Op deze website kunt u antwoorden vinden op vele vragen, die mensen momenteel bezighouden. Verder wordt u geïnformeerd over de actualiteiten op dit gebied, maar ook wat er zich rondom ons afspeelt als het om de vervulling van de profetieën gaat. 

Studie informatie; ZIJN Boodschap biedt u een totaalpakket aan studiemateriaal, waarvan meer dan 10% gratis beschikbaar wordt gesteld via internet. Het studiemateriaal is voornamelijk in de vorm van video's op deze website te vinden, daarnaast zijn diverse schriftelijke studies te volgen, die als ondersteuning dienen voor de videostudies.

Wat is ons uitgangspunt?

Het belangrijkste uitgangspunt van ZIJN Boodschap is dat de Bijbel als richtlijn wordt gehandhaafd, om tot de zuivere uitleg van Gods Woord te komen. Alleen hierdoor kunnen de diepten Gods ondekt worden. De Bijbel noemt dit; "de verborgenheid der Godzaligheid" (1 Tim. 3:15,16) en "de verborgenheid der ongerechtigheid" (2 Thess. 2:7). U wordt van harte uitgenodigd om deze verborgenheden te onderzoeken. Voor persoonlijke Bijbelstudie of om in het bezit te komen van de video's, muziek en Bijbelstudie materiaal, ga naar de  'WINKEL' boven in de menubalk.

Geïnteresseerd? Wilt u zelfstandig Bijbelstudie doen, dan biedt deze website alle studiemateriaal, met een studiewijzer, wat in deze tijd nodig is ter voorbereiding op Christus' wederkomst. Iedere Bijbelstudent dient zelfstandig te weten wat waarheid is en dient daarbij niet te steunen op de kennis van predikanten, dominees, pastors, ouderlingen, etc.. U hebt zelf de mogelijkheid Gods Woord te bestuderen en God zal u hierin leiden.

Welke activiteiten?

Dit wordt gedaan door middel van evangelisatie acties, lezingen, live presentaties, profetenscholen (cursussen), maar in het bijzonder door veel (10%) online video presentaties/Bijbelstudie's, Erediensten/ predikaties, Profetenscholen en orgelmuziek op deze website.

Wat kan de webwinkel u bieden?

Voor meer en diepgaande studie's , kunt u in de web-winkel twee soorten DVD's bestellen, nl. in hoge- en lage kwaliteit. Wanneer u voor de lage kwaliteit series kiest, kunt u aanmerkelijk in de kosten besparen. (lage kwaliteit is web-site kwaliteit (down-load) 

Alle studie's, video's en documenten (voor zover van belang) zijn met een serie nummer en type aangeduid en meestal aan een bepaalde afbeelding of kleur gerelateerd. Hierdoor ziet u eenvoudig in welke serie of studie u zich bevindt. Ook is het op deze manier eenvoudig bijbehorende documentatie te vinden. Zie VIDEO TAB's bovenin de balk