiernaast kunt u in PDF formaat een document downloaden met achtergronden waarom wij ZIJN Boodschap zijn gestart en wat het Bijbels resultaat is bij het onderzoeken van Gods Onfeilbaar Woord. Neem de tijd om dit rustig te onderzoeken om tot de Bijbelse conclusie te komen van hetgeen God in Zijn Verlossingsplan met ons voor heeft.

xfs_940x500_s100_PDF-icon.jpg
xfs_940x500_s100_PDF-icon.jpg

Geïnteresseerd? Wilt u zelfstandig Bijbelstudie doen, dan biedt deze website alle studiemateriaal, met een studiewijzer, wat in deze tijd nodig is ter voorbereiding op Christus' wederkomst. Iedere Bijbelstudent dient zelfstandig te weten wat waarheid is en dient daarbij niet te steunen op de kennis van predikanten, dominees, pastors, ouderlingen, etc.. U hebt zelf de mogelijkheid Gods Woord te bestuderen en God zal u hierin leiden.

Welke activiteiten?

Dit wordt gedaan door middel van evangelisatie acties, lezingen, live presentaties, profetenscholen (cursussen), maar in het bijzonder door alle online video, presentaties/Bijbelstudie's, Erediensten/ predikaties, Profetenscholen en orgelmuziek op deze website.

Wat kan de webwinkel u bieden?

Voor meer en diepgaande studie's , kunt u in de web-winkel twee soorten DVD's bestellen, nl. in hoge- en lage kwaliteit. Wanneer u voor de lage kwaliteit series kiest, kunt u aanmerkelijk in de kosten besparen. (lage kwaliteit is web-site kwaliteit (down-load) Let op; alle video's kunnen gratis gedownload worden. Verder wordt de 'DVD lage kwaliteit serie' straks vervangen door een USB stick, om in de computer te gebruiken, waarvan alles te vinden is van wat ZIJN Boodschap heeft aan te bieden.

Alle studie's, video's en documenten (voor zover van belang) zijn met een serie nummer en type aangeduid en meestal aan een bepaalde afbeelding of kleur gerelateerd. Hierdoor ziet u eenvoudig in welke serie of studie u zich bevindt. Ook is het op deze manier eenvoudig bijbehorende documentatie te vinden. Zie VIDEO TAB's bovenin de balk 

bottom of page