top of page

Informatie Ere-Diensten Serie 7-O (1 Box/Volume-met 10 DVD's i.p.v. de gebruikelijke 8 Box DVD's

Thema; "Er zal een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom ,en een heilig volk staan in de laatste dagen!" (1-Petrus 2:9)

 

Algemeen;

In de eerste en tweede brief van Petrus komen de specifieke punten van heiligmaking aan bod en m.n. hoe wij hiertoe kunnen komen. Vooral de beproevingen die wij zullen mee maken, om door de Zaligmaker zalig gemaakt te worden, vinden we in de eerste Petrus brief terug. Deze eerste bief van Pertus leidt als het ware de tweede brief van Petrus in, die sterk op de toekomstige tijd wijst, de tijd waarin wij leven. 

-Daarom spreekt de profetes E.G.White over de enige manier om in de hemel te kunnen komen  vanuit de Petrus brief; 

De Koorden der Liefde. – Omdat de Heere heilig is, eist Hij dat Zijn volk heilig, rein en onbesmet zal zijn; want zonder heiligheid zal niemand de Heere zien. Zij die Hem in oprechtheid en waarheid aanbidden, zullen door Hem worden aanvaard. Als de gemeenteleden alle zelfaanbidding zullen verwijderen en de liefde voor God en voor elkaar, die in het hart van  Christus leefde, in hun hart opnemen, zal onze hemelse Vader voortdurend Zijn macht door hen openbaren. Laat Zijn volk door koorden van Goddelijke liefde tot elkaar getrokken worden. Dan zal de wereld de wonderwerkende macht van God beseffen en zal erkennen dat Hij de Kracht en Helper is van Zijn gebodenhoudend volk. (MS 125, 1907) BC- blz. 609-610

-Maar ook spreekt de profetes het belang uit van de boetvaardige mensen;

De Geest werkt aan hen die boetvaardig zijn. – Het betekent veel om de ziel aan God toe te vertrouwen. Het wil zeggen dat wij moeten leven en wandelen door geloof, (G.d.G) dat wij niet op onszelf vertrouwen of onszelf verheerlijken, maar zien op Jezus, onze Voorspraak, als de Leidsman en Voleinder van ons geloof. De Heilige Geest zal Zijn werk doen in het hart dat berouwvol is, maar Hij kan nooit werken in een eigengerechtige, zelfvoldane ziel. Zo iemand zou in zijn eigen wijsheid zichzelf verbeteren. Hij plaatst zich tussen zijn ziel en de Heilige Geest. De Heilige Geest zal Zijn werk doen als het eigen ik niet in de weg staat. (MS 148, 1897) BC-613-614

-In de tweede brief zien we hoe belangrijk het is om de Goddelijke natuur deelachtig te zijn, anders zal satan ons overwinnen met zijn verzoekingen;

Deelhebbers aan de Goddelijke Natuur. – Wij moeten van Christus leren. Wij moeten weten wat Hij betekent voor hen, die Hij heeft verlost. Wij moeten beseffen dat het ons voorrecht is om door geloof in Hem, deel te hebben aan de Goddelijke natuur, om zo te ontkomen aan het verderf dat in de wereld is door de begeerte. Dan worden wij gereinigd van alle zonde, alle gebreken in het karakter. Wij hoeven geen enkele zondige neiging te behouden.... (Efeze 2:1-6 aangehaald).... Wanneer wij deel hebben aan de Goddelijke natuur, worden geërfde en aangeleerde neigingen tot het kwaad uit het karakter weggesneden en wij worden gemaakt tot een levende kracht ten goede. Door steeds van de Goddelijke Leraar te leren en dagelijks deel te hebben aan Zijn natuur, werken wij samen met God in het overwinnen van satans verzoekingen. God werkt en de mens werkt, opdat de mensen één kunnen zijn met Christus, zoals Christus één is met God. Dan zullen wij samen met Christus in de hemelse gewesten zijn. De geest heeft vrede en zekerheid in Jezus. (RH 24 april, 1900)

Opmerking;

De 1e en 2e Petrus brief in de Ere-Diensten is een voorbereiding voor de (Serie 8-E) Profetenschool van ZIJN Boodschap E, welke momenteel in voorbereiding is.

Informatie 25 Serie-C Box serie Ere-Diensten;

In deze eerste serie Ere-diensten wordt u volledig over "Gerechtigheid door Geloof" vanuit de Bijbel en de "Geest der Profetie" geïnformeerd om diep de betekenis en de kennis van de Verborgenheid der godzaligheid te kunnen begrijpen en uit te leven, ter voorbereiding van de Luide Roep.

Algemeen webwinkel;

U kunt deze hoge kwaliteit boxen los bestellen maar straks ook (na ongeveer 5 jaar) in de 25 Serie-C boxen en vervolgens in lage kwaliteit "Al de waarheid van ZIJN Boodschap". Als alle Ere-Diensten afgerond zijn worden de "Profetenscholen van ZIJN Boodschap C+D+?" alleen in de 25 Boxen Serie-C toegevoegd. 

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Ere-Diensten worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-7 Verkondigingen van ZIJN Boodschap (Ere-Diensten Volumes I = 10 Box) 

Petrus brieven Hoofdthema; 

O1-Het Bijbelboek 1-Petrus Hoofdstuk; 1:1-12

"Het dierbaarste goud hier op aarde is? De beproeving van uw geloof door Christus!"

O2-Het Bijbelboek 1 Petrus Hoofdstuk; 1:13-25

"Wij zullen geheiligd moeten zijn, willen we Jezus Christus levend ontmoeten!"

O3-Het Bijbelboek 1 Petrus Hoofdstuk; 2:1-25

"Wij kunnen een geheiligde tempel worden, maar zijn dan ook een steen des aanstoots!"

O4-Het Bijbelboek 1 Petrus Hoofdstuk; 3:1-22

"Hoe moeten geheiligde mannen en vrouwen hun plaats weten, door Gods Woord?"

O5-Het Bijbelboek 1 Petrus Hoofdstuk; 4:1-19

"Als gij niet meeloopt, komt er verdrukking, maar ook verblijding van de HEERE bij Zijn volk!"

O6-Het Bijbelboek 1 Petrus Hoofdstuk; 5:1-14

"Hoeveel leiders hebben dwang en heerschappij uitgevoerd? God vraagt nederigheid van ons!"

O7-Het Bijbelboek 2 Petrus Hoofdstuk; 1:1-14

"Onze doelstelling moet zijn, de Goddelijkenatuur deelachtig te zijn voor de wederkomst!"

O8-Het Bijbelboek 2 Petrus Hoofdstuk; 2:9-22 en 3:1-5

"De Sodomieten en de Bleam's worden aangewezen, met hun gevolgen voor deze tijd!"

O9-Het Bijbelboek 2 Petrus Hoofdstuk; 2:8-21 en 3:5

"Valse profeten en leraars zijn overal aanwezig, herkent u en ziet u deze God loochenaars?"

O10-Het Bijbelboek 2 Petrus Hoofdstuk; 3:6-18

"Die dag komt en is nabij, waarbij alle rechtvaardigen en uitverkoren kunnen zijn!"

Serie-7O-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Petrus

Serie-7O-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Petrus

Serie-7O-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Petrus
Serie 7O Deel 1 Ere Dienst 1 Petrus 1A

Serie 7O Deel 1 Ere Dienst 1 Petrus 1A

01:48:42
Video afspelen
Serie 7O Deel 2 Ere Dienst 1 Petrus 1B

Serie 7O Deel 2 Ere Dienst 1 Petrus 1B

01:45:26
Video afspelen
Serie 7O Deel 3 Ere Dienst 1 Petrus 2

Serie 7O Deel 3 Ere Dienst 1 Petrus 2

01:41:59
Video afspelen
Serie 7O Deel 4 Ere Dienst 1 Petrus 3

Serie 7O Deel 4 Ere Dienst 1 Petrus 3

01:43:50
Video afspelen
Serie 7O Deel 5 Ere Dienst 1 Petrus 4

Serie 7O Deel 5 Ere Dienst 1 Petrus 4

01:44:04
Video afspelen
Serie 7O Deel 6 Ere Dienst 1 Petrus 5

Serie 7O Deel 6 Ere Dienst 1 Petrus 5

01:46:03
Video afspelen
Serie 7O Deel 7 Ere Dienst 2 Petrus 1

Serie 7O Deel 7 Ere Dienst 2 Petrus 1

01:46:56
Video afspelen
Serie 7O Deel 8 Ere Dienst 2 Petrus 2A hersteld

Serie 7O Deel 8 Ere Dienst 2 Petrus 2A hersteld

01:44:10
Video afspelen
Serie 7O Deel 9 Ere Dienst 2 Petrus 2B+3A

Serie 7O Deel 9 Ere Dienst 2 Petrus 2B+3A

01:43:56
Video afspelen
Serie 7O Deel 10 Ere Dienst 2 Petrus 3B

Serie 7O Deel 10 Ere Dienst 2 Petrus 3B

01:45:52
Video afspelen
bottom of page